Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?
Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo

2 Tilpasse lærerutdanninga til profesjonen vi utdanner til
IKT integrert i alle fag, på alle nivåer (L97) Pedagogisk bruk og tilrettelegging (IKT i norsk utdanning. Plan for ” - KUF 1999) Mål at elevene i grunnskolen skal: "... få kjennskap til og erfaring med bruk av tekstbehandling, regneark og Internett som en del av arbeidet med ulike fag." Føler lærerstudentene seg beredt til å arbeide mot dette målet? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

3 IT som hjelpemiddel… Fra formidling til veiledning
Kan bruk av IKT frigi lærerens tid? Større muligheter for å differensiere og tilby tilpasset opplæring? Legger IKT til rette for selvstendighet? Oppfølging? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

4 Valgfag - IT-assistenter
”Vegard Larsen frå vk1 allmennfag har lagt ned mykje arbeid i å sikre dei gamle pc'ane mot virusangrep. No inviterer han andre skular til å prøve systemet hans” Kanskje det gir lærerne mer tid til å arbeide med tilrettelagt opplæring? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

5 HVA er IKT i skolehverdagen? Metodebruk? Programvare? Hva er viktig?
Fra pedagogisk programvare til læringsmiljøsystemer Interaktive videoer multimediaproduksjoner hypertekst Explorer chat It’s learning mappevurdering Dreamweaver informasjonsinnhenting Luvit LMS-systemer E-post Netscape digitale bilder kommunikasjon Samtekst produksjon Frontpage Tesktbehandling spill Som skrivemaskin Blackboard publisere Pedagogisk programvare Interaktive timeplaner nettsider Internet diskusjonsforum Classfronter regneark Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning bildebehandling Juss: Opphavsrett og personvern presentasjonsverktøy

6 HVORFOR IKT i skolehverdagen?
Datateknologi har betydning for ungdommens yrkesvalg og framtidsutsikter. Internet viktig kommunikasjonskanal for: Markedsføring – Næringsliv – Forvaltning - Forskning – Nyhetsformidling - Privat bruk Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

7 IKT på skolen og hjemme Kjønn - betydelige forskjeller geografi
Gutter er mer interessert Flere gutter disponerer datamaskin hjemme Guttene tror IT blir viktig i fremtidig yrke Guttene er de mest allsidige brukerne geografi sosial klasse familiesituasjon Basert på SSBs brukerundersøkelse av IT i skolen 1995, Samt ITU monito – skolens digitale tilstand 2003 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

8 Reproduksjon av ulikhet
Arbeidsliv Familie Skole ? Barnehagen Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

9 Skolens/ Pedagogens rolle?
Det å drive tilpasset opplæring etter opplæringsloven forutsetter ideelt at en lærer med 20 elever i klassen skal undervise på 20 nivåer! Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

10 IKT’s rolle i tilpasset opplæring?
”IKT - Ikke tryllestøv, men et nødvendig gode i samspill med pedagogisk refleksjon” Sunt med skepsis? Kunnskap er makt! Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

11 Myter om IT IT er kun teknologi IT er spesielt vanskelig å forstå
IT er for de sære IT krever at du begynner med det som barn IT krever all din tid Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

12 HVORDAN bruke IKT i skolehverdagen?
Hva sier L97? IKT integrert i alle fag IKT som et pedagogisk didaktisk verktøy På alle trinn og nivåer Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

13 Noen historiske linjer
Betegnelse Bruksområde Lærings-filosofi Edb Beregninger og programmering Behaviorisme IT Tekst- og bildebehandling Konstruktivisme IKT Kommunikasjon internett Sosial-konstruktivisme Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

14 Utvikling av IKT i skolen
Teknisk forståelse og utvikling Programmering for de få Bruk av teknologien Bruk for de mange Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

15 Fra pedagogisk programvare til elektroniske læremidler - og læringsmiljøsystemer (LMS)
Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

