Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JavaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JavaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret"— Utskrift av presentasjonen:

1 javaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret styret@java.no

2 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

3 javaBin – 1. Valg av møteleder og referent  Forslag:  Møteleder: Totto  Referent: Stein Grimstad

4 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

5 javaBin – årsberetning. Styret 2005 Styret har i perioden bestått av  Bjørn Tveiten (økonomisjef),  Kaare Knudsen (*),  Bjørn Bjerkeli (*),  Andreas Bade (*),  Kjetil Helgaker-Paulsen,  Harald Øygard  Leif Jantzen,  Øyvind Løkling,  Odd Erik Zapffe,  Harald Kuhr,  Stein Grimstad, (nestleder)  Bjørn Lind (*),  Ole-Martin Mørk (*),  Nils Helge Garli (*),  Laila Rønning (*),  Tobias Torrissen,  Kjetil Jørgensen-Dahl,  Totto (*), Thor Henning Hetland (president).

6 javaBin – årsberetningen. Medlemsstatus Ved utgangen av 2005 hadde javaBin  150 (120) registrerte firmamedlemmer  350 (290) navngitte medlemmer, hvorav 45 er betalende enkeltmedlemmer Dette er en økning på ca. 40% fra året før.

7 javaBin. Møteaktivitet javaBin har avholdt 4 styremøter i perioden javaBin har avhold 6 møter i møtegruppen og 5 møter i portalgruppen, samt 45 møter i administrasjonsgruppen i perioden javaBin har avholdt 14 medlemsmøter i Oslo, 3 møter i Stavanger, 6 møter i Bergen, 1 møte i Trondheim og en samling i San Fransisco i perioden. Det har vært en liten økning på i deltakelsen på møtene til et snitt på rundt 65 medlemmer per møte (Oslo). Medlemsmøtene i Oslo ble i hovedsak arrangert på IFI Lille Auditorium

8 javaBin – årsberetning. Møtetemaer i Oslo  ESB utvikling med Mule og Spring  Aspect oriented programming  Continous Integration  SOA krigen skal oppklares  Lubne klienter og Apache Open Source teknologier  JavaONE 2005 - What's hot and what's not  Beyond Java & Lightweight development strategies  Webflow frameworks, Advanced Spring MVC, Acegi Security & Spring  JSF og SiteMesh  The Serverside Symposium oppsummerning  C# language design and evolution  Tuplespaces og Cayenne  Estimeringsutfordringer  Lucene med mer

9 javaBin – årsberetning. www.java.no  Hovedsatsingen for javaBin i 2005 har vært på å arrangere JavaZone 2005, som var en gedigen suksess med mange kjente hot-shots, bredt faglig program, 1000 deltakere, intense debatter og spennende diskusjoner. JavaZone ble en økonomisk suksess.  Satsingen på www.java.no fortsatte i 2005. I løpet av året har det blitt postet over 1000 nyheter, artikler, kommentarer og foredrag.  I løpet av 2005 ble det installert et nytt forum på 16/07/2014ww.java.no, hvor over 1300 meldinger ble postet i løpet av året.ww.java.no  Antallet registrerte brukere på 16/07/2014ww.java.no økte i løpet av 2005 fra 600 til over 870.ww.java.no  javaBin sitt nettsted www.java.no har nå over to millioner hits per måned. Dette er en økning på rundt 100% i perioden.  Det har vært massiv interesse for foredrag som er publisert på java.no (presentasjon, podcast og video) og serveren har levert over 15000 timer med video og 56000 presentasjoner fra JavaZone-konferansen er hittil lastet i 2005 (over 5 TB data)

10 javaBin – årsberetning.  JavaZone 2005  JavaZone 2005 gjennomført på to fullstappede dager med 5 spor. Nytt av året var metode-sporet.  javaBin hadde egen stand, javaBin medlemmene fikk mye rabatt på arrangementet.  JavaZone 2005 ble utsolgt med 1000 deltakere.

