Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo vibeke.bjarno@lu.hio.no IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?

3 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Tilpasse lærerutdanninga til profesjonen vi utdanner til IKT integrert i alle fag, på alle nivåer (L97) Pedagogisk bruk og tilrettelegging ( IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003” - KUF 1999) Mål at elevene i grunnskolen skal: "... få kjennskap til og erfaring med bruk av tekstbehandling, regneark og Internett som en del av arbeidet med ulike fag." Føler lærerstudentene seg beredt til å arbeide mot dette målet?

4 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning IT som hjelpemiddel… Fra formidling til veiledning Kan bruk av IKT frigi lærerens tid? Større muligheter for å differensiere og tilby tilpasset opplæring? Legger IKT til rette for selvstendighet? Oppfølging?

5 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Valgfag - IT-assistenter http://pilot.ls.no/cgi-bin/nls/imaker?id=51189 ”Vegard Larsen frå vk1 allmennfag har lagt ned mykje arbeid i å sikre dei gamle pc'ane mot virusangrep. No inviterer han andre skular til å prøve systemet hans” Kanskje det gir lærerne mer tid til å arbeide med tilrettelagt opplæring?

6 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning HVA er IKT i skolehverdagen? Metodebruk? Programvare? Hva er viktig? mappevurdering LMS-systemer kommunikasjon Som skrivemaskin Pedagogisk programvare informasjonsinnhenting publisere diskusjonsforum chat Samtekst produksjon E-post hypertekst multimediaproduksjoner nettsider spill Interaktive videoer Internet digitale bilder Interaktive timeplaner Luvit It’s learning Blackboard Classfronter Dreamweaver Frontpage Netscape Explorer Tesktbehandling regneark bildebehandling presentasjonsverktøy Juss: Opphavsrett og personvern Fra pedagogisk programvare til læringsmiljøsystemer

7 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning HVORFOR IKT i skolehverdagen? Datateknologi har betydning for ungdommens yrkesvalg og framtidsutsikter. Internet viktig kommunikasjonskanal for: Markedsføring – Næringsliv – Forvaltning - Forskning – Nyhetsformidling - Privat bruk

8 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning IKT på skolen og hjemme Kjønn - betydelige forskjeller –Gutter er mer interessert –Flere gutter disponerer datamaskin hjemme –Guttene tror IT blir viktig i fremtidig yrke –Guttene er de mest allsidige brukerne geografi sosial klasse familiesituasjon Basert på SSBs brukerundersøkelse av IT i skolen 1995, 2000. Samt ITU monito – skolens digitale tilstand 2003

9 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Reproduksjon av ulikhet Familie ? Skole Arbeidsliv Barnehagen

10 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Skolens/ Pedagogens rolle? Det å drive tilpasset opplæring etter opplæringsloven forutsetter ideelt at en lærer med 20 elever i klassen skal undervise på 20 nivåer!

11 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning IKT’s rolle i tilpasset opplæring? ”IKT - Ikke tryllestøv, men et nødvendig gode i samspill med pedagogisk refleksjon” Sunt med skepsis? Kunnskap er makt!

12 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Myter om IT IT er kun teknologi IT er spesielt vanskelig å forstå IT er for de sære IT krever at du begynner med det som barn IT krever all din tid

13 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning HVORDAN bruke IKT i skolehverdagen? Hva sier L97? IKT integrert i alle fag IKT som et pedagogisk didaktisk verktøy På alle trinn og nivåer

14 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Noen historiske linjer BetegnelseBruksområdeLærings-filosofi EdbBeregninger og programmering Behaviorisme ITTekst- og bildebehandling Konstruktivisme IKTKommunikasjon internett Sosial- konstruktivisme

15 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Utvikling av IKT i skolen Teknisk forståelse og utvikling Bruk av teknologien Programmering for de få Bruk for de mange

16 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Fra pedagogisk programvare til elektroniske læremidler - og læringsmiljøsystemer (LMS)

