Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning 2006/2007 Vibeke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning 2006/2007 Vibeke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning 2006/2007 Vibeke Bjarnø IT-seksjonen

2 Høgskolen i Oslo Dagens program Presentasjon av IKT-lærere og LMS- koordinator IKT integrert i lærerutdanninga – ny modell IKT-timeplan på nett med fagressurser Læringsmiljøsystemet Fronter Nyhetsmeldinger i Fronter – all beskjed fra tilsatte til studenter IT-instruksen ved HiO Utdeling av brukernavn og passord

3 Høgskolen i Oslo IT-lærere ALU grunnutdanning Vibeke MonicaLeiknyTonjeEli Fred-Arne Karsten AnitaAnne Sofie Beate

4 Høgskolen i Oslo LMS-koordinator, Fronter kontakt Første studieår – Bjørn Smestad (matematikk) Hva er en LMS- koordinator? Andre spørsmål – se ansvarsfordelingen i heftet!

5 Høgskolen i Oslo IKT er sentralt i lærerutdanninga Det kreves at studentene skaffer seg og videreutvikler sin IKT-kompetanse gjennom studiet Hold dere oppdatert om tilbud på: http://www.lu.hio.no/IT/http://www.lu.hio.no/IT/ og lenka ”IKT og læring” – ”Grunnutdanning” – ”A06-stud” Direkte lenke = DYNAMISK, må sjekkes ofte: http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/0607/a06.htm

6 Høgskolen i Oslo Studiehåndboka – ALU IKT og læring: De operative kunnskapene studentene tilegner seg gjennom innføringskurset skal de etter hvert bruke for å utvikle innhold og form i andre faglige sammenhenger, i samarbeid med lærere og miljøer som ser det hensiktsmessig å benytte IKT i undervisnings- og læringsprosesser… Studentene må sørge for å anvende det de lærer og selv utvikle kompetansen sin videre… En moderne og profesjonell lærer må kunne bruke IKT i eget arbeid… Kilde: IKT og læring – Plan for IKT i første avdeling. Studiehåndboka

7 Høgskolen i Oslo IKT i lærerutdanninga – ny modell 2003 Historisk utvikling i tre trinn: Separate introduksjonskurs Obligatoriske oppgaver/arbeidskrav IKT integreres i fagene Oppgaver i IKT blir integrert i de obligatoriske fagene f.eks praksisrapport IKT-kurs koordineres etter tema og oppgaver generelt i studiet NB! IKT undervisning og veiledning inneholder mer enn IKT-kravene på eksamer og lignende.

8 Høgskolen i Oslo Remediation… …the formal logic by which new media refashion prior media forms… Remediation brukes til forskning på nye medier. To strategier for remediation er ”immediacy” og ”hypermediacy” (Bolter og Grusin 2003:273) Eks: en remediering av en thesaurusthesaurus

9 Remediation IKT Norsk Didaktikk Ny didaktikk Eksempel - ALU: Responsskriving Tekstbehandler: Spore endringer Merknader Sammenligne- dokumenter Stavekontroll LMS: Samskrivings- verktøy Diskusjonsforum Chat Skrivemetodikk, lære å skrive: Grammatikk Ord- og tekstoppbygning Sjanger Fra symbol til lyd… Prosessorientert skriving: Fokus på prosess framfor produkt, Vygotsky, lærer i samhandling Opprinnelig norsk- og IKT-didaktikk Digital tekstproduksjon godt egnet

10 Remediation IKT Matematikk Didaktikk Digital didaktikk Eksempel - ALU: Formler og tegning i matematikk Tekstbehandler: Sette inn objekter Formeleditor Tegneverktøy: Punktgrafikk og vektorgrafikk Formellære: Polynomuttrykk Brøkuttrykk Bruk av likhetstegn Figurlære: Tegning av grafer og andre figurer Presise uttrykksformer: Behov for å lage egne oppgaver Arbeide med symboluttrykk Matte- og IKT-didaktikk Digital formeleditor og digitalt tegneverktøy godt egnet

11 Høgskolen i Oslo Digital kompetanse - IKT som pedagogisk verktøy - Nasjonale planer? Hva sier Kunnskapsløftet? Planer og praksis ved avdeling LU? KULTUR FOR LÆRING I BARNEHAGE, SKOLE OG LÆRERUTDANNING

12 Høgskolen i Oslo St.meld.nr.30 (2003-2004): Kultur for læring En skole for kunnskap, mangfold og likeverd: ”Skolen kan ikke lære oss alt, men den kan lære oss å lære…styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. De er redskaper for all annen læring og derfor avgjørende for videre utdanning og arbeid” De ferdigheter som framheves er: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy.

13 Høgskolen i Oslo Basiskompetanse – som del av en helhetlig kompetanse: …som lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, digital kompetanse, læringsstrategier og motivasjon (innsats og utholdenhet) og sosial kompetanse…(s.31)

14 Reproduksjon av ulikhet Barnehagen

15

16 Høgskolen i Oslo Hva vil det si å kunne bruke digitale verktøy? …bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle informasjon…(s.34) Visjonen i Program for digital kompetanse 2004- 2008 = ”digital kompetanse for alle” ”Gjøre digital kompetanse til alles eiendom” –Største utfordring: Øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet –Utdanning på alle nivåer har et ansvar!

17 Høgskolen i Oslo Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnene også fordrer evnene til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse. (Kultur for læring side 48)

18 Høgskolen i Oslo Digital kompetanse? For barn i barnehagealder? For elever i småskolen For elever på mellomtrinnet? For elever på ungdomstrinnet? For elever på videregående? For lærerstudenter? For lærerutdannere?

19 Høgskolen i Oslo Kunnskapsløftet – Eks. - Engelsk: ”Å kunne bruke digitale verktøy gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.” Mål etter 4 årstrinn: ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst” Mål etter 7 årstrinn: ”bruke hensiktsmessige digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring” ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster” Mål etter 10 årstrinn: ”kommunisere via digitale medier”

20 Høgskolen i Oslo IKT-timeplan på nett med fagressurser Husk å sjekke timeplanen ofte! Levende! Dynamisk! Hva ligger der? Tematisk oversikt Undervisningsmateriale Oppdatert timeplan

21 Det kreves at studentene holder seg oppdatert elektronisk Nyheter (oppslag) i Fronter - alle praktiske beskjeder gis her Fronter generelt - http://home.hio.no/lms/ eller http://www.fronter.com/hio http://home.hio.no/lms/ http://www.fronter.com/hio E-post ( leses enten i Fronter, e-postprogrammet på studentmaskinene eller via webmail.hio.no = samme e-post overalt ) Fagseksjoners nettsider - http://www.hio.no enheter – LU – Faglige sider - ALUhttp://www.hio.no Høgskole-veven generelt - http://www.hio.no http://www.hio.no

22 Kilde: Aftenposten

23 Høgskolen i Oslo NB! Studiehåndboka og diverse informasjon på nett http://www.hio.no/content/view/full/35438 Fronter: - Tilgang (samme brukernavn og passord overalt ved HiO) - Rom - Brukergrensensitt - Nyhetsmeldinger

24 Høgskolen i Oslo IT-instruksen ved HiO For å få utdelt brukernavn og passord til HiO-nettverket må dere godta IT-instruksen = Sunn fornuft! For studenter – IT informasjon for studenter – IT- instruks Viktig: Les IT-reglementet! Samme sted kan dere f.eks bytte passord til vårt nettverk – NB! Alle innen 1.okt 2006, men ETTER Fronter i faglig studiestart Utdeling av brukernavn og passord


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning 2006/2007 Vibeke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google