Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver
Odd E. Havik Solstrand

2 Bakgrunn - rekrutteringsproblemer
Problemer med rekruttering til vitenskapelige stillinger som krever dobbelkompetanse Få med spesialistkompetanse i klinisk psykologi og doktorgrad Snitt år? Feil rekkefølge? Svak rekruttering: NIFU rapport 5/1999 Tidligere stimuleringstiltak: Program for klinisk psykologisk forskning, RSF/NAVF. Program for mental helse, Medisin og helse, NFR. MH-gruppe i klinisk forskning, Tromsø. odd e. havik

3 Bakgrunn - økt opptak og utbygging av psykologstudiet
Opptak økt med ca. 90% i løpet av i løpet av 90-tallet (oppstart UiTø og NTNU, økt opptak UiO og UiB). Svikt i tilførsel av stipendiatstillinger Opptrappingsplanen for psykisk helse Økt antall psykologstillinger Vekt på kompetanseutvikling og forskning Møte mellom universitetsmiljøene og UFD & HD juni 2000. Nasjonal gruppe (UiO, UiB, NTNU, UiTø, NPF, Helseforetak) avga utredning UiB bedt å lede arbeidet med prosjektplan - ferdig odd e. havik

4 Hvem bidro inn i utredningene:
Odd E. Havik, UiB Monica Martinussen, UiTø Erik Rakoczy, Oslo HF Bjørn Rishovd Rund, UiO Audun Rivedal, UiB Ole Johan Sandvand, Modum Bad Ingunn Skre, UiTø Anders Skuterud, NPF Tore Stiles, NTNU og mange diskusjonspartnere. odd e. havik

5 Dobbelkompetanseløp - foreslått modell
7 årige løp 4 år spesialistutdanning: Finansieres av HOD via SHDir og skjer ved et helseforetak 3 år doktorgradsstipend: Finansiert av UFD som øremerket del av stipendiatstillinger til universitetene 28 stillinger fordelt slik: 2*9 (UiB, UiO) og 2*5 (NTNU, UiTø) Prosjektorganisering: Leder og 4 lokale koordinatorer. NPF og Helseforetak Driften av den kliniske delen av prosjektet forankres i randsonen ved UiB: Halos, Unifob. odd e. havik

6 Prosjektstyret og koordinatorer
Leder Odd E. Havik, UiB Hildegunn Bomnes, Helse Oslo Siri Gullestad, UiO Gerd Kvale, UiB Ingunn Skre, UiTø Anders Skuterud, NPF Tores Stiles, NTNU Administrasjon: Anne Kristin Aanstad UiB/Unifob odd e. havik

7 Utfordringer: Hvordan sikre samarbeid?
odd e. havik

8 Bevilgninger til universitetene
Utfordringer - sikre samarbeid og felles forståelse av stipendiatstillingene Bevilgninger til universitetene Bevilgningsbrev til de fire universitetene "For 2002 foreslås det etablert to kombinerte stillinger ved Universitetet i Bergen og Oslo og en kombinert stilling ved Universitetet i Tromsø og NTNU". Gjenfinne de øremerkede stillinger og føre disse frem til miljøene. odd e. havik

9 Utfordringer – samarbeid mellom universitetene
Stipendiatstillingene utlyses ved det enkelte universitet og vurderes der, men en nasjonal oppgave å: Sikre en felles vurdering av prosjektkvalitet, veileder, forskergruppe. Samme komité for fire universiteter. Koordinere prosjekt og klinisk spesialistutdanning. Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene. Sikre rekruttering i forhold til Opptrappingsplanens prioriteringer. Bygge opp en nasjonal forskerskole/forskernettverk? odd e. havik

