Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frihetsberøvelse etter utlendingsloven Fagdirektør Kenneth A. Baklund, Innvandringsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frihetsberøvelse etter utlendingsloven Fagdirektør Kenneth A. Baklund, Innvandringsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frihetsberøvelse etter utlendingsloven Fagdirektør Kenneth A. Baklund, Innvandringsavdelingen

2 2 Fengslingsgrunnlagene i utlendingsloven § 106 første ledd En utlending kan pågripes og fengsles hvis a) Utlendingen nekter å oppgi sin identitet eller det er skjellig grunn til å mistenke at utlendingen oppgir falsk identitet, b) det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærerer at utlendingen plikter å forlate riket, jf. § 106a, c) (fremstilling for hjemlandets utenriksstasjon for å skaffe reisedokument)

3 3 Forholdsmessighet - § 99,1 ”Et tvangsmiddel kan bare brukes når det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmiddelet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være uforholdsmessig inngrep”

4 4 § 106 annet og tredje ledd Hvem som beslutter pågripelse Fremstillingsfristen Varigheten av de enkelte fengslingsperioder Grensen for hvor lenge fengsling kan vare totalt sett

5 5 Utlendingsinternatet Utlendingsloven § 107 Utlendingsinternatforskriften (2009-12-23 nr. 1890)

6 6 Nærmere om de enkelte fengslingsgrunnlagene Fengsling i ID-tilfellene –Hvorfor? –Forslag til endringer Unndragelsesfare –Hvorfor? –Forslag til endringer –Svensk og finsk lovgivning –§ 106a (og forslag til tilføyelse i bestemmelsen)

7 7 Nye fengslingsgrunnlag i Prop. 138 L Asylsøkere og personer med ulovlig opphold som begår straffbare handlinger Utlending som er utvist på grunn av straffbare handlinger, og som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse – krav om fare for nye kriminelle handlinger. Grunnleggende nasjonale interesser

8 8 Barn Henvisning til straffeprosessloven Barnefamilier Enslige mindreårige


Laste ned ppt "Frihetsberøvelse etter utlendingsloven Fagdirektør Kenneth A. Baklund, Innvandringsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google