11 javaBin – årsberetning. Oppsummering  Styret er fornøyd med aktiviteten i perioden. Styret er dog misfornøyd med et par ting i perioden:  Endel utfordringer i møtegruppen  Litt for liten firmabredde blant portalgruppens aktive nyhetsjournalister.  Oppfølging av lokalkomiteer i Stavanger og Trondheim kan forbedres.

12 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

13 javaBin – årsmøte. Regnskap 2004  Over til Bjørn Tveiten

14 Regnskap javaBin 2005  Om regnskapet:  Kun foreløpig regnskap på årsmøtet  Styret må godkjenne revidert regnskap om et par måneder  Ført etter i hovedsak etter kontantprinsippet (kun penger ut og penger inn gjelder)  Årsmøtet skal godkjenne/underkjenne foreløpig kontantoppsett

15 Foreløpig kontantoppsett javaBin 2005

16 05.01.06 Resultat javaBin + javazone

17 JavaZone regnskap - balanse

18 Foreløpig oppsett JavaZone 2005

19 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

20 javaBin – Budsjett 2006  Over til Bjørn Tveiten

21 Budsjett 2006  Lager budsjett uten JavaZone ...og et eget JavaZone-budsjett

22 TekstInnUt medlemsmøter (gaver, pizza, leie) – Oslo52500 javaBin Bergen20000 javaBin Stavanger10000 javaBin Trondhjem20000 juleBord30000 Årsmøte3500 Porto, rekvisita5000 møtegruppa, møter/arbeid25000 portalgruppe møter/arbeid30000 Adminmøter15000 Honorarer45000 Regnskapsfører75000 java.no utstyr25000 Styreseminar, vår 200638400 Medlemsavgifter170000 java.no sponsorer125000 Sum295000394400

23 javaBin – budsjett, JavaZone 2006  Sett av dato:  13-14.9 – 2006  Tutorials 12.9 - 2006

24 javaBin – budsjett, JavaZone 2006 - inntekter InntekterSum inntekter:2859480 AntallPris u/moms Utenlandske1120000 Pakke, SD120000 Pakke, EB1732000544000 Pakke. LM745000315000 Sum partnere999000 10 pack717600123200 20 pack144000 50 pack280000160000 foredragsholdere9000 Presse1000 spesialinviterte1000 javaBin - styret2000 Billetter6822248,211533280

25 javaBin–budsjett, JavaZone 2006 utgifter Utgifter Sum utgift:-2672385 Lokale-940200 Teknisk utstyrprojector, PA, mic-275625 WLAN-12000 Markedsføring-150000 Middag-580320 Underholdning-100000 Program-30000 Foredragsholdere-200000 T-Shorter-208000 Utgifter, Billettservice-18240 Design m.m.-80000 Admin skjorter-4000 Premie, konkurranse-7000 Halsbånd m/Logo-4000 Filming av foredrag0 Gaver til foredragsholdere-27000 Foredragsmiddag dagen før-36000

26 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

27 7. Fastsettelse av medlemsavgift  javaBin styret foreslår ingen endring i medlemsavgiften for 2006

28 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

29 javaBin – Styrevalg  Over til Totto

30 javaBin – Styrevalg - direkteposisjoner  President  Kandidater: Totto (gjenvalg)  Visepresident  Kandidater: Stein Grimstad (gjenvalg)  Økonomisjef  Kandidater: Bjørn Tveiten (gjenvalg)

31 javaBin – Styrevalg – øvrige verv Verv på 2. året:  Bjørn Bjerkeli  Bård Lind  Nils Helge Garli  Trond Strømme  Kaare Knudsen  Ole-Martin Mørk  Andreas Bade  Laila Rønning Gjenvalg:  Kjetil Paulsen  Kjetil Jørgensen-Dahl  Leif Jantzen  Odd Erik Zapffe  Øyvind Løkling  Harald Kuhr  Tobias Torrisen Nye kandidater  Kristoffer Moum (Objectware)  Kjetil Ødegaard (BEKK)  Ingvild Meyer Pedersen (WebStep)

32 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre mottatte forslag  Eventuelt


Laste ned ppt "JavaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google