16 Hva er et pedagogisk programvare? Hva er et elektronisk læremiddel?
Pedagogisk programvare er programmer som er utviklet spesielt for pedagogisk bruk. Kan være alle dataprogrammer som bevisst tas i bruk for å nå et definert læringsmål. Læremidler omfatter alt som tas i bruk i en lærngssitasjon og som er meningsbærende i seg selv. Læremidler omfatter tekster, programvare, lyd, bilder og lærebøker som er produsert for å ivareta bestemte opplæringsmål, men det kan også være materiell som opprinnelig hadde andre formål, som f eks avisartikler, spillefilmer eller skjønnlitteratur (Stortingsmelding nr 29, 1994/95). Elektroniske læremidler er definert som elektroniske hjelpemidler brukt i en pedagogisk sammenheng. Begrepet elektroniske læremidler omfatter altså begrepet pedagogisk programvare, men også andre typer av læringsressurser som for eksempel nettsteder og andre internettressurser. Tenk over definisjonene og vær bevisst i forhold til om dere i konkrete situasjoner bruker begrepet pedagogisk programvare eller elektronisk læremiddel. Definisjonen over er basert på Stortingsmelding nr /95, Kompendium IT2 1998/99 - Johannesen og Øgrim: "Elektroniske læremidler" (et HiO trykk) og Minken og Stenseth (1998): Brukerorientert programdesign. Nasjonalt læremiddelsenter. Under finner du noen eksempler på nettsteder som kanskje kan brukes som elektroniske læremidler og/eller inneholder et pedagogisk program Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

17 ”Å skrive seg til lesing”
Arne Trageton – IKT i småskolen – finnes mange tekster, videoer, artikler etc. Hva trengs? Et par gamle PC’er med tekstbehandlingsprogram Skriver i klasserommet Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

18 IKT ikke som eget fag, men i beste fall et effektivt læremiddel!
Norsk: Lese og skrive: bli fortrolige med å bruke informasjonsteknologi Nettsted for Tekstskapning på data klasse: Innslag på TV2-nyhetene: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

19 Det begynner med bokstavrekker
Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

20 Selvproduserte bøker Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

21 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

22 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

23 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

24 Amins bok: ”Dikt om dyr”
Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

25 Pedagogisk programvare
Skolenettet: Pedprog på læringsenteret - sorter etter fag og trinn: Oversikt og beskrivelse av norsk programmene på læringsenteret: Multimediabyrån ("svenske LS"): Mikroverkstedet: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

26 Noen eksempler på elektroniske læremidler på internett
Gøy med politikk: 60-tallssystemet: Ulike IT-studentprosjekter: (systemer utviklet av IT-studenter) Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

27 Flere elektroniske læremidler/ Ressurssider på nett
Ressurssidene - språk, grammatikk, dialekter m.m: Viten – masse naturfag: (mest for ungdomsskole og videregående) Lenker til alle fag: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

28 Matteressur med muligheter for barneskolen
Fin interaktiv side på matematikk: Diverse fag inklusiv matte: Gruble: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

29 Flere…. Polferder: http://www.sydpolen.no/
cyberbook - diverse programvare: (koster penger) Gyldendal: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

30 Flere… Saltdal vgs har laget en ressursside om mennekserettigheter: Redd barna: FN-sambandet: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

31 Nettressurser om vikinger
Vikingspill: Vikinger utgravninger – Jorvik: (ikke for barna alene) The Viking Network: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

32 Hva med å videreutvikle skolens nettside til et aktivt elektronisk læremiddel?
(passordbeskyttet) Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

33 Det moderne skolefjernsyn?
NRK underholdning: (underholdning, lyd og video) En ressurs for læring? Eller ser elevene nok TV hjemme? BBC skolesider: NRK – barnesider: (Se spesielt Rotor og Newton) Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

34 LMS – Hva er det? Learning Management Systems (Elektroniske) LæringsMiljøSystemer Et internettbasert, brukeravgrenset system for elektronisk kommunikasjon, publisering av elektroniske filer og administrasjon av brukere (Johannesen, IT-seksjon, LU, HiO) Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

35 Classfronter eller annet læringsmiljøsystem i framtiden på Tiurleiken?
Fordeler: Brukernavn og passord – kontroll på hvem elevene snakker med! Foreldresamarbeid Administrativt besparende Det beste fra fjernundervisningspedagogikk inn på skolen Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

36 Internett i undervisningen – de vanskelige spørsmåla

37 Søk på internettet Avsporing - Juks ? - Farlig eller uønska informasjon Hovedpunkter: Planlegging av søk Vurdering av materiale - kildekritikk Bearbeiding av materiale Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

