Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet
Optimal barriere Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet

2 Metodisk struktur (I)

3 Metodisk struktur (II)

4 Analyse av referanseprodukt
Lage flytdiagram (felles Matforsk/STØ) Karakterisere materialsammensetning/ materialmengder emballasje Dokumentere lagrings/distribusjon/eksponeringshold fra produsent til konsument (reelle betingelser) Innhente dok. på eksisterende rutiner/prosedyrer besøke/dokumentere utvalg prod.anlgg/grossister/butikker Forsøksperiode med innhenting av data fra verdikjede innhente data fra MMI/NN på forbruksmønster Definere/kvalitetssikre reelle forsøksbetingelser

5 Analyse av referanseprodukt (II)
Innsamling av verdikjede-analyse data fra produsent Gjennomføre analyser av OTR/lys påvirkning på utvalg av produkt/emballasjeløsninger ved ideelle og reelle betingelser (fra 3) Kvalitetsanalyser på produkter for å klarlegge effekter av påvirkning over tid Kartlegge forbrukerleddets betydning

6 Analyse av referanseprodukt
Samlet analyse og tolking hvilke faktorer påvirker kvalitet mest hva gir størst påvirkning på svinn, materialforbruk, økonomi hvilke potensielle løsninger Konklusjon - videre arbeid For nye alternative emballasjeløsninger gjennomføres punkt 2 og 4 - 9

7 Eksempel på tallsett og resultater
Hva får vi ut av dette? Eksempel på tallsett og resultater

8 Minimere produktsvinn (relatert til emballasje)
Produktsvinn (kg)/1000 kg produkt a)Svinn hos forbruker b) Svinn i distribusjon og butikk c) Svinn i produksjon

9 Svinn i verdikjeden (eksempel)

10 Parametere Pakning 1 (referanse) Pakning 2 Brutto materialforbruk (kg) Netto materialforbruk (kg) Gjennomløpstid (d) Holdbarhetstid (d) OTR (ml O2 pr pakk) Fyllingsgrad (%) Svinn (%) Emballasjekostnader (kr) Verdikjedekostnader (kr) 40 35 15 60 1 5 10 30 20 12 3 70 6 % netto/brutto materialforbruk % gjennomløpstid/holdbarhetstid % emballasjekost/verdikjedekost 35/40=87% 15/60=25% 10/30=33% 20/30=66% 12/40=30% 5/20=25%

11 Minimere bruk av emballasjemateriale
Brutto emballasje i kg/1000 kg produkt a) Forbrukeremballasje (inner- og ytter emballasje) Detaljistemballasje Transport emballasje (pall)

12 Maksimere materialgjenvinningsgraden Brutto og netto materialforbruk
Netto materialforbruk er brutto materialforbruk minus det som gjenvinnes etter bruk av emballasjen

13 Minimere transport arbeid/maksimere fyllingsgrad I emballasjen
Total fyllinggrad for alle tre emballasjesystemer i % av teoretisk volum b) Transport arbeid (km)/1000 kg produkt (standard lastebil og avstand)

14 Fyllingsgrad % Fylningsgrad totalt er fylningsgraden for forbrukerpakk, detaljistpakk og lastebærer multiplisert

15 Omløpstid og holdbarhetstid
Gjennomløpstid er tiden fra pakking til forbruker

16 Datainnsamling - gjennomløpstid

17 Spørsmål! - forslag til videre arbeid
Hvor mye lys og hvilke bølgelengder blir produktet utsatt for i verdikjeden - spesielt i butikk? beregne total lyspåvirkning (hele verdikjeden)? Hvilke lysbølger (UV, synlig lys) er mest skadelige for produktene ved realistiske lagringsbetingelser? Hvilken lysbeskyttelse gir ulike emballasjetyper avhengig av: polymertype innfarging (mengde, pigment) trykk (etiketter) Hva er mest skadelig: lys, oksygen eller en kombinasjon?

18 Hva kan Matforsk bidra med
Oksygengjennomgang - pakninger (og film) Lysgjennomgang i emballasje Måling av lys - ulike metoder/instrumenter Planlegging (forsøksdesign) og gjennomføring av lagringsforsøk Kvalitetsanalyser: Sensorikk (utseende, lukt og smak) Fargemålinger Kjemiske analyser Fluorescens Mikrobiologiske analyser Dataanalyse (resultatbearbeiding)

19 Verdikjede og emballasjekostnader
Verdikjedekostnader er totale kostnader fra pakking til forbruker Emballasjekostnader er innkjøpskostnaden for emballasje og vederlagsavgift

20 Gruppeoppgaver Vil den foreslåtte arbeidsmetodikken med analyser være i samsvar med de problemstillinger bedriftene vil ha belyst? Hva mangler evt? Vil nøkkeltallene og analyseresultatene gi bedriftene svar på om en emballasje har mer optimal barriereløsning enn en annen? Hva må evt. endres for å dekke behovet? Er det fornuftig å teste løsninger under ideelle og reelle/kontrollerte betingelser? Har bedriftene tilgang til informasjon i dag som kan definere reelle betingelser i en verdikjede? Har bedriftene i dag aktuelle alternative løsninger til referanseløsninger for uttesting i første fase?

21 Gruppeoppgaver fortsatt
Hva bør emballasjeleverandørene bidra med i prosjektet, og hvilke leverandører bør inviteres til å delta i prosjektet? Hvilke andre typer bedrifter bør evt. inviteres til å delta i prosjektet?

22 Gruppeinndeling Gruppe 1 Per Chr. Olander Lisbeth Nilsen
Nils O. Vikmark Synnøve Kraggerud Marit Kvalvåg Pettersen Ole Jørgen Hanssen Gruppe 2 Knud Einar Søyland Ole Anders Torp Randi Kvarberg Hanne Larsen Hanne Møller Knut Magne Furuheim


Laste ned ppt "Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google