17 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Hva er et pedagogisk programvare? Hva er et elektronisk læremiddel? Pedagogisk programvare er programmer som er utviklet spesielt for pedagogisk bruk. Kan være alle dataprogrammer som bevisst tas i bruk for å nå et definert læringsmål. Læremidler omfatter alt som tas i bruk i en lærngssitasjon og som er meningsbærende i seg selv. Læremidler omfatter tekster, programvare, lyd, bilder og lærebøker som er produsert for å ivareta bestemte opplæringsmål, men det kan også være materiell som opprinnelig hadde andre formål, som f eks avisartikler, spillefilmer eller skjønnlitteratur (Stortingsmelding nr 29, 1994/95). Elektroniske læremidler er definert som elektroniske hjelpemidler brukt i en pedagogisk sammenheng. Begrepet elektroniske læremidler omfatter altså begrepet pedagogisk programvare, men også andre typer av læringsressurser som for eksempel nettsteder og andre internettressurser. Tenk over definisjonene og vær bevisst i forhold til om dere i konkrete situasjoner bruker begrepet pedagogisk programvare eller elektronisk læremiddel. Definisjonen over er basert på Stortingsmelding nr 29 1994/95, Kompendium IT2 1998/99 - Johannesen og Øgrim: "Elektroniske læremidler" (et HiO trykk) og Minken og Stenseth (1998): Brukerorientert programdesign. Nasjonalt læremiddelsenter. Under finner du noen eksempler på nettsteder som kanskje kan brukes som elektroniske læremidler og/eller inneholder et pedagogisk program

18 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning ”Å skrive seg til lesing” Arne Trageton – IKT i småskolen www.hsh.no – finnes mange tekster, videoer, artikler etc. www.hsh.no Hva trengs? –Et par gamle PC’er med tekstbehandlingsprogram –Skriver i klasserommet

19 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning IKT ikke som eget fag, men i beste fall et effektivt læremiddel! Norsk: Lese og skrive: bli fortrolige med å bruke informasjonsteknologi Nettsted for Tekstskapning på data 1.-4. klasse: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ Innslag på TV2-nyhetene: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/video.h tm http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/video.h tm

20 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Det begynner med bokstavrekker

21 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Selvproduserte bøker

22 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

23

24

25 Amins bok: ”Dikt om dyr”

26 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Pedagogisk programvare Skolenettet: http://www.skolenettet.ls.no/http://www.skolenettet.ls.no/ Pedprog på læringsenteret - sorter etter fag og trinn: http://skolenettet.ls.no/imaker?id=29307&malgruppe=0&tr inn=0&omr=29307&mal=hovedomrade http://skolenettet.ls.no/imaker?id=29307&malgruppe=0&tr inn=0&omr=29307&mal=hovedomrade Oversikt og beskrivelse av norsk programmene på læringsenteret: http://skolenettet.ls.no/imaker?id=99291&malgruppe=0&tr inn=0&omr=35260&mal=infoside http://skolenettet.ls.no/imaker?id=99291&malgruppe=0&tr inn=0&omr=35260&mal=infoside Multimediabyrån ("svenske LS"): http://www.multimedia.skolverket.se/ http://www.multimedia.skolverket.se/ Mikroverkstedet: http://www.mikroverkstedet.no/http://www.mikroverkstedet.no/

27 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Noen eksempler på elektroniske læremidler på internett Gøy med politikk: http://www.stud.hio.no/lu/it- prosjekt-0203/it1_2/gr2/http://www.stud.hio.no/lu/it- prosjekt-0203/it1_2/gr2/ 60-tallssystemet: http://www.stud.hio.no/lu/it- prosjekt-0203/it2/gr2/web/http://www.stud.hio.no/lu/it- prosjekt-0203/it2/gr2/web/ Ulike IT-studentprosjekter: http://www.stud.hio.no/lu/it-prosjekt-0203/it1_2/ http://www.stud.hio.no/lu/it-prosjekt-0203/it1_2/ (systemer utviklet av IT-studenter)

28 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Flere elektroniske læremidler/ Ressurssider på nett Ressurssidene - språk, grammatikk, dialekter m.m: http://www.norsknettskole.no/globalskolen/ressurs sidene/bokmaal/norsk/grammatikk/verb/ http://www.norsknettskole.no/globalskolen/ressurs sidene/bokmaal/norsk/grammatikk/verb/ www.skolenettet.no/ www.skolewebben.no Viten – masse naturfag: http://viten.no (mest for ungdomsskole og videregående)http://viten.no Lenker til alle fag: http://www.gs.bergen.hl.no/http://www.gs.bergen.hl.no/

