Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT. Arbeidet med å samorganisere NVHs og UMBs administrasjon er organisert i eget prosjekt (OPAD 2014) for å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT. Arbeidet med å samorganisere NVHs og UMBs administrasjon er organisert i eget prosjekt (OPAD 2014) for å."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT

2 Arbeidet med å samorganisere NVHs og UMBs administrasjon er organisert i eget prosjekt (OPAD 2014) for å sikre god koordinering, resultatoppnåelse og medvirking fra alle sentrale aktører

3 OPAD Delleveranse 2 – Ansvars- og oppgavefordeling (frist: 15. november 2012) Arbeidsgruppene skal gi innspill til ansvars- og oppgavedeling på det administrative området på de ulike nivåene i det nye universitetet

4 Hvor er vi? Styrings- og ledelsesmodell Vedtak styringsreglement Konkretisering – 1 drøfting Endelig vedtak Organisering av det administrative apparatet 1. drøfting Endelig vedtak sep okt novdesjanfebmarapr Innspill til 1. drøfting

5 Hva vet vi i dag? FS 48/12: Den relative andelen av administrative årsverk bør ikke øke. - Universitetsadministrasjonen har et samlet overordnet ansvar for å sikre stabsressurser og kompetanse til samtlige styringsnivåer. Det skal vektlegges å effektivisere det administrative apparatet og unngå doble oppgaver og funksjoner. - Antall staber, utvalg og øvrige fora søkes redusert ift det samlede nivå i UMB og NVH. - Det etableres en fullmaktsmatrise som tydeliggjør roller og ansvar Signaler fra FS-36/12: Det opprettes ikke egne administrasjoner for de vedtatte fakultetene

6 Gruppeoppgave: Hvilke ønsker har gruppen for det fremtidige administrative apparatet ved NMBU? På området/områdene gruppen representerer: Hvordan kan det administrative apparatet effektiviseres slik at vi bla. unngår doble oppgaver og funksjoner? Hvordan kan vi skape robuste administrative funksjoner? Hvilke administrative oppgaver bør utføres nær brukerne og hvilke oppgaver krever ikke nærhet til brukerne? NB: Skriftlig og elektronisk innlevering av hovedpunktene

7 Kommunikasjon Tonje Grave Birgitte Bye Personal og lønn Jan Olav Aarflot Ingeborg Hauge Høyland Lena Marie Kjøbli Heidi Saunes Torborg Storaas Turid V. Myklebust Line Bø Jeremiassen Forskning og bibliotek Ragnhild Solheim Colin Murphy Elin Kubberød Ågot Aakra Gina Clausen Geir Arne Rosvoll Anne Cathrine Munthe Studie og SEVU Vigdis Johansen Ole-Jørgen Torp Cathrine Strømø Bodil Norderval Einar Amundsen Melanie Etchell Arkiv Laila Smed Hans Gran Christian Meuche Økonomi Hans Christian Sundby Jan Olav Aasbø Jan Aldal Gunnstein Systad Drift og eiendom Torun Wirstad Trond Lyngsaas Kjersti Sørli Rimer Kjetil Oftebro Terje Holsen IT Geir Tutturen Margreth Reme Jostein Taksdal Lars Øimoen Bernhard Krogh Riiser Lars Vemund Solerød Gjermund Holden Henrik Wessert Siri Margrethe Løksa Dennis Lund ? Kurt Johansen Parat Birger Kruse Elin Pålerud Parat Kai Tilley Knut Moksnes Paul Stray Finn-Hugo Markussen Følgende kan velge gruppe : Møterommet Rosenhage


Laste ned ppt "ORGANISERING AV NMBUs ADMINISTRATIVE APPARAT. Arbeidet med å samorganisere NVHs og UMBs administrasjon er organisert i eget prosjekt (OPAD 2014) for å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google