Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOU prosjekt ved Sjøkrigsskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOU prosjekt ved Sjøkrigsskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOU prosjekt ved Sjøkrigsskolen
Utvikling av interaktive undervisningsopplegg i fysikk. Prosjektdeltakarar: Førstelektor Leif Fausa Førsteamanuensis Harald Totland Førsteamanuensis Lars Olav Tveita Målsetting: I dette prosjektet skal det utviklast fullstendige undervisningsopplegg innafor ein del tema som vi underviser i ved Sjøkrigsskolen. Det skal utviklast nye interaktive simuleringar retta mot tema som er spesielle for Sjøforsvaret. Det skal utviklast nye metodar for undervisning der bruken av datamaskiner inngår som ein integrert del av klasseromsundervisninga.

2 Hvorfor simuleringer/animasjoner?
Reell verden, fysisk fenomen Modell (matematisk) Simuleringer kan være en hjelp til å se sammenhengen mellom fenomen og modell. (spesielt viktig i grunnleggende kurs) Tradisjonell undervisning

3 Idéer om utforming: Simuleringene skal være enkle og må tydelig vise den prosessen som skal modelleres. En simulering kan være en ren demo eller helst inneholde utfordringer/oppgaver til studentene. Studentene må få en respons tilbake på det de gjør. Bør bli et tillegg til tradisjonelle regneoppgaver med en annen type utfordringer til studentene. Bør gi trening i enkle, kvalitative fysiske resonnementer.

4 Hva vi faktisk gjør: Erfaring fra de enkelte kursene avdekker behov for et alternativ (tillegg) til tradisjonell undervisning. Lager opplegg/simuleringer/oppgaver som skal dekke behovet.

5 Eksempel fra mekanikk:
Mange studenter har problemer med rotasjonsdynamikk. Aktuelle begrep: Kraftarm, kraftmoment, vinkelfart/akselerasjon, treghetsmoment, osv. Diagnose: Manglende erfaring vanskeliggjør begrepsforståelsen. Begreper som kraftmoment og treghetsmoment blir ikke forstått. Medisin: La studentene få prøve seg på noen situasjoner (les: simuleringer) der disse begrepene står sentralt.

6 Eksempel: Hjulspinn – et opplegg for å lære om sentrale begreper/sammenhenger i rotasjonsdynamikk. (Oppgavedelen er ikke ferdig utviklet)

7 Spørsmål: Hvor finnes gode simuleringer?
Svar: HER! Sjøkrigsskolens fysikkside: Et bibliotek med animasjoner (ca 500) organisert etter emne

8 Organisering: Inntil nå: Egen nettside for hver klasse. Fra august: Innføring av it’s Learning

9 Fra studentene: Svært positive tilbakemeldinger


Laste ned ppt "FOU prosjekt ved Sjøkrigsskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google