29 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Matteressur med muligheter for barneskolen Fin interaktiv side på matematikk: http://www.matematikk.org/ http://www.matematikk.org/ Diverse fag inklusiv matte: Gruble: www.gruble.netwww.gruble.net

30 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Flere…. Polferder: http://www.sydpolen.no/http://www.sydpolen.no/ cyberbook - diverse programvare: http://www.cyberbook.no/ (koster penger) http://www.cyberbook.no/ Gyldendal: http://www.gyldendal.no/mfl/katland/ http://www.gyldendal.no/mfl/katland/

31 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Flere… Saltdal vgs har laget en ressursside om mennekserettigheter: http://www.saltdal.vgs.no/prosjekt/humanri ghts/rettighet.html http://www.saltdal.vgs.no/prosjekt/humanri ghts/rettighet.html Redd barna: http://www.reddbarna.no/http://www.reddbarna.no/ FN-sambandet: http://www.fn- sambandet.no/http://www.fn- sambandet.no/

32 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Nettressurser om vikinger Vikingspill: http://www.aasgard.com/http://www.aasgard.com/ Vikinger utgravninger – Jorvik: http://www.jorvik-viking- centre.co.uk/trialsplash2.htm (ikke for barna alene) http://www.jorvik-viking- centre.co.uk/trialsplash2.htm The Viking Network: http://viking.no/

33 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Hva med å videreutvikle skolens nettside til et aktivt elektronisk læremiddel? http://www.tiurleiken.gs.oslo.no/ http://www.lu.hio.no/IT/ http://www.lu.hio.no/IT/It1/intern/Kompend ium/index.htm (passordbeskyttet)http://www.lu.hio.no/IT/It1/intern/Kompend ium/index.htm

34 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Det moderne skolefjernsyn? NRK underholdning: http://www.nrk.no (underholdning, lyd og video)http://www.nrk.no En ressurs for læring? Eller ser elevene nok TV hjemme? BBC skolesider: http://www.bbc.co.uk/schools/sosteacher/ http://www.bbc.co.uk/schools/sosteacher/ NRK – barnesider: http://www.nrk.no/barn/ (Se spesielt Rotor og Newton)http://www.nrk.no/barn/

35 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning LMS – Hva er det? Learning Management Systems (Elektroniske) LæringsMiljøSystemer Et internettbasert, brukeravgrenset system for elektronisk kommunikasjon, publisering av elektroniske filer og administrasjon av brukere (Johannesen, IT-seksjon, LU, HiO)

36 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Classfronter eller annet læringsmiljøsystem i framtiden på Tiurleiken? http://www3.fronter.com/osloskoler/ Fordeler: Brukernavn og passord – kontroll på hvem elevene snakker med! Foreldresamarbeid Administrativt besparende Det beste fra fjernundervisningspedagogikk inn på skolen

37 Internett i undervisningen – de vanskelige spørsmåla

38 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Søk på internettet Avsporing - Juks ? - Farlig eller uønska informasjon Hovedpunkter: Planlegging av søk Vurdering av materiale - kildekritikk Bearbeiding av materiale

39 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Få elevene til å planlegge før de setter seg foran PC`en

40 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Lær bort gode holdninger http://home.c2i.net/abrasite/Hoved.html Klipp og lim - problematisk? Informasjonsinnhenting som del av en skriveprosess Som regel er informasjonstilfanget FOR STORT - er biblioteket bedre?

41 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Kildekritikk: mye å gripe fatt i! Hvem som helst kan publisere hva som helst! Vitenskapelig stoff, reklame og personlige meninger i samme suppa.

42 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Sjekk: Når er siden sist oppdatert? Hvem er forfatter? Hvorfor er siden laget? Hvem står bak nettstedet? Vurder adressen/URL

43 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Strategisk mål for Tiurleiken ”Alle elever bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet” Hva betyr det? Hvordan?

