Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikke, klikke sa kjerringa! Dumme menn og data til kjerringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikke, klikke sa kjerringa! Dumme menn og data til kjerringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikke, klikke sa kjerringa! Dumme menn og data til kjerringer.
Monica Johannesen Leikny Øgrim

2 Kjerringa mot strømmen

3 McCormicks slåmaskin Fra leksikon:
….. En knivstand med trekantete knivblad gis en frem- og tilbakegående bevegelse over raden av fingrer. Stråene klippes av mellom knivbladet og kanten på fingeren

4 Jaquard-vev

5 Sagt om kvinner Euripides: I hjemmet bør en kvinne være alt, men utenfor - ingenting Thomas Acquinas: Kvinnen er skapt til hjelp for mannen, men hun er ikke brukbar som hjelp unntatt ved formeringen, for en annen mann vil være en mer effektiv hjelp til andre ting Montesquieu: vi kan like gjerne betro kvinnene ledelsen av en stat som ledelsen av en familie. - Så snart hun får anledning er en kvinne nemlig like fornuftig og like flink som en mann Lord Byron: Gi henne et speil og en pose brente mandler - så er hun tilfreds

6 Sagt om kvinner og kunnskap
British Apollo 1708: Kvinner er skapt så bløte og ømtåelige at de ikke kan tåle alvorlige studier og den utmattelse som skjer ved dyp tenking Paulain 1677: Kvinner kan ikke delta i forskning, fordi de ikke er i stand til det Max Planch 1887: Kvinner kan ikke delta i vitenskapelig virksomhet uten at en må regne med at det kan få alvorlige følger for de barn de føder Ukjent 1985: Kvinner har en viss intelligens, men den er annerledes Swisburne 1902: Den kvinnelige hjerne er fullstendig uvitenskapelig innrettet

7 Hva er kvinner og hva er menn?
Mannsrolle Kvinnerolle Selvstendig Besluttsom Utforskende PRODUKT-ORIENTERT Samarbeidende Holistisk Nytteorientert RELASJONS-ORIENTERT - ensom - uselvstendig - ensidig - ubesluttsom Det er litt farlig å sette kjønnsroller opp mot hverandre på denne måten, noen vil nok nikke gjenkjennede, mens andre kan bli provosert. Alle sånne framstillinger av kjønnsroller blir å sette ting på spissen og vise det typiske, men få av oss er jo typiske. Typiske positive sider ved mannen - så kvinnen. Disse egenskapene kan også oppfattes som negative. Det er nok en slik forståelsesramme som gir opphav til mange av de forklaringer vi ser, på hvordan gutter og jenter forholder seg forskjellig til IT. Gutter er opptatt av teknologien og jentene av kommunikasjonsaspektet. Dette kan illustreres slik: - unyttig - kjedelig

8 Utvikling eller drift? Hvem vasker opp og hvem skifter hjul?
Menn sosialiseres til prosjektorienterte oppgaver, kvinner til driftsoppgaver Finner vi dette igjen i arbeidslivet? DPH-prosjektgrupper Lønnsutvikling ”Begynner lønn høyere for kvinner, guttene tar jentene fort igjen i lønnsvekst” ”Programmerende kvinner med høyest lønnsvekst” STATUS! CW , s42 CW , s4

9 Lady Ada Augusta Lovelace

10

11

12 Admiral Grace Hopper Admiral Grace Murrey Hopper ”Amazing Grace” - ”Grandma Cobol” 28 Vassar College, matematikk 34 Ph.D Matematikk, Yale 43 USNavy: koder/programmerer, forsker i ingeniørvitenskap og anvendt fysikk. MARK 46 Utlånt fra marinen til beregningsoppgaver ved Harvard 49 Eckert Mauchly Comp. Corp. UNIVAC 51 MATH-MATIC 55 FLOW-MATIC 59 COBOL 67 Standardisering av COBOL 69 ”Man of the year” 86 Æresansatt DEC

13 ”Programmeringsmiljøet”
FLOW-MATIC DET VIRKA!!! Ti-talls-system isteden for to- eller åtte-tall ”pakking” av ord for å få bedre plass ”fulle” datanavn isteden for symboler engelske ord for kommandoer virtuell hukommelse

14 Skal kvinner bli som menn?
Skal vi adoptere maskuline verdier for å fungere i yrket? Kvalitetsargumentet- kvinner som et bidrag til endringer i bransjen? ”I IT-samfunnet er kvinnene som en strømvirvel av østrogen i et stort hav med testosteron” Ann C. Mørch, CW

15 Datamaskinen må være nyttig for noe
Kvinnelige infor-matikere sier deres interesser er rettet mot de sosiale sidene ved teknologien Etter ide fra Kvande og Rasmussen

