Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ER-modellen, notasjon ENTITETS- Attributter TYPE Relasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ER-modellen, notasjon ENTITETS- Attributter TYPE Relasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 ER-modellen, notasjon ENTITETS- Attributter TYPE Relasjon
Entitet ("ting", objekt vi vil samle opplysninger om. Blir post i databasen) Entitetstype (beskrivelse av entiteter av samme type. Blir tabell i databasen) Identifikator, nøkkelattributt (identifiserer entiteten. Blir nøkkelfelt i databasen) Relasjonstype (forholdet mellom entitetstypene) Attributt (egenskaper ved entitetstypen. Blir felt i databasen) Fremmednøkkel (koplingsfeltet mellom to tabeller i databasen) (Konseptuell datamodell (tegning som viser entitetstyper og relasjoner/relasjonstyper) Logisk datamodell (liste over entitetstyper med attributter, gjort klar til å implementeres i en database) en-til-en relasjon (1:1) en-til-mange relasjon (1:N) mange-til-mange relasjon (N:M)

2 relasjon: en-til-en er gift med MANN KVINNE er gift med

3 relasjon: en-til-en (m/attributter)
Personnr Navn Adresse Personnr Navn Adresse er gift med MANN KVINNE er gift med Mann: personnr, navn, adresse Kvinne: personnr, navn, adresse

4 relasjon: en-til-mange
eies av BIL PERSON eier Entitetstype: person Entitet: Marit Olsen Med andre ord er Marit Olsen en entitet av én bestemt entitetstypen, nemlig person

5 relasjon: en-til-mange (m/attributter)
Personnr Navn Adresse Bilnr Modell Type eies av BIL PERSON eier Bil: bilnr, modell, type Person: personnr, navn, adresse

6 Primænøkkel og fremmednøkkel
Alle poster i en tabell må kunne identifiseres entydig. Det betyr at vi må ha minst ett felt som inneholder noe som ingen andre poster har. Dette feltet kalles et identifikatorfelt og brukes som en primærnøkkel for tabellen. Følgende krav stilles til en primærnøkkel: feltet skal være entydig, dvs ingen poster skal ha samme verdi lagret i feltet feltet kan ikke inneholde NULL (=”ingenting/ukjent”) feltet kan ikke endre verdi etter at det er lagt inn Det er ganske sjelden vi har et attributt i en entitet som tilfredsstiller disse kravene, og da må vi opprette en egen kolonne for et serienr, kundenr, kode eller noe som tilfredsstiller kravene for en primærnøkkel. Relasjoner realiseres ved hjelp av fremmednøkler. En fremmednøkkel er en kolonne som inneholder verdier i kolonnen for primærnøkkel i en annen tabell. Fremmednøkkelen henviser altså til en entydig post i en annen tabell, slik relasjonen i datamodellen viser.

7 relasjon: en-til-mange (m/attributter)
Personnr Navn Adresse Bilnr Modell Type eies av BIL PERSON eier Bil: Bilnr, modell, type, personnr Person: Personnr, navn, adresse Bil: Bilnr, modell, type Person: Personnr, navn, adresse Bil: Bilnr, modell, type Person: Personnr, navn, adresse

8 relasjon: mange-til-mange
tar STUDENT FAG velges av

9 relasjon: mange-til-mange (m/attributter)
studnr tar fagkode navn STUDENT FAG fagnavn adresse velges av studiepoeng Student: studnr, navn, adresse Fag: fagkode, fagnavn, studiepoeng

10 Oppløsning av mange-til-mange relasjoner
tar STUDENT FAG velges av ev. STUDENT-FAG STUDENT FAGVALG FAG PN: fagkode PN: studnr PN: studnr, fagkode


Laste ned ppt "ER-modellen, notasjon ENTITETS- Attributter TYPE Relasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google