Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Villreinsenter Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar
Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent Tina Dahl, naturveileder (SNO) Brita Homleid, naturveileder (SNO) Foto: Anders Mossing

2 Bakgrunn for opprettelsen av Norsk Villreinsenter
Norsk Villreinsenter Sør Bakgrunn for opprettelsen av Norsk Villreinsenter Norge forvalter den siste rest av Europas vill fjellrein (tundrarein), noe som gir oss et særlig internasjonalt ansvar Bred politisk oppslutning om et bedre vern av villreinen og dens leveområder (div. St. meld, og senest Ot. Prop om ny Plan og bygningslov stadfester dette) Tilrådninger fra ViSa Bevilget midler til drift og 8 stillinger, 4 på hvert av de to sentrene (Skinnarbu og Hjerkinn) Formålsparagraf for stiftelsen: ”fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, Norge skal sikre reinen og dens leveområder” Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

3 Norsk Villreinsenter Sør
Mål for vår virksomhet Faglig sterke Inkluderende Synlige Uavhengige og nøytrale Villreinsenteret driver ikke forvaltning eller forskning “Villreinombud” Foto: Rune Bergstrøm Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

4 Viktigste arbeidsoppgaver
Norsk Villreinsenter Sør Viktigste arbeidsoppgaver Formidling spre kunnskap og bygge holdninger som bidrar til å sikre villreinen og dens leveområder Opplæring og rådgivning være den viktigste instans i opplæring og rådgiving av alle som direkte eller indirekte berører villreinen og dens leveområder Dokumentasjon ta ansvar for å sammenstille alle relevante data om villrein, herunder kartfeste og gjøre de tilgjengelige Samarbeid viktig treffpunkt for alle aktører når det gjelder diskusjon, dialog og samhandling om villreinspørsmål Foto: Rune Bergstrøm Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

5 Noen oppgaver fremover
Norsk Villreinsenter Sør Noen oppgaver fremover Fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder Kursing av nye villreinnemnder Kursing av kommuner med villreinareal Naturveiledning (pilotprosjekt, jaktkurs, tilrettelegging av uteområder) Faglig bistand til evt. ny utstilling ved Hardangervidda Nasjonalparksenter Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

6 Kartlegging av villreinens arealbruk Hardangervidda Storaas, 17.01.09
Norsk Villreinsenter Sør Kartlegging av villreinens arealbruk Hardangervidda Storaas, Foto: Anders Mossing Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

7 Bestillingsbrev fra MD til FK
Norsk Villreinsenter Sør Bakgrunn Bestillingsbrev fra MD til FK DN fikk oppdrag med å fremskaffe et villreinfaglig grunnlag Ansett for å være midt i kjernen av NVS` arbeid Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

8 Olav. H. Opedal, VN Hardangervidda
Norsk Villreinsenter Sør Prosjektgruppe Olav Strand, NINA Per Jordhøy, NINA Johan Danielsen, DN Knut Nylend, SNO Even Knutsen, FMBU Olav. H. Opedal, VN Hardangervidda Anders Mossing, NVS Sør Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

9 Norsk Villreinsenter Sør
Mål Faglig kartgrunnlag som innspill til fylkesdelplan (skal ikke utsettes for politiske vurderinger) Oppdatere dagens kartgrunnlag (Villreinklienten). I jobben ligger: - Definere en biologisk fundert yttergrense for villreinens arealbruk, samt funksjonsområder innen områdene (trekk, kalvings- og beiteområder) Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

10 Prosessen Oversikt over tilgjengelig data + innsamling av dette
Norsk Villreinsenter Sør Prosessen Oversikt over tilgjengelig data + innsamling av dette Lokale møter med alle kommunene og ressurspersoner i disse Arbeidsutkast presentert i aug., med mulighet for faglige innspill Oppsummering av innspill Behovet for mer objektiv kriteriesetting + utvikling av dette med basis i innspill og lokale møter Levering februar 2009 Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

11 Datasett/kriterier Leveområde (yttergrense)
Norsk Villreinsenter Sør Datasett/kriterier Leveområde (yttergrense) Estimert skoggrense (SatNat) Topografiske tilpasninger (> 37 grader helning) Dokumentert bruk utenfor Omdisponert areal (tette hyttefelt) Kalvingsområder (habitatmodellert/tetthetsestimat) Beiteområder (habitatmodellert/tetthetsestimat) Sommerbeite Vinterbeite Trekkområder (gammelt datasett + innspill) Migrasjonstrekk, årvisse trekk, ”de store linjene” Trekkveier (gammelt datasett + innspill) Mindre trekk, bevegelser Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

12 Estimert tregrense + topografiske tilpasninger
Norsk Villreinsenter Sør Estimert tregrense + topografiske tilpasninger Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

13 Stedfestet bruk Norsk Villreinsenter Sør
Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

14 Omdisp. areal/tette hyttefelt
Norsk Villreinsenter Sør Omdisp. areal/tette hyttefelt Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

15 Funksjonsområder - habitatmodell
Norsk Villreinsenter Sør Funksjonsområder - habitatmodell Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

16 Funksjonsområder - tetthetsestimat
Norsk Villreinsenter Sør Funksjonsområder - tetthetsestimat Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

17 Trekkområder og -veier
Norsk Villreinsenter Sør Trekkområder og -veier Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /


Laste ned ppt "Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google