Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid

2 Hva er boligsosialt arbeid?
Bistand til å mestre et boforhold. Støtte til å etablere seg i og beholde en egnet bolig, enten det er leid eller eid bolig.

3 Hva er brukermedvirkning?
Stortingsmelding nr ”Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller brukere av tjenester får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.”

4 Det individrettete boligsosiale arbeidet går på samtaler og direkte kontakt med enkeltmennesker.
For å nå flere mennesker på en gang har vi andre metoder.

5 Ulike typer brukermedvirkning:
Spørreundersøkelser Nettverksmøter Løft metodikken osv. Brukerpanel

6 Endelig tid for årets brukerpanel.
JIPPI!!!! Endelig tid for årets brukerpanel.

7 Velkommen til Larvik kommune!

8 Kort og godt om boligkontoret i Larvik kommune
Boliger med kommunal disposisjonsrett Startlån/boligtilskudd Husbankens bostøtte Støtte til dekning av boutgifter i omsorgsbolig Befaringer ved kommunal garanti for depositum

9 Hvorfor brukerpanel? Brukerpanel kan benyttes når man skal innhente konkret informasjon om brukertilfredshet og brukerbehov, korrigere og supplere innhentet informasjon, utvikle løsningsmuligheter samt vurdere konsekvenser av faglige alternativ, sett fra et brukerperspektiv.  Larvik kommune

10 Litt enklere sagt - Brukerpanel er et møte mellom tjenesteytere og tjenestemottakere. I Larvik kommune vil dette si et møte mellom boligkontoret og dets kunder.

11 Hvem blir invitert til brukerpanel?
Det enkleste er å invitere alle som du med sikkerhet vet at er skikkelig fornøyd med tilbudet de har fått.

12 Hvem bør inviteres til brukerpanel, del 2
Alle som har vært i kontakt med boligkontoret de siste par årene kan bli invitert. Boligkontoret sendte ved siste brukerpanel ut om lag 90 invitasjoner til enkeltpersoner og interesseorganisasjoner.

13 Praktisk gjennomføring.
Finn et lokale med god stemning. Tilbud om kaffe og kaker. Dele opp i grupper.

14 Hva ønsker vi tilbakemeldinger på?
Det er viktig å ha en klar agenda for brukerpanelet. Deltakerne får utlevert temaene vi ønsker skal bli berørt. Diskusjonen går fritt.

15 Noen eksempler på temaer fra brukerpanel
* Hvordan kan vi bli enda bedre i møtet med kunden? * Omfatter boligkontoret de tjenester du forventer å finne her? * Tilbudet av boliger (Antall, beliggenhet, pris, vedlikehold, størrelse, ventetid for tildeling) * Støtteordningene: bostøtte og støtte til dekning av boutgifter i omsorgsbolig * Lån og tilskudd Veiledning ved kjøp av bolig, boliglån

16 Utfordring Ærlig kritikk er vanskelig å svelge, særlig når den kommer fra en slektning, en venn, en bekjent eller en fremmed. Franklin P. Jones

17 Larvik kommune sine erfaringer.
Det er lurt å treffe folk utenfor kontoret. Tilbakemeldingene er selvfølgelig varierte. Anledning til å lære å se at en sak har flere sider. Brukene er eksperter på egne liv.

18 Hva blir diskutert på brukerpanel?
Hva er en egnet bolig? Grad av oppussing. Retningslinjer rundt startlån.

19 Hva kommer ut av brukerpanel?
Alle deltakerne får tilsendt referat. Boligkontoret tar fatt i gode poenger. Deltakerne får tilsendt informasjonsskriv etter noen måneder mht hva som konkret er gjort.


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google