16 Internett - jentenett ? Leikekroken Skrivestua Informasjonstorget
Møteplassen Programverkstedet Rapport fra undersøkelse om ungdomsskolejenters databruk og datainteresser. 5 skoler Ønsker å få frem hvilke positive forbindelser som er tilstede mellom jentene og informasjonsteknologien. Ønsker å komme med innspill til hvordan IT-bruk i skolen kan legges til rette slik at den appellerer med til jentene. Få bedre forståelse for Positive sider ved jenters forhold til informasjonsteknologi i skole, hjem og fritid. Hva jenter interesserer seg for. - ta utgangspunkt i de ressursene jentene har. Mulighetsfokus. Datainnsamling årsskiftet dybdeintervjuer. Skiller mellom 5 arenaer som indikerer ulike databruk: Leikekroken, skrivestua, informasjonstorget, møteplassen og programverkstedet Resultatene fra Trondheimsundersøkelsen: Jentenes forhold til data er mer variert enn antatt., jentene har et nytte-, behov- og lystperspektiv på bruk av teknologien Jenter liker å skrive, dikt, dagbok, historier vha tekstbehandling Jentene spiller mindre og blir fortere lei enn gutta - jentene leker på Internett - finner bilder av pop- og filmstjerner og deltar på pratelinjer Møteplassen - Internett utfordrende og sosialt. Jentene synes ikke det er morsomt å lære å bruke internett systematisk. Bilder og illustrasjoner til tekstene. Foreslår: ”En bevisst satsing på Internett og multimedia med muligheter for jentene til å utforme sin egen bruk i skolearbeidet og med større rom for å bruke Internett til egne interesser utenom timen og etter skoletid, ser ut til å gi interesser og fascinasjon for informasjonsteknologi hos jentene.” programverksted: en systematisk innføring i datamaskinen som redskap og i sentrale programmer - jentene lite interessert. Vekt på systematisk og detaljert opplæring i spesifikke programmer og læring om tekniske funksjoner i program- og maskinvare. Velfungerende pedagogiske opplegg - viktig.

17 Jentene, guttene og IT-begrepene
CD-rom Cyberspace Datavirus Prosessor Modem Hjemmeside Hacking Internett Cyberpunk Excel Nett-spill Fargeskriver IRC Megabyte Virtual reality

18 Hvordan håndtere konkurranse fra menn?
ÅPEN Fire former for kjønnsordnene prosesser (Kvande&Rasmussen 1990) diskriminering paternalisering ILLEGITIM LEGITIM kjønns-objektivisering usynliggjøring SKJULT

19 Kjenner du noen.. ”kavalerer”? ”konkurrenter”? ”kamerater”? ”kometer”?
eldre ledere med lang erfaring som ikke ser noen konkurranse i deg ”konkurrenter”? gutta som er på vei opp og ser deg som et mulig hinder ”kamerater”? de unge nyutdannede som ennå ikke forventer å kunne det du kan ”kometer”? etablerte yngre ledere som har gjort sin egen karriere- trygge Kvande/Rasmussen, 93

20 Se opp for hersketeknikkene
Usynliggjøring Latterliggjøring Manglende informasjon Dobbeltstraffing Påføring av skyld og skam Berit Ås Menn: Det er…... Kvinner: Jeg tror…...

21 Jenter sikter for lavt ! ”Jentene er så lykkelige hvis de klarer å klamre seg til nederste gren på et tre. De klamrer og klamrer uten å sørge for å få skikkelig fotfeste til å klatre videre” ”Jentene sikter alt for lavt. Det er som med en kanonkule. Jo høyere utgangsvinkelen er, jo lenger kommer du” Helga M. Strømme Marie Haavardthuun

22 Den gode kvinnesirkel Bevisstgjøring Forbilder og Resultat
Flere jenter studerer og bruker IT Mer reell likestilling oppnås i alle bransjer Flere avanserer til innflytelsesrike nivå i bedrifter Mer kvinnelige verdier påvirker IT-miljøet og Resultat

23 Jenter trenger dynamiske virksomheter
Jenter tør ikke! Allmenn oppfatning: Kvinner er mindre interessert i å få lederansvar og mangler selvtillit - ikke dokumentert Velg rett! Jenter stiller sterkere i dynamiske nettverksorganisasjoner, ): fleksibelt, desentralisert og har tverrgående kommunikasjon Kvande og Rasmussen, Profil nr

24 Ikke gi dere! Det nytter! Det er ikke mannfolka som eier IT’en!
Det er ikke farlig! Det er ganske gøy!


Laste ned ppt "Klikke, klikke sa kjerringa! Dumme menn og data til kjerringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google