10 Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene:
UiO: 1. Klinisk voksen, med spesifikk prioriteringer inne behandlingsforskning. 2. Klinisk barnepsykologi 3. Rus- og stoffmisbruk. UiB: 1. Klinisk barnepsykologi, 2. Klinisk nevropsykologi, 3. Alvorlige psykiske lidelser. Områdene er likestilte. NTNU: 1. Klinisk nevropsykologi, 2. Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 3. Rettspsykologi, 4. Klinisk voksenpsykologi. Områdene er rangert. UiTø: Dersom søkere ellers står likt, ønsker en å prioritere prosjekter innen klinisk nevropsykologi, klinisk barne- og ungdomspsykologi, alvorlig psykopatologi, rettspsykologi og klinisk relevante prosjekter knyttet til etniske minoriteter i nordområdene UiTø odd e. havik

11 Opptrappingsplanens prioriteringer
Psykiske lidelser hos barn- og ungdom Alvorlige psykiske lidelser Forbygging av psykiske lidelser Lokalt baserte tiltak vil være sentrale. Utvide til rus- og stoff. Utvalgte tilstander som bl.a. psykoser, spiseforstyrrelser, angst- og tvangslidelser. odd e. havik

12 Utfordring – koordinere med NPF og helseforetak
Kandidat sender inn spesialistplan og NPF vurdere denne. Helseforetak: Inngå rammeavtaler og individuelle avtaler som gir muligheter for fleksible opplegg for den enkelte kandidat. Prosjekt - helseforetak: Rammeavtale og basisbevilgning per kandidat (NOK ). Kandidat - helseforetak: Individuell lønnsinnpassing og støtte til spesialistutdanning. odd e. havik

13 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak
Stipendiater/spesialistkandidater som tilsettes i Prosjektet skal i henhold til utlysningen forplikte seg til en individuell plan for gjennomføring av forskerutdanningen ved Universitetet i ……………. og for spesialistutdanningen ved en samarbeidende institusjon, Klinikk ………. innenfor Helseforetak ………. Når det gjelder spesialistutdanningen i psykologi skal kandidatenes plan godkjennes i henhold til Norsk psykologforenings bestemmelser. odd e. havik

14 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak
Spesialistkandidaten/ psykologen er forpliktet til å utføre ordinære kliniske arbeidsoppgaver som tilligger den psykologstilling de er tilsatt i ved Klinikken. Vedkommende skal ikke pålegges oppgaver ved Klinikken ut over de krav som følger av spesialistutdanningen Klinikken forplikter seg til å legge forholdene til rette slik at den enkelte spesialistkandidat som gis opptak kan realisere sin spesialistutdanning som del av Prosjektet. Det vil omfatte støtte til veiledning, spesialistkurs og å sikre tilgang på praksis i henhold til spesialistkravene. odd e. havik

15 Få ulikheter til å gå inn i et organisert fargerikt fellesskap
odd e. havik

16 Ved enden av regnbuen er det en krukke gull
Ved enden av regnbuen er det en krukke gull. Når det er to regnbuer er det to krukker. odd e. havik

17 De to første gullkrukkene som var
Margrethe Bals og Anne Lene Turi ble ansatt som de først i Dobbelkompetanseprosjektet Nå er det 15 på plass. odd e. havik

18 UiTø Aslaksen, Per Matti. Emosjonelle faktorer ved smerte og placebo analgetika, med vekt på psykofysiologiske eksperimenter. Professor Magne A. Flaten Bals, Margrethe. Risiko- og beskyttelsesfaktorer for internaliseringsvansker hos samiske og norske ungdommer. Turi, Anne Lene. Etniske forskjeller i angst- og depresjonssymptomer i en nordnorsk ungdomsbefolkning. Førsteamanuensis Ingunn Skre odd e. havik

19 NTNU Gullhaugen, Aina S. En sammenliknende studie av personlighetsprofil og farlighet i utvalg fra en norsk fengsels-, sikkerhets- og dagavdelingspopulasjon. Professor Kirsten Rasmussen Kårstad, Silja Berg. Longitudinell studie av barns emosjonelle forståelse. Førsteamanuensis Turid S. Berg-Nielsen odd e. havik