44 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Diskusjon og kasusarbeid A) Sett opp en overordnet plan for hvordan du/dere ønsker å integrere IKT i et eller flere av fagene du underviser i B) Konkretiser den overordnede planen C) Hva må gjøres/legges til rette for at opplegget ditt kan gjennomføres?

45 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning EKSTRA

46 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Tips til valg og vurdering av elektroniske læremidler: målgruppe det elektroniske læremiddelets mål – dine læringsmål + da kvalitetsbedømmelse – hvorfor ikke bruke noe dere kan fra før? = MAKVIS(E)

47 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Valg og vurdering av elektroniske læremidler - kriterier Motivasjon Aktivisering Konkretisering Variasjon Individualisering Samarbeid (E)valuering

48 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Tilleggskriterier Hva mener de unge selv? Pia Grünbaum spør i sin bok "Barn og data - En veiledning for voksne" - Hva er et godt barneprogram? Hun setter opp "De 10 bud" (s. 140)

49 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Farligheter på Internett? Nazisme Porno Chat Og det som verre er…

50 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Hva er nettfilter? Blokkerer adgang til nettsider Tillater adgang bare til overvåkede samtalerom Blokkerer private beskjeder

51 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Tre hovedkilder Internettleverandøren Nettleseren Spesialprogrammer

52 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Nettleseren Gradere nettsteder, basert på frivillighet! Du kan blokkere sider sjøl i egen nettleser

53 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning www.kidsurf.no

54 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning www.netnanny.com

55 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning www.safesurf.com

56 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Svakheter Falsk trygghet - filtre er ikke sikre Sensur av ønsket materiale Basert på amerikansk språk Ikke holdningsskapende

57 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Overvåking Hvor mye tid er brukt på internett? Hvilke sider er besøkt? Hvem er e-post-adressater? www.pearlsw.com www.cybersnoop.com

58 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Kontroll logg (Explorer)/history (Netscape) Cookies og temp-filer –små filer lagt igjen av nettsteder –legger seg på bestemte steder

59 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Datatilsynets 10 nett-tips til foreldre 1.Ta deg tid til å surfe sammen med barnet ditt. 2.Snakk med barnet om sikker bruk av Internett. 3.Sett klare grenser for hva Internett skal brukes til og hvordan. 4.Forbered barna mentalt på at de kan støte på ekkelt og støtende materiale. De vil likevel ikke unngå det i lengden. 5.Plasser gjerne PC-en i et fellesrom. 6.Ikke tro at filtre løser problemene, bevisstgjøring er tingen! 7.Ta tilbake kontrollen, og stol på egen vurderingsevne. Sunt vett er viktigere enn IT-kunnskap. 8.Gi barna beskjed på forhånd dersom du vil sjekke loggene deres. Også barn har rett til personvern. 9.Lær barna hva slags personopplysninger de ikke bør gi fra seg og hvorfor. 10. Mobbing på nett er enkelt og effektivt. Lær barna at det er minst like viktig å ta hensyn på nett som ellers.

60 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Personvern Generell regel: personopplysninger kan ikke lagres uten aktivt samtykke Informasjon om mindreårige: http://www.datatilsynet.no/dtweb/art_983.html http://www.datatilsynet.no/dtweb/art_983.html Datatilsynet: http://www.datatilsynet.no/ http://www.datatilsynet.no/

61 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Opphavsrett Alle har opphavsrett til eget åndsverk Den som har opphavsrett har enerett til publisering Det er ikke lov til å kopiere og re-publisere bilder eller tekst fra internett Saksøkt for lenking: http://www.dagbladet.no/dinside/2004/01/09/3880 29.html http://www.dagbladet.no/dinside/2004/01/09/3880 29.html http://www.efn.no/

62 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning Bilder Personvern eller opphavsrett? Gjenkjennelige bilder av enkeltpersoner er personopplysninger Publisering av bilder omfattes av opphavsrettsloven Samtykke Datatilsynet om bilder på Internett: http://www.datatilsynet.no/dtweb /art_1341.html http://www.datatilsynet.no/dtweb /art_1341.html


Laste ned ppt "Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google