Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernundervisning på campus? Om erfaringer med teknologibasert fleksibelt læringsmiljø ved IT-seksjonen, ALU, HiO Presentasjon på Nettverkskonferanse -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernundervisning på campus? Om erfaringer med teknologibasert fleksibelt læringsmiljø ved IT-seksjonen, ALU, HiO Presentasjon på Nettverkskonferanse -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernundervisning på campus? Om erfaringer med teknologibasert fleksibelt læringsmiljø ved IT-seksjonen, ALU, HiO Presentasjon på Nettverkskonferanse - Engelsk Monica Johannesen

2 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Hvorfor skal jeg snakke om dette? Jobber på IT-seksjonen, ALU, HiO 15 år som lærer på Den Polytekniske Høgskolen Fjernundervisningslærer og -utvikler siden 1986 for NKI Fjernundervisningen Laget det seminarbaserte nettkurset Jenter og IT i skole og samfunn sammen med kollega Leikny Øgrim Prosjektleder i Valgfagsnettverket (mer senere)

3 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Fjernundervisning? Hva er det? Nettbasert læring, nettbasert undervisning, elektronisk fjernundervisning, OFL…………? Valget av nettbaserte medier gir ikke nødvendigvis grunnlag for å kalle noe fjernundervisning

4 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Fjernundervisning SOFFs definisjon Fjernundervisning er undervisning hvor lærer og elev(er)/student(er) er adskilt i rom og/eller tid. Tekniske hjelpemidler benyttes til formidling av lærestoff og til reell toveis kommunikasjon, til støtte for læreprosessen.

5 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Fleksibel læring SOFFs definisjon Fleksibel læring innebærer en studentsentrert tilnærming til utdanning, som integrerer ulike teknologityper for å legge til rette for aktivitet og interaksjon, både synkront og asynkront. Tilnærmingen er basert på å kombinere et utvalg av fag- og brukertilpassede teknologier med undervisning på lærestedet og/eller fjernundervisning. Tilnærmingen gir utdanningsinstitusjonene fleksibilitet til å tilpasse læringsmiljø til ulike studentmålgruppers behov, samtidig som det tilbys kostnadseffektiv utdanning av høy kvalitet.

6 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Erfaringer med teknologibasert fleksibel læring Web-bruk i nærundervisning Fjernundervisning for campus studenter Nær- eller fjernundervisning? Interessante bieffekter Valgfagsnettverket

7 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Web-bruk i nærundervisning Effektivitet (for lærere og studenter) –Studenter vet hvor de skal søke informasjon –Orden på kursmateriale, oppgaver og besvarelser –Ansatte deler undervisningsmateriale resultat: vi er flinkere til å dokumentere det vi gjør –Sporbarhet: Ad hoc løsninger er lettere (vikar) Gjesteforelesere kan orientere seg

8 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Viktig lærdom Utvikling av materialet –Administrativ bruk og bruk i undervisningen Endring av metaforer –Fra kronologisk mot tematisk

9 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Fjernundervisning for campus studenter: 4 av 10 vekttall i campus-basert kurs i IT for lærere leveres som fjernundervisning Samarbeidsnettverket IT for lærere

10 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Nær- eller fjernundervisning? Tar i bruk fjernundervisningselementer i stedbunden undervisning Bruk av diskusjonsforum, nettsider og e-post Tar i bruk nærundervisningselementer i fjernundervisning Samhandling og synkron kommunikasjon Realisert i kurset Jenter og IT i skole og samfunn i Valgfagsnettverket

11 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Bieffekt I: Innsyn i det lukkede klasserom! –Nettbasert dokumentasjon av undervisningsplaner –Nettbasert presentasjon av undervisningsmateriale Åpen og fleksibel læring

12 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Bieffekt II: Nettbruk i nærundervisning gir et omfattende grunnlagsmateriale som kan brukes til å kunne lage kurs basert på elektronisk fjernundervisning

13 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Fra nærstudent til fleksibel student - fra klasseromslærer til nettlærer Undervisningsmetoder - mange muligheter? Undervisningsoppgaver - endring av situasjonen for læreren? Åpent og fleksibelt læringsmiljø - lærerens mareritt?

14 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Samarbeidsnettverket Et samarbeid om valgemner i Informasjonsteknologi for lærere http://www.nettskolen.com/studium/valgfagsnettverk/ Fjernundervisning i nærundervisning Bedre tilbud til studentene –Tilbud om flere valgemner –Fleksibilitet med hensyn til tid og rom Dannet grunnlag for mellomfagstillegg

15

16 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Samarbeidspartnere –Høgskolen i Oslo, allmennlærerutdanningen –NKI Fjernundervisningen (Nettskolen) –Høgskolen i Bodø, lærerutdanningen –Høgskolen i Buskerud –Høgskolen i Vestfold –Høgskolen i Østfold

17 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Mål Målet med prosjektet er å utvikle et åpent internett-basert samarbeidsnettverk i IT for lærere, sette dette i ordinær drift som fjernundervisning og skaffe systematisk kunnskap om denne formen for lærerutdanning.

18 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Nett- skolen HiBo HiO NKI HiVe HiØ HiBu ? S S S S S S

19 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Organisatorisk og faglig samarbeidskonsept Samarbeidsnettverket reiser problemstillinger og utfordringer: –pedagogisk –organisatorisk –økonomisk

20 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Ulike pedagogisk tilnærming Fjernundervisning vs nærundervisning –fleksibilitet med hensyn på innhold struktur tid/rom –HiO: Jenter og IT http://www.lu.hioslo.no/IT/IT2/jenter-og-IT/ –NKI: Fjernundervisningsped http://www.nettskolen.com/studium/valgfagsnettverk/

21 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Ulik bruk av teknologien Tilrettelegging for bruk via nettet og som selvstendig materiale Eksempler –HiVe: JAVA http://www-sa.hive.no/ikt/java/ –NKI: Systemløsninger http://www.nettskolen.com/studium/valgfagsnettverk/

22 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Ulike samarbeidsformer Utvikle og drifte kurset selv, på egen servere Utvikle selv og teknisk drift av nettverket Utvikle selv og levere gjennom nettverket

23 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Organisatorisk samarbeid Avtale mellom samarbeidende institusjoner bygger på SOFFs standardkontrakt Deltakende institusjoner forplikter seg til å tilby avtalte kurs via samarbeidsnettet i prøveperioden.

24 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Økonomisk samarbeid Standardkostnader for hver student er brutt ned til –Faglige kostnader: utvikling, leveranse og eksamen (74 %) –Administrative kostnader: opptak, kurslister, eksamen, vitnemål (26 %)

25 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo DevelopmentRegistrationDeliveryExaminationAccreditation Local registration 10% Central regi- stration 10% Development /maintenance 30% Teaching & tutoring 30% Local tutoring 2% Development /examination 14% Local examination 2% Certificate 2% Verdi-kjede for en student i nettverket

26 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Økonomisk oppgjør 99-00

27 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Mellomfag Muligheten til å fortsette mot hovedfag IKT-didaktikk Tilbudet skal være totalt nettbasert Baserer seg på utstrakt gjenbruk av kurser Bygger på etablert samarbeid og leveransesystem dvs: Samarbeidsnettverket

28 Sanner 21.9.00Johannesen, Høgskolen i Oslo Modell for mellomfaget

29 Norgesnett-tanken i miniatyr? Vil du være med så heng på


Laste ned ppt "Fjernundervisning på campus? Om erfaringer med teknologibasert fleksibelt læringsmiljø ved IT-seksjonen, ALU, HiO Presentasjon på Nettverkskonferanse -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google