20 UiO Azak, Shale. Overføring av psykopatologi til barn av klinisk deprimerte mødre. Professor Lars Smith Hansen, Roger S.Interpersonlige problemer, alvorlighetsgrad i psykopatologi og endring i psykoterapi. Solbakken, Ole A. Affektbevissthet og alvorlighetsgrad i psykopatologi og psykoterapi. Førsteamanuensis Jon T. Monsen odd e. havik

21 Professor Helge Rønnestad
UiO Nissen-Lie, Helene. Hvordan den enkelte psykoterapeut bidrar til den psykoterapeutiske prosess og effekt gjennom sin involvering og sin samspillstil. Professor Helge Rønnestad Stänicke, Erik. Affektiv integrasjon og endringsprosesser i psykoanalyse. Professor Siri E. Gullestad odd e. havik

22 UiB Dovran, Anders . En epidemiologisk studie av traumer og posttraumatiske reaksjoner blant fosterhjemsplasserte barn og unge. Førsteamanuensis Dagfinn Vinje, IKP Hysing, Mari. Mental helse hos kronisk syke barn. Førsteamanuensis Astri Lundervold, IBMP Sand, Liv. Sammenhengen mellom kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og unge. Førsteamanuensis Kjell Morten Stormark, RBUP, Unifob, UiB odd e. havik

23 Professor Geir Høstmark Nielsen, IKP
UiB Schanche, Elisabeth. Å studere grunnleggende mekanismer involvert når pasienter endrer sine selvrepresentasjoner. Professor Geir Høstmark Nielsen, IKP Strand, Mari. Alvorlig depresjon: En longitudinell undersøkelse av sammenhengen mellom kognitive funksjoner og symptomreduksjon. Førsteamanuensis Åsa Hammar, IBMP odd e. havik

24 Fordeling av prosjekter etter tema – mer enn en mulighet
BUP Alvorlig Behand Nevro Etnisk Foreb Rett UiB 1 1 1 (b) UiB 2 2 UiO 1 UiO2 NTNU1 1 (v) NTNU2 UiTø1 UiTø2 Tot 1 6 3 Tot2 5 Tot 7 4 odd e. havik

25 Hvor starter kandidatene?
6 starter i klinisk stilling 5 starter i stipendiatstilling 4 starter i en kombinasjon 14 ulike løp frem til sluttpunktet odd e. havik

26 Veien videre – internt og eksternt
Nye utlysninger – Opptrappingsplanens behov. Etablere rutiner for fremdriftsrapportering Kartlegger behov for kurstilbud. Bygge nettverk – prosjekter og forskerutdanning Eksternt Medisinske fakultet utreder modeller for å fremme Dobbelkompetanse. Tiltak som ligner på Dobbelkompetanseprosjektet vil sannsynligvis bli en anbefaling i oppfølgingen av NFRs evaluering av medisinsk, odontologisk og psykologisk forskning. Økt interesse fra helseforetakene - standard modell? odd e. havik

27 Hva er Dobbelkompetanseprosjektet?
Hva skal det bli av dere når dere blir store? Alternative svar fra Google odd e. havik

28 Hva er dobbelkompetanseprosjektet
Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Et sted hvor alle behov ivaretatt - minst to ganger? odd e. havik

29 Hva er dobbelkompetanseprosjektet
Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Krevende balanseakt som går over 7 år? odd e. havik

30 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Jevnt arbeid i tospann over 7 år?
odd e. havik

31 Kanskje noe fra alle tre bildene?
Vi har gode rammebetingelser: Ivareta noen behov Svært gode søkere og veiledere: Intellektuell balanse Vi kan hente ut det beste fra klinisk opplæring og forskeropplæring: Tospann Etablere et nasjonalt nettverk for klinisk forskning Få en gruppe unge og ambisiøse fagpersoner med en bred kunnskapsbase Som med stor faglig tyngde kan bidra til å utvikle og forme psykologifaget i tiden som kommer odd e. havik


Laste ned ppt "Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google