38 Få elevene til å planlegge før de setter seg foran PC`en
Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

39 Lær bort gode holdninger
Klipp og lim - problematisk? Informasjonsinnhenting som del av en skriveprosess Som regel er informasjonstilfanget FOR STORT - er biblioteket bedre? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

40 Kildekritikk: mye å gripe fatt i!
Hvem som helst kan publisere hva som helst! Vitenskapelig stoff, reklame og personlige meninger i samme suppa. Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

41 Sjekk: Når er siden sist oppdatert? Hvem er forfatter?
Hvorfor er siden laget? Hvem står bak nettstedet? Vurder adressen/URL Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

42 Strategisk mål for Tiurleiken
”Alle elever bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet” Hva betyr det? Hvordan? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

43 Diskusjon og kasusarbeid
A) Sett opp en overordnet plan for hvordan du/dere ønsker å integrere IKT i et eller flere av fagene du underviser i B) Konkretiser den overordnede planen C) Hva må gjøres/legges til rette for at opplegget ditt kan gjennomføres? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

44 EKSTRA Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

45 Tips til valg og vurdering av elektroniske læremidler:
målgruppe det elektroniske læremiddelets mål – dine læringsmål + da kvalitetsbedømmelse – hvorfor ikke bruke noe dere kan fra før? = MAKVIS(E) Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

46 Valg og vurdering av elektroniske læremidler - kriterier
Motivasjon Aktivisering Konkretisering Variasjon Individualisering Samarbeid (E)valuering Vurderingsskjema Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

47 Tilleggskriterier Hva mener de unge selv?
Pia Grünbaum spør i sin bok "Barn og data - En veiledning for voksne" - Hva er et godt barneprogram? Hun setter opp "De 10 bud" (s. 140) Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

48 Farligheter på Internett?
Nazisme Porno Chat Og det som verre er… Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

49 Hva er nettfilter? Blokkerer adgang til nettsider
Tillater adgang bare til overvåkede samtalerom Blokkerer private beskjeder Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

50 Tre hovedkilder Internettleverandøren Nettleseren Spesialprogrammer
Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

51 Nettleseren Gradere nettsteder, basert på frivillighet!
Du kan blokkere sider sjøl i egen nettleser Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

52 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

53 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

54 Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

55 Falsk trygghet - filtre er ikke sikre Sensur av ønsket materiale
Svakheter Falsk trygghet - filtre er ikke sikre Sensur av ønsket materiale Basert på amerikansk språk Ikke holdningsskapende Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

56 Overvåking Hvor mye tid er brukt på internett? Hvilke sider er besøkt?
Hvem er e-post-adressater? Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

57 Kontroll logg (Explorer)/history (Netscape) Cookies og temp-filer
små filer lagt igjen av nettsteder legger seg på bestemte steder Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

58 Datatilsynets 10 nett-tips til foreldre
Ta deg tid til å surfe sammen med barnet ditt. Snakk med barnet om sikker bruk av Internett. Sett klare grenser for hva Internett skal brukes til og hvordan. Forbered barna mentalt på at de kan støte på ekkelt og støtende materiale. De vil likevel ikke unngå det i lengden. Plasser gjerne PC-en i et fellesrom. Ikke tro at filtre løser problemene, bevisstgjøring er tingen! Ta tilbake kontrollen, og stol på egen vurderingsevne. Sunt vett er viktigere enn IT-kunnskap. Gi barna beskjed på forhånd dersom du vil sjekke loggene deres. Også barn har rett til personvern. Lær barna hva slags personopplysninger de ikke bør gi fra seg og hvorfor. Mobbing på nett er enkelt og effektivt. Lær barna at det er minst like viktig å ta hensyn på nett som ellers. Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

59 Personvern Generell regel: personopplysninger kan ikke lagres uten aktivt samtykke Informasjon om mindreårige: Datatilsynet: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

60 Opphavsrett Alle har opphavsrett til eget åndsverk
Den som har opphavsrett har enerett til publisering Det er ikke lov til å kopiere og re-publisere bilder eller tekst fra internett Saksøkt for lenking: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning

61 Bilder Personvern eller opphavsrett?
Gjenkjennelige bilder av enkeltpersoner er personopplysninger Publisering av bilder omfattes av opphavsrettsloven Samtykke Datatilsynet om bilder på Internett: Vibeke Bjarnø, IT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning


Laste ned ppt "IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google