Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved et veiskille? Landskonferansen 2003 Studieforbundet natur og miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved et veiskille? Landskonferansen 2003 Studieforbundet natur og miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved et veiskille? Landskonferansen 2003 Studieforbundet natur og miljø

2 Kompetansereformen ”Et menneske som ikke fungerer godt på den arenaen, fungerer ofte heller ikke så godt på de andre. Derfor må kompetanse og kompetanseutvikling ses i relasjon til hele mennesket og ikke bare deler av den” Sitert fra reformens 5. kapittel.

3 Betydningen av vårt arbeid i et samfunnsperspektiv Studievirksomheten bidrar bl.a. til : å rekruttere barn og ungdom til et aktivt friluftsliv øke folks bevissthet i naturbruk øke folks miljøbevissthet og få innsikt i miljøspørsmål sikre allmennhetens interesser i forhold til natur- og friluftsliv demokratiopplæring å drive helseforebyggende aktiviteter å gi folk en meningsfylt hverdag

4 Utdrag fra kap. 1: ”Voksnes opplæringsbehov spenner vidt. Tilbudene må derfor være varierte og tilgjengelige dersom en skal nå målet om å trekke alle voksne med i livslang læring. I denne sammenheng er det brede engasjement i arbeidsliv, utdanningssystem, organisasjoner og nærmiljø en helt sentral verdi å bygge på og føre videre i en helhetlig reform” Kompetansereformen

5 To støtteordninger Formalkompetanse- givende opplæring Støtte til alle aktører som driver denne form for opplæring. Studieforbund konkurrerer med offentlig utdanningsinstitusjoner om potten Formal- kompetanse Kompetansegivende kurs innen grunn-, vidregående- og høyere utdanning Real- kompetanse Kompetanse ervervet i jobb, på fritid, etterutdanning Realkompetansegivende opplæring Særskilt tilskudd til Studieforbund slik vi har i dag.

6 Ulike modeller til ny tilskuddsordning A. Tilskudd fordeles som en ramme til sentralleddet i organisasjonen på grunnlag av organisasjonens egenart og formål B. Tilskudd fordeles som en ramme via sentralleddet i organisasjonen på grunnlag av rapportert gjennomført aktivitet (ligner den vi har i dag) C. Tilskudd fordeles lokal fra kommunene til de lokal organisasjoner D. Tilskudd fordeles til sentralleddet i organisasjonen med en del på grunnlag av formål, og en del på grunnlag av aktivitet ( a og b) E. Tilskudd fordeles direkte til deltakere ved gjennomført aktivitet.

7 Hovedutfordringer Finne egnet tilskuddsordning eller jobbe for den vi har Få departementet til å se vår betydning Tilpasse oss ny tilskuddsordning Hva vil vi med studieforbundet?


Laste ned ppt "Ved et veiskille? Landskonferansen 2003 Studieforbundet natur og miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google