Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU 1996 - 2012 Noen administrative utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU 1996 - 2012 Noen administrative utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU 1996 - 2012 Noen administrative utfordringer

2 To administrasjoner blir 1 (?) (Minst) to hovedmodeller for organisering (Minst) to administrative kulturer

3 Prosjekt: modernisering av organisasjonen Påvirkninger: industri – forskningsinstitutter- moderne organisasjonstenkning Blant endringene: ledergrupper, eksterne styremedlemmer, redefinering instituttlederrollen

4 Organisasjon - strukturendringer Fra 12 til 7 fakulteter Fra 80 til 50 institutter

5 Fra todelt til enhetlig ledelse Ansatt rektor – ansatte prorektorer - ansatte dekaner Universitetsdirektørstilling nedlegges

6 Utvikling av organisasjonskultur Utøvelse av ledelse Organisering av administrasjon Utvikling av administrativ praksis

7 Ledelsesutvikling Utvikle ledelsesferdigheter hos faglige ledere Utvikle administrativ kunnskap hos de samme Utvikle administrative lederroller hos administrative ledere

8 Administrativ organisering Sentralt nivå: skille strategi og drift Mellom sentralt og fakultetsnivå: løpende vurdere ansvars- og ressursfordeling Mellom alle nivåer: læring og erfaringsdeling i nettverk

9 Utvikle administrativ praksis Rektors og dekanens administrative lederrolle Forskjellighet i administrativ organisering på fakulteter og institutter Administrativ koordinering som utfordring

10 NTNUs organisasjon


Laste ned ppt "NTNU 1996 - 2012 Noen administrative utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google