Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felleskurs, driftsmidler og individuelle løp. Søknader og rapportering Odd E. Havik Solstrand 9.12.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felleskurs, driftsmidler og individuelle løp. Søknader og rapportering Odd E. Havik Solstrand 9.12.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felleskurs, driftsmidler og individuelle løp. Søknader og rapportering Odd E. Havik Solstrand 9.12.04

2 odd e. havik2 Budsjettmessig grunnlag for felles aktiviteter og støtte av individuelle søknader l I prosjektbudsjettet er det satt av driftsmidler til –Felles aktivitet: ca. 300.000 pr år –Drift som kan søkes: varierer avhengig av hvor mange som er inne i prosjektet - maksimum ca. 700.000

3 odd e. havik3 Mulighet for å realisere noen tiltak, men disse bør ha en felles forankring og prioritering. Mulige felles tiltak: l Egen årlig samling: Når og hvor? –Eget DK-konferanse? –Gå inn i eksisterende konferanser f. eks. "Øyer"- konferansen? l Støtte 1-3 doktorgradskurs pr år –Kartlegge behov og ønsker –Ansvar for arrangement sirkulerer mellom universitetene? –Faste tema etter rotasjon? Behandlingsforskning, epidemiologi, nevropsykologi, "con amore"? –Lokale krefter og/eller internasjonale stjerner? –Åpent for andre som er opptatt i Ph.D. program?

4 odd e. havik4 Mulighet for å søke om støtte til individuelle prosjekter l Drift av Ph.D. prosjekt følger universitetsstipendene, selv om det er ulikheter mellom universitetene l Tildeling per capita lite hensiktsmessig? l Søknad om prosjektstøtte to ganger pr år: 1. september og 1. mars (?)

5 odd e. havik5 Mulige kriterier for tildeling ved individuelle søknader l Drift som er viktig for prosjektets fremdrift l Ph. D. kurs l Faglig opphold av kortere varighet. Krav til plan og dokumentasjon. l Litteratur og dataprogram l Konferanser - knyttet til prosjekt eller klinikk. –Krav om fremlegging på konferanse –Klinisk kurs begrunnet ut fra prosjekt

6 odd e. havik6 Informasjon for å koordinere de individuelle løpene l Stipendiatmappe med oversikt : –Personalia –Prosjektbeskrivelse –Veileder –Tidsplan –Kopi av spesialistplan –Avtale med helseforetak –Kontaktperson i helseforetaket –Kontaktperson ved universitet –Område for avhandlingen i forhold til prioriterte områder l Nøkkelperson: Anne Kristin Aanstad

7 odd e. havik7 Navn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst UiB Dovran, Anders Stipendiat Praksiskandidat Hysing, Mari Perm. Stipendiat Praksiskandidat Sand, Liv Stipendiat 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % Praksiskandidat 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % Schanche, E. Stipendiat Praksiskandidat Strand, Mari Stipendiat 50 % Praksiskandidat 50 % Oversikt over når kandidatene er tilsatt som stipendiater og når de er i praksis (per 29. november 2004)

8 odd e. havik8

9 9

10 10 Planlegge og følge opp de individuelle løpene l Beredskap i klinikk og universitet om at det skal skifte mellom to stillinger –Lønn: overføres helseforetak to ganger i året –Kontorplass –Budsjett l Nært samarbeid stipendiat, koordinator og personalansvarlig (U/HF) l Stipendiat planlegge i god tid

11 odd e. havik11 Fremdriftsrapporter l Prosjektet må ha innsyn i eventuelle vansker med fremdrift og forholde seg til det, men vurderingen av fremdrift må være lokalt forankret. l Bruke årlige fremdriftsrapport til lokal forskningsutvalg/doktorgradsprogram? –Ko-signert av veileder –Kopi til prosjektet l Egne fremdriftsrapporter for dr. grad? l Årlig rapport om fremdrift i klinisk spesialitet? –Godkjennes av NPF? l Fellesrapport for Dobbelløpet?

12 odd e. havik12 Avtaler og godkjenninger per 21. oktober l 6 starter i klinisk stilling l 5 starter i stipend l 4 starter i kombinasjon l 11 starter i løpte av 2004 l 8 ferdigforhandlet avtale med helseforetak l 3 rapportert godkjenning fra NPF l 8 rapportert opptak i dr. gradsprogram

13 odd e. havik13 Hjemmeside med prosjektrelevant informasjon l Pekere fra alle universitetene –DK-prosjektpresentasjon? »Utredninger »Avtaler »Utlysninger »Kurs –Kandidat? »Kortversjon av prosjekt »Milepæler »Publikasjoner »Informasjonstorg

14 odd e. havik14 Koordinatorfunksjoner l Informere om rekrutteringsprogrammet til forskningsmiljøer og kliniske institusjoner l Hjelpe frem søknader l Etablere kontakt mellom forskningsmiljøer og kliniske miljøer l Følge opp stipendiater og miljøer gjennom kvartalsvis kontakter l Gi råd med hensyn til planer for kombinasjonen av doktorgrads- og spesialistutdanning l Bidra inn i forskerutdanningsprogrammene


Laste ned ppt "Felleskurs, driftsmidler og individuelle løp. Søknader og rapportering Odd E. Havik Solstrand 9.12.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google