Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JavaBin Årsmøte 2007 Torsdag, 26. April 2007 javaBin-styret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JavaBin Årsmøte 2007 Torsdag, 26. April 2007 javaBin-styret"— Utskrift av presentasjonen:

1 javaBin Årsmøte 2007 Torsdag, 26. April 2007 javaBin-styret styret@java.no

2 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

3 javaBin – 1. Valg av møteleder og referent  Forslag:  Møteleder: Totto  Referent:

4 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

5 javaBin – årsberetning. Styret 2006 Styret har i perioden bestått av  Bjørn Tveiten (økonomisjef),  Kaare Knudsen,  Bjørn Bjerkeli,  Andreas Bade,  Kjetil Helgaker-Paulsen (*),  Øyvind Løkling (*),  Yngvar Sørensen,  Odd Erik Zapffe (*),  Kristoffer Moum,  Trygve Laugstøl,  Harald Kuhr (*),  Kristoffer Moum,  Ingvild Meyer Pedersen  Stein Grimstad, (*) (nestleder)  Bård Lind,  Bjørn Nordlund,  Aase Mestad,  Thor Årge Eldby,  Trygve Laugstøl,  Ole-Martin Mørk (*),  Nils-Helge Garli,  Kjetil Ødegaard,  Rune Peter Bjørnstad,  Tobias Torrissen (*),  Totto, (president). (*) = andre periode

6 05.01.06

7 javaBin – årsberetningen. Medlemsstatus Ved utgangen av 2006 hadde javaBin  180 (180) registrerte firmamedlemmer  490 (350) navngitte medlemmer, hvorav 245 er betalende enkeltmedlemmer Dette er en økning på ca. 24% fra året før.

8 javaBin. Møteaktivitet javaBin har avholdt 3 styremøter og to styreseminarer i perioden javaBin har avhold 5 møter i møtegruppen og 3 møter i portalgruppen, samt 55 møter i administrasjonsgruppen i perioden javaBin har avholdt 13 medlemsmøter i Oslo, 4 møter i Stavanger, 7 møter i Bergen, 2 møte i Trondheim og en samling i San Fransisco i perioden. Det har vært en reduksjon på deltakelsen på møtene til et snitt på rundt 46 medlemmer per møte (Oslo). Medlemsmøtene i Oslo ble i hovedsak arrangert på IFI Lille Auditorium

9 javaBin – årsberetning. www.java.no  Hovedsatsingen for javaBin i 2006 har vært på å arrangere JavaZone 2006, som var en gedigen suksess med mange kjente hot-shots, bredt faglig program, 1400 deltakere, intense debatter og spennende diskusjoner. JavaZone ble ikke en økonomisk suksess.  Satsingen på www.java.no fortsatte i 2006. I løpet av året har det blitt postet over 1000 nyheter, artikler, kommentarer og foredrag. Forumet har fått 470 brukere, og det har blitt postet 2500 meldinger i 2006. Ny server på plass.  Antallet registrerte brukere på 16/07/2014ww.java.no økte i løpet av 2005 fra 870 til over 1100.ww.java.no  javaBin sitt nettsted www.java.no har nå over to millioner hits per måned. Dette er en økning på rundt det samme som i 2005.

10 javaBin – årsberetning.  JavaZone 2006  JavaZone 2006 gjennomført på to fullstappede dager med 6 spor. Nytt av året var JavaZone University som ikke ble noen økonomisk eller publikumssuksess. Nytt av året var også et eget Open Source RFID prosjekt, og mye nyttige erfaringer ble gjort under JavaZone.  javaBin hadde egen stand, javaBin medlemmene fikk mye rabatt på arrangementet.  JavaZone 2006 ble utsolgt med 1400 deltakere.  Økonomi  javaBin har i løpet av perioden endelig fått outsourcet økonomifunksjonen.  Administrasjon  javaBin har fått videreutviklet nettbutikken til også å bli et helautomatisk medlemsregister og har innført personlige medlemskort

11 javaBin – årsberetning. Oppsummering  Styret er fornøyd med aktiviteten i perioden. Styret er dog misfornøyd med et par ting i perioden:  JavaZone krever mye innsats og går tildels på bekostning av møteaktivitet og java.no satsningen.  Oppfølging av javaBin i Stavanger og Trondheim kan forbedres.

12 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

13 javaBin – årsmøte. Regnskap 2006  Over til Bjørn Tveiten

14 Regnskap javaBin 2006  Om regnskapet:  Utsetting av regnskapet:  Overført til Kvestor As i perioden desember 06 til mars 07. Kostnad ca. 25.000 pr år.  Revisor er valgt, og har akseptert oppdraget. Samarbeidende Revisorer AS v/Stein Vatle. Kostnad ca. 15.000.  Regnskapet ikke ferdig revidert, da regnskapsoverføringen har tatt all tid. Planlagt ferdigstillelse: Medio juni 2007.  Med ekstern regnskapspartner blir økonomiansvarlig sine oppgaver kun av kontrollerende art, og sørge for at rapporter tas ut, revisjon blir gjenomført osv.,  Rutiner for fakturering, utlegg osv på plass  2006:  Underskudd 221.000  Hovedgrunn: Vedtak i Akershus fylkeskommune om at vi kun fikk trekke fra 30% av mva, hvilket ga et bokført tap på 460.000  Dette endres i 2007 ved at vi tar mva på billetter.

15

16 05.01.06

17

18

19

20 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

21 javaBin – Budsjett 2007  Over til Bjørn Tveiten

22 Budsjett 2006  Lager budsjett uten JavaZone ...og et eget JavaZone-budsjett

23 Budsjett 2007

24 javaBin – budsjett, JavaZone 2007  Sett av dato:  12-13.9 – 2007  Spill video

25

26 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

27 7. Fastsettelse av medlemsavgift  javaBin styret foreslår at styret utarbeider et forslag til segmentering av prising på firmamedlemskap knyttet opp til antallet medlemmer bedriftene har registrert i javaBin med tanke på innføring i 2008.  javaBin styret foreslår ingen endring i medlemsavgiftene for 2007

28 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

29 javaBin – Styrevalg  Over til Totto

30 05.01.06

31 President RealizationPartyZone Food&BeveragesPartner e TechPR ProgrammeChair Profile Tickets Admin JavaZone 2007 - organization

32 05.01.06

33 javaBin – rytmeanalyse (år/gruppe)

34 javaBin – Styrevalg - direkteposisjoner  President  Kandidater: Totto (gjenvalg)  Visepresident  Kandidater: (Stein Grimstad, gjenvalg)  Økonomisjef  Kandidater:

35 javaBin – Styrevalg – øvrige verv Verv på 2. året:  Kjetil Paulsen  Odd Erik Zapffe  Øyvind Løkling  Harald Kuhr  Tobias Torrisen  Kristoffer Moum  Kjetil Ødegaard  Ingvild Meyer Pedersen Gjenvalg:  Bjørn Bjerkeli  Bård Lind  Nils-Helge Garli  Kaare Knudsen  (Ole-Martin Mørk) Nye kandidater Andreas Roe (Accenture) Kristian Nordal Linus Foldemo (Bouvet)

36 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre mottatte forslag  Eventuelt


Laste ned ppt "JavaBin Årsmøte 2007 Torsdag, 26. April 2007 javaBin-styret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google