Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke endringer gjorde pasientene etter å ha vært på ”skole” for irritabel tarm syndrom to år tilbake? Jostein Sauar, Øyvind Holme, Gerd Skrabeklev, Michael.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke endringer gjorde pasientene etter å ha vært på ”skole” for irritabel tarm syndrom to år tilbake? Jostein Sauar, Øyvind Holme, Gerd Skrabeklev, Michael."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke endringer gjorde pasientene etter å ha vært på ”skole” for irritabel tarm syndrom to år tilbake? Jostein Sauar, Øyvind Holme, Gerd Skrabeklev, Michael Bretthauer, Stein Dahler, Jan Hermstad, Arne Drivenes, Fred Arne Halvorsen. Sykehusene i Skien, Kristiansand, Notodden, Levanger, Tønsberg, Drammen, samt Rikshospitalet

2 Bakgrunn for pasientrettet gruppeundervisning ved IBS
Den største pas. gruppen (fordøyelsessykdommer) Storforbrukere av helsevesen, mye plager ,ofte sykmeldt, uføre, QOL redusert (værre enn astma, migrene, reflux og Crohn’s sykdom i vår studie i forhold til IBSEN materialet) Lite hjelp å få, til dels feilbehandling, obs kirurgi! Koster samfunnet mye. Mange unge mennesker som burde hjelpes til bedre helse. Enkeltvis er de tidkrevende. Med fordel delta i pasientrettet gruppeundervisning.

3 . Bakgrunn: Vi har gjennomført en prospektiv randomisert multisenter studie på nytten av en dags pasientrettet gruppeunder-visning av 130 pasienter med IBS. Studien viste signifikant bedring i livskvalitet og mindre fravær fra jobben, men ikke signi-fikant bedring av mageplagene. Mål: To år senere ønsket vi, selv om vi ikke lengre hadde noen kontrollgruppe, blant annet, å se om undervisningen førte til endringer

4 Intervensjonsgruppe=94 Kontrollgruppe=88
233 valgbare randomisert Intervensjonsgruppe=94 Kontrollgruppe=88 80 sa ja, 12 møtte ikke 78 besvarte spørre-skjema II etter 6 mnd. 68 skole+skjema II etter 6 mnd Studie 1 avsluttet og 64 i kontrollgruppen fikk skole Bare for å friske opp hva vi gjorde - flowchart norske navn???? 68 fikk spørreskjema III etter 2 år 62 fikk spørreskjema III etter 2 år 130 115 returnerte skjema III

5 Metode Etter 2 år fikk alle som hadde deltatt de samme skjemaene som 2 ganger tidligere nemlig: GSRS-IBS, SF-36, helseplager siste 30 døgn, medikamentliste og ++( arbeid/skole, sykemeldinger etc.) I tillegg et spørreskjema om de hadde gjort noen endringer

6 Spørreskjema om hvilke endringer pasientene gjorde (kun de som hadde nytte av skolen skulle svare)
Endret kosten Gjorde noe for å redusere stress Endret bruken av medikamenter Økte mengden fysisk aktivitet Oppsøkte andre spesialiteter Andre kommentarer

7 Resultat Av de 130 pasientene som fikk skjemaene har:
115 (88%) svart, hvorav 90 kvinner og 25 menn(22%*) 92 (80%) har også svart på skjemaet om endringer, hvorav 75 kvinner og 17 menn(18%*, ikke signifikant) Median alder 47 år

8 Endringer pas. angir

9 Kosten 72 av 92 (78%) har endret kosten, hvorav de fleste betydelig(56/72) 5 oppgir kostendring som eneste endring Trend til at flere yngre endret kosten

10 Resultat - Fysisk aktivitet
44 av 88 har satset på mer fysisk aktivitet Svensk studie viser at fysisk aktivitet hjelper ”Ta ansvar for egen helse” er noe pasientene får beskjed om. Mer trim er enkelt og lett tiltak å innføre

11 Medikamentbruk 23 har endret bruken
Alternativ medisin gjelder 4 av disse 3 har sluttet med bruken (En fikk hjerteinfarkt og ble bedre i magen av hjertemedisinene!?)

12 Stressreduksjon 46 angir at de prøver å gjøre noe med dette, hvorav 18 spesifiserer dette til jobben. Kun en har valgt å skifte jobb Bare 2 har våget(?) å si noe om hjemmesituasjonen.

13 Bruk av andre spesialiteter/spesialister
20 har kontaktet andre, hvorav flere psykisk helsevern (noe jeg oppfordrer til hvis nødvendig), 2 angir gynekolog, 1 fysioterapeut og 1 privatklinikk etc. 1 har oppsøkt homøopat (1 ble bedre etter å ha ligget i en magnet trommel!)

14 Kommentarer Nesten halvparten (43) kom med kommentarer, hvorav kun en litt kritisk. En savnet og anbefalte oppfølgningstime. Mange angir at mye av fordelen med ”skolen” var som dette: De fikk vite hva ibs er, at de ikke er alene Lærte å tenke annerledes, mindre redd for noe alvorlig (kognitiv beh.!) Fikk mange nyttige tips, lært å leve med plagene Ble tatt på alvor

15 Livskvalitet(SF-36) kontra endringer etter undervisning
Helsen din nå: Mean (skala fra 1-5) hos de som besvarer skjema og ikke besvarer er henholdsvis 3,16 og 3,62.T-test: p=0,02 Helsen sammenlignet med for ett år siden: Mean likeledes, henholdsvis 2,58 og 3,24. T-test: p=0,003

16 Trender (ikke signifikante i dette lille materialet)
Forholdet kvinner/menn med IBS er 2:1, her nesten 4:1. Mennene har større tendens til ikke å møte opp, mindre flinke til å returnere skjemaer, og enda mindre flinke til å svare på dette skjemaet om endringer. Flere yngre enn eldre endrer kosten.

17 Konklusjon Studien indikerer:
De fleste svarer på spørreskjemaet om at de har hatt nytte av ”skolen” og at de har gjort endringer. De som ikke svarer på dette skjema angir dårligere helse og har heller blitt verre det siste året Flertallet har endret kosten Påfallende mange angir effekt av økt fysisk aktivitet De fleste endringene som pasienten gjør koster samfunnet lite Og ….

18

19 Men Vi har laget en heldags pasientrettet gruppeundervisning (IBS-”skole”) som vi mener at du kan ha glede av


Laste ned ppt "Hvilke endringer gjorde pasientene etter å ha vært på ”skole” for irritabel tarm syndrom to år tilbake? Jostein Sauar, Øyvind Holme, Gerd Skrabeklev, Michael."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google