Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Optimal barriere Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Optimal barriere Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Optimal barriere Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet

2 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Metodisk struktur (I)

3 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Metodisk struktur (II)

4 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Analyse av referanseprodukt 1.Lage flytdiagram (felles Matforsk/STØ) 2.Karakterisere materialsammensetning/ materialmengder emballasje 3.Dokumentere lagrings/distribusjon/eksponeringshold fra produsent til konsument (reelle betingelser) –Innhente dok. på eksisterende rutiner/prosedyrer –besøke/dokumentere utvalg prod.anlgg/grossister/butikker –Forsøksperiode med innhenting av data fra verdikjede –innhente data fra MMI/NN på forbruksmønster –Definere/kvalitetssikre reelle forsøksbetingelser

5 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Analyse av referanseprodukt (II) 4.Innsamling av verdikjede-analyse data fra produsent 5.Gjennomføre analyser av OTR/lys påvirkning på utvalg av produkt/emballasjeløsninger ved ideelle og reelle betingelser (fra 3) 6.Kvalitetsanalyser på produkter for å klarlegge effekter av påvirkning over tid 7.Kartlegge forbrukerleddets betydning

6 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Analyse av referanseprodukt 8.Samlet analyse og tolking –hvilke faktorer påvirker kvalitet mest –hva gir størst påvirkning på svinn, materialforbruk, økonomi –hvilke potensielle løsninger 9.Konklusjon - videre arbeid For nye alternative emballasjeløsninger gjennomføres punkt 2 og 4 - 9

7 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Hva får vi ut av dette? Eksempel på tallsett og resultater

8 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Minimere produktsvinn (relatert til emballasje) Produktsvinn (kg)/1000 kg produkt a)Svinn hos forbruker b)Svinn i distribusjon og butikk c)Svinn i produksjon

9 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Svinn i verdikjeden (eksempel)

10 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no ParameterePakning 1 (referanse) Pakning 2 Brutto materialforbruk (kg) Netto materialforbruk (kg) Gjennomløpstid (d) Holdbarhetstid (d) OTR (ml O 2 pr pakk) Fyllingsgrad (%) Svinn (%) Emballasjekostnader (kr) Verdikjedekostnader (kr) 40 35 15 60 1 35 5 10 30 20 12 40 3 70 6 5 20 % netto/brutto materialforbruk % gjennomløpstid/holdbarhetstid % emballasjekost/verdikjedekost 35/40=87% 15/60=25% 10/30=33% 20/30=66% 12/40=30% 5/20=25%

11 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Minimere bruk av emballasjemateriale Brutto emballasje i kg/1000 kg produkt a)Forbrukeremballasje (inner- og ytter emballasje) b)Detaljistemballasje c)Transport emballasje (pall)

12 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Maksimere materialgjenvinningsgraden Brutto og netto materialforbruk Netto materialforbruk er brutto materialforbruk minus det som gjenvinnes etter bruk av emballasjen

13 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Minimere transport arbeid/maksimere fyllingsgrad I emballasjen a)Total fyllinggrad for alle tre emballasjesystemer i % av teoretisk volum b)Transport arbeid (km)/1000 kg produkt (standard lastebil og avstand)

14 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Fyllingsgrad % Fylningsgrad totalt er fylningsgraden for forbrukerpakk, detaljistpakk og lastebærer multiplisert

15 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Omløpstid og holdbarhetstid Gjennomløpstid er tiden fra pakking til forbruker

16 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Datainnsamling - gjennomløpstid

17 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Spørsmål! - forslag til videre arbeid Hvor mye lys og hvilke bølgelengder blir produktet utsatt for i verdikjeden - spesielt i butikk? –beregne total lyspåvirkning (hele verdikjeden)? Hvilke lysbølger (UV, synlig lys) er mest skadelige for produktene ved realistiske lagringsbetingelser? Hvilken lysbeskyttelse gir ulike emballasjetyper avhengig av: –polymertype –innfarging (mengde, pigment) –trykk (etiketter) Hva er mest skadelig: lys, oksygen eller en kombinasjon?

18 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Hva kan Matforsk bidra med Oksygengjennomgang - pakninger (og film) Lysgjennomgang i emballasje Måling av lys - ulike metoder/instrumenter Planlegging (forsøksdesign) og gjennomføring av lagringsforsøk Kvalitetsanalyser: –Sensorikk (utseende, lukt og smak) –Fargemålinger –Kjemiske analyser –Fluorescens –Mikrobiologiske analyser Dataanalyse (resultatbearbeiding)

19 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Verdikjede og emballasjekostnader Verdikjedekostnader er totale kostnader fra pakking til forbruker Emballasjekostnader er innkjøpskostnaden for emballasje og vederlagsavgift

20 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Gruppeoppgaver 1.Vil den foreslåtte arbeidsmetodikken med analyser være i samsvar med de problemstillinger bedriftene vil ha belyst? Hva mangler evt? 2.Vil nøkkeltallene og analyseresultatene gi bedriftene svar på om en emballasje har mer optimal barriereløsning enn en annen? Hva må evt. endres for å dekke behovet? 3.Er det fornuftig å teste løsninger under ideelle og reelle/kontrollerte betingelser? Har bedriftene tilgang til informasjon i dag som kan definere reelle betingelser i en verdikjede? 4.Har bedriftene i dag aktuelle alternative løsninger til referanseløsninger for uttesting i første fase?

21 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Gruppeoppgaver fortsatt 5.Hva bør emballasjeleverandørene bidra med i prosjektet, og hvilke leverandører bør inviteres til å delta i prosjektet? 6.Hvilke andre typer bedrifter bør evt. inviteres til å delta i prosjektet?

22 Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Gruppeinndeling Gruppe 1 Per Chr. Olander Lisbeth Nilsen Nils O. Vikmark Synnøve Kraggerud Marit Kvalvåg Pettersen Ole Jørgen Hanssen Gruppe 2 Knud Einar Søyland Ole Anders Torp Randi Kvarberg Hanne Larsen Hanne Møller Knut Magne Furuheim


Laste ned ppt "Stiftelsen Østfoldforskning  STØ www.sto.no Optimal barriere Forslag til arbeidsmetodikk for prosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google