Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling er teamarbeid !!!!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling er teamarbeid !!!!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling er teamarbeid !!!!
Barnet / ungdommen selv, foreldre / foresatte og eventuelt slekt, skolen og skolens ledelse, PPT, helsevesenet – fastlege / psykisk helsevern, barnevern. Skape entusiasme for at tilbakeføring er ønskelig og mulig – positiv psykologi. MAN MÅ MØTES REGELMESSSIG OG NOEN MÅ KOORDINERE / LEDE. Man må ikke vente for lenge !!!!!

2

3 Behandlingsmetoder : Kognitiv atferdsterapi – teoribasert ut fra læringspsykologi. Mange studier, noen velkontrollerte effektstudier. Program basert på funksjonell analyse. Single Case – design. Medikamentbehandling – SSRI. Erfaringsbasert ut fra effekt med voksne. Få studier på barn, noe mer på ungdom.

4 Behandleren må : Være tydelig på hva slags plan som gjelder og informere alle parter. Være tilgjengelig, gjerne tilstede i starten, særlig der det skal utøves press. Holde langtidsperspektivet - , og motivasjonen oppe hos aktørene. Ta opp - og løse konflikter mellom aktørene.

5 Kognitiv / atferdsterapi
”Desensitivisering” – gradvis tilnærming versus ”Flooding” – Full pakke. Eksponering for skole - direkte tilnærming. Kognitive metoder – tenke annerledes om skolen, kroppen og psyken.

6 Eksponerings - behandling
Gjentatt og gradvis eksponering for skole. Trappetrinnsmodellen. Positiv tilbakemelding på framgang. Formidling om at det vil bli gradvis bedring.

7 Desensitivisering ved angst
Avspenningstrening Hierarki av angst - situasjoner. Forestille seg situasjonene, beholde avspent tilstand. Gradvis jobbe seg gjennom hierarkiet.

8 Manualbaserte CBT-er ”Coping cat” –individformat, Kendal et.al
”Friends” – gruppeformat, Barret et.al. 10 – 12 sesjoner, inneholder de fleste elementer i CBT, arbeidsbok, hjemmelekser, positivt fokus, booster. Adresserer ikke skolevegring spesielt, men kan brukes også ved skolevegring / angst.

9 “Familieterapi” : Forsikre om at barnet ikke er sykt.
Overbevise om at barnet bør gå på skolen og at det ikke finnes alternativer. Far på banen ?? Håndtere de konflikter som oppstår når barnet skal på skolen. Hjelp til å godta at andre overtar for en periode, og hjelp til egne psykiske problemer.

10 Psykofarmaka SSRI brukt ved skolevegring ved mye kroppssymptomer, og depresjon. Foreløpig lite evidens for effekt hos ungdom utover single – case design.


Laste ned ppt "Behandling er teamarbeid !!!!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google