Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyngdal Vi vil – vi våger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyngdal Vi vil – vi våger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyngdal Vi vil – vi våger
Våre verdier: Løsningsorientert og handlekraftig Utviklingsorientert og nyskapende Forutsigbare og kvalitetsbevisste Åpne og samspillsorienterte

2 ” Et sted er ikke et sted før et menneske har vært der
” Et sted er ikke et sted før et menneske har vært der. Et menneske er ikke et menneske før det har et sted” Halvbroren Lars Saaby Christensen 2002

3 ”Husly prosjektet” Jobber på systemnivå, for og sy sammen det boligsosiale arbeidet Kompetanseheving ansatte Komme med konkrete forslag til tiltak Synliggjøre fremtidige behov for både kunnskap og konkrete tiltak

4 ”En godt forankret plan gjennomsyrer hele organisasjonen”
Kunnskap forankring Etablere møtepunkt for verdioverføring Hvordan motivere til og tenke likt??

5 Forvaltning, vedlikehold og utleie Booppfølging og boveiledning
Rus og psykiatri Forvaltning, vedlikehold og utleie Bomiljø og konflikthåndtering Politikk, økonomi og budsjett Helse, omsorg, sosiale tjenester Booppfølging og boveiledning

6

7 Fortjenester ved forankring av planer
”Lyngdal kommune” Fortjenester ved forankring av planer Leder for tekniske tjenester og vaktmesterne tenker ”boligsosialt”

8 Systematisk gjennomgang og etablering av rutiner på tvers av avdelinger
Etablering av regelverk for tildeling av kommunale boliger Systematisk arbeid med husleierestanser og økonomisk rådgivning Etablering av ambulerende boteam Ekstra innsats i oppfølging av mennesker med dobbelt diagnoser og multi problematikk

9 Konkrete planer de neste fem år
Tilskudds midler fra Helsedirektoratet til boligsosialt arbeid (3 år) 6 boliger for bostedsløse, Bergsaker, ferdig i 2009. Forslag om fastpriskonkurranse for ungdomsboliger for salg Opprette dagsenter for mennesker med rusproblemer Forslag om 3 ”nødboliger” for akutt bostedsløse (juni 09)


Laste ned ppt "Lyngdal Vi vil – vi våger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google