Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Økonomisk status Mangler fortsatt NOK 150’ i bedrifters egeninnsats Utbetalt fra NFR 1. Og 2. Tertial =

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Økonomisk status Mangler fortsatt NOK 150’ i bedrifters egeninnsats Utbetalt fra NFR 1. Og 2. Tertial ="— Utskrift av presentasjonen:

1 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Økonomisk status Mangler fortsatt NOK 150’ i bedrifters egeninnsats Utbetalt fra NFR 1. Og 2. Tertial = 508’ Registrerte kostnader samme periode: 332’ Budsjett fra NFR totalt 2001: 1,36 mill. Krav til egeninnsats fra bedrifter: 4,16 mill. NOK Gjenstår fra NFR 3. Tertial: 828’ Krever egeninnsats på NOK: 2,6 mill. NOK Vi må søke om overføring av restmidler innen 15.11: 0,4 mill. NOK (begrunnes i sen oppstart prosjekter/stipend)

2 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Kommentarer fra NFR NFR må ha oversikt over alle alle timer som føres i prosjektet fra bedrifter på navn/timepris Alle utgifter over NOK 50’ skal dokumenteres NFR dekker kun utgifter til FOU-innsats, og ikke næringslivets/bransjeforeningers innsats Spørsmål om Norconserv er FOU-institutt.

3 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Marinepack - status per 31.10 2001 10 bedrifter har sagt ja til å delta - fortsatt plass for flere sjømatprodusenter FOU-temaer definert i samarbeid med bedriftene To stipendiatstillinger lyses ut medio november ved NTNU og NLH

4 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Status fortsatt Prosjekter satt i gang på følgende områder –Verdikjedeanalyser av hvitfisk og pelagisk fisk sammen med Domstein Måløy –Strategiske analyser av emballasjeløsninger startet sammen med Gilde Norge og Domstein Måløy –Analyse av nye krav til emballering av norsk sjømat i lys av ny lovgiving, forskrifter, standarder og kundekrav –Klargjøring av FOU-behov knyttet til design og design- metodikk for sjømatemballasje

5 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Status fortsatt Nye deltprosjekter under vurdering innenfor –Temperatur/tid sensorer –Emballering av blåskjell –Verdikjede-analyser av rundrenset laks eksportert til fjerne østen med flyfrakt Inntil 5 bedriftscase vil bli igangsatt innenfor områder som: –Utvikling av nye emballasjeløsninger –Design av emballasje –Testing og deklarering av emballasjeløsninger

6 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Handlingsplan 2002 Prosjektledelse Rekruttere 5 nye sjømat/matprodusenter Levere rapporter til NFR hvert 3. Tertial Gjennomføre 1-2 felles samlinger for FOU- instituttene (16.1 og på høsten) Gjennomføre 3 styringsgruppemøter

7 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje FOU-område I Gjennomføre/avslutte 2 verdikjedeanalyser for Domstein Gjennomføre/avslutte 1 verdikjedeanalyse på laks Gjennomføre/avslutte 2 strategiske analyser for Domstein/Gilde Starte opp/gjennomføre 2-3 nye verdikjedeanalyser på filetert laks og skjell/reker/ Starte opp/gjennomføre 2 strategiske analyser (Abba, Brynild, Mills etc) Avslutte analyse av krav/rammevilkår for emballering og distribusjon av norsk sjømat Starte dr.grads-stipend 1.1 2002

8 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje FOU-område II ? Starte dr.gradsstipend 1. Halvår 2002

9 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Bedriftscase 2002 Starte opp og gjennomføre 5 bedriftscase i 2002 på utvikling/forbedring, testing/dokumentasjon etc. –Gilde –Domstein? –Norpapp? –Polimoon? –osv

10 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Formidling 2002 Egeninitiert formidling: Bedriftsmøte Marinepack 17.1 Egen konferanse høsten 2002 (åpen)? Presentasjoner i bransjetidsskrift/fagtidsskrifter Eksternt initiert formidling Foredrag på konferanser


Laste ned ppt "MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Økonomisk status Mangler fortsatt NOK 150’ i bedrifters egeninnsats Utbetalt fra NFR 1. Og 2. Tertial ="

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google