Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kollegaopplæring ved LU Tiltak for bred implementering av IKT ved Lærerutdanningen,LU Presentasjon for KUF på julemøte 20.12.2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kollegaopplæring ved LU Tiltak for bred implementering av IKT ved Lærerutdanningen,LU Presentasjon for KUF på julemøte 20.12.2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kollegaopplæring ved LU Tiltak for bred implementering av IKT ved Lærerutdanningen,LU Presentasjon for KUF på julemøte 20.12.2001

2 Grunnutdanningen Introduksjonskurs i IKT for alle lærerstudenter LUVIT ved LU –Kompetanse-konsekvenser Kurstilbud –HiOs sentrale kurstilbud –LUs grunleggende ide

3 OM Introduksjonskurs for alle lærerstudenter Møter IT-bruk fra første dag Gir resultater (4.års studenter i år er annerledes) Smarte knep: –Bruker faglærere i opplæringen av studenter –Bruker IT-studenter i opplæringen av studenter –Bruker IT-studenter til å spre teknologien på LU

4 OM LUVIT ved LU –HiO har satset på LUVIT –LU har satset ekstra på LUVIT ”Alle skal være operative på LUVIT” Tatt i bruk av første årskull fra forrige studieår Integrert med annen bruk av nettsider –Informasjonkanal Hio-veven –Klassevise oppslagstavler –Studieevaluering Studenter forventer nettbruk resten av studiet Enkeltkurs på videreutdanning/valgfag

5 OM Kompetanse-konsekvenser Alle lærere må kunne bruke LUVIT Mange vil bruke faglige nettsider i tillegg I tillegg har noen behov for relativt grunnleggende innføring i IKT og noen innen mer avansert nettsideproduksjon

6 OM HiOs sentrale kurstilbud Tilsatte ved LU har mulighet for å følge IKT-kurs i regi av PUS Ofte løsrevet fra daglig bruk Lærer mye på kurs, men bruker det ikke etterpå.

7 OM LUs grunleggende ide Skape (forpliktende) miljøer hvor flere er i samme opplæringssituasjon Dette kan være ”lærere på kull”, ”lærere i fagseksjoner”, ”lærerer i videreutdanning”

8 OM Kurstilbud forrige studieår Alle lærere på ett kull, 1.år, 2.år og 4.år Enkelte fagmiljøer, –Ped FLU, Estetiske fag FLU Evaluering: –Fortsatt: ”har ikke tid til å øve/bruke i det daglige”

9 OM Kurstilbud i år Grunnleggende LUVIT (delvis gjennom PUS) LUVIT + (mer om LUVIT og integrasjon med andre faglige nettsider) Tilrettelegging for åpne og fleksible kurs i valgemner Digital bilde og video

10 Hva vil vi oppnå? IKT som en integrert del av alle fag på alle trinn gjennom hele lærerudanningen ikke på papriet, ikke i teorien, men i praksis!

11 OM Hva vil vi oppnå? Gjøre valgemner mer –Åpne: også tilbud for videreutdanning/rekruttere fra andre (lærer)utdanninger –Fleksible: Uvhengig av sted,tid,/ kunne starte klasser med få studenter/tilby fag hvert år –Åpne og fleksible for den moderne heltidsstudent som vil studere når og hvor hun vil

12 Åpne og fleksible kurs i 4.studierår/VU Bygger på –vår erfaring med bruk av nettsted i ”IT for lærere” –Valgfagsnettverket - samaabeid mellom flere høgskoler om en felles fagportefølje

13 Hva vil vi oppnå? Gjøre valgemner mer –Åpne: flere studentgrupper –Fleksible: Tid og sted, kostnadsmessig dimensjonerbare –Åpne og fleksible: for den moderne heltidsstudent som vil studere når og hvor hun vil


Laste ned ppt "Kollegaopplæring ved LU Tiltak for bred implementering av IKT ved Lærerutdanningen,LU Presentasjon for KUF på julemøte 20.12.2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google