Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012 Prosjektleder Rolf Aarland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012 Prosjektleder Rolf Aarland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012 Prosjektleder Rolf Aarland

2 Budskap Dette seminaret tar opp de tema vi nå jobber med –Sjøtransportalliansen en sentral del av prosjektarbeidet –Havnene – organisasjonene – rederiene –Hvordan involvere vareeierne Faggruppe Logistikk og marked dokumenterer foredragene

3 Prosjektet er et sjøprosjekt, ikke et isolert havneprosjekt

4 Hva er sjøtransportprosjektet? - Prosjekt og konsepttanke Internt i havne-Norge: –Et prosjekt som skal være drakraft for havnene –… som skal være støtte og hjelp til havnenes egne prosjekt –… som skal gjøre det enklere å kommunisere med brukerne/kundene Eksternt: –Et prosjekt som skal være ledende innen sjøtransport –… som skal bedre rammebetingelsene –… som kan samle organisasjoner for felles arbeid –… som skal fremme sjøtransporten –… som kan skape kraft for å slå igjennom næringspolitisk –… som skal skape samarbeid med rederier, vareeiere og andre

5 Kystverket Rederiforbundet Maritimt Forum LTL KS Bedrift Havn Norsk Havneforening Fraktefartøyenes rederiforening Alstadhaug havnevesen Arendal Havn Bergen og Omland havnevesen Bodø Havn Borg Havn Bremanger Hamn Brønnøy Havn Drammen Hamn Eigersund Havnevesen Flora Hamn Grenland Havn Hadsel Havn Halden Havnevesen Hammerfest Havn Harstad Havn Horten Havn Karmsund Interkommunale Havn Kristiansand Havn Kristiansund og Nordmøre havn Larvik Havn Longyearbyen Lokalstyre Mandal Havn Mo i Rana Havn Molde og Romsdal Havn Namsos Havnevesen Narvik Havn Nordfjord Havn Nordkapp og Porsanger Havn Oslo Havn Risavika Havn Sandefjord Havn Sandnes Havn Sortland Havn Stranda Hamnevesen Tromsø Havn Trondheim Havn Tønsberg havnevesen Vardø Havn Vikna Havnevesen Vågan Havnevesen Ålesundregionen Havnevesen Hvem deltar nå

6 Prosjektet startet 18.1.2006 2-dagers samling for havneledere på Gardermoen –havnelederne ønsket å lære om logistikk, forsyningskjeder og havnenes rolle i slike kjeder Konsernsjef Robin Olsen i Tollpost Globe holdt innlegg om samlasternes syn på norske havner og havneledere. –Hans konklusjon var at havneledere var å betrakte som «småkonger som var mest opptatt av avgifter og kommunalt regime». Konklusjoner fra samlingen var at havnelederne ønsket et lederprogram samt å etablere et «overbyggingsprosjekt» som kunne være drakraft for ulike lokale prosjekter. Det var starten på «Hvordan lykkes med sjøtransport i et utvidet perspektiv» Konsernsjef Robin Olsen, Tollpost Globe

7 «Lederprogrammet» Lederprogrammet for havneledere er kjørt videre –Hamburg - oversjø rederi/havn, bane, EU –München – ledersamling konkrete saker –Kina – Shanghai, Shenzhen og Hong Kong –Barcelona – 29.-31. mai 2012. Sjøtransportprosjektet er tatt opp på Landsstyremøtene årlig og i flere seminarer Mange havneledere har utviklet seg til «logistikkdirektører» med eksternt fokus – og har på en måte opphevet Robin Olsen sitt utsagn

8 Prosjektet har vokst frem gjennom flere styreperioder i Havneforeningen Einar Olsen Styreleder 2005-2006 Halvar Pettersen Styreleder 2006-2009 Jan Fredrik Jonas Styreleder 2009-2010 Ingvar Mathisen Styreleder 2010-2011 Dag H. Sem Styreleder 2011- Det har aldri vært uttrykt annet enn positivitet fra de ulike styrene til Sjøtransportprosjektet

9 Styringsgruppen i sjøtransportprosjektet Dag SemNorsk Havneforening Kirsti SlotsvikKystverket Ingvild Låg PaulsrudRederiforbundet Jørn PrangerødMaritimt Forum Tom Rune NilsenLTL Pia Farstad von HallKS Bedrift Havn Thor ThingbøSandnes Havn

10 Fokusområder med dedikerte arbeidsgrupper 1.Rammebetingelser og avgifter a.EUs Hvitbok 2.Effektivitet i havner (tekniske løsninger og prosesser) a.Laste og lossevilkår 3.Marked og salg av eksisterende tilbud a.Kommunikasjon/media Sidetema som berører alle fokusområder: a)Dialogmøter med rederier b)Seminarer/samlinger c)«Kysten rundt» SSPC Ramme- betingelser Markedsføring kommunikasjon Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

11 Fokusområde 1: Rammebetingelser og avgifter - ivaretas i hovedsak av organisasjonene Ansvarlig Erling Sæther, LTL/Havneforeningen Prioriterte tiltak fra rapporten: –Los saken og kystavgiften –NTP –Like vilkår for transportmidlene –Overvåking og sikkerhet til sjøs –Effektive og miljømessig logistikknutepunkt. Varestrømsanalyse. Havner. EUs transportpolitikk Koordinering og oppfølging: Jevnlige møter «Sjøtransportalliansen» Erling koordinerer. Statusrapporter til styringsgruppen Ramme- betingelser

12 Fokusområde 2: Effektivitet i havner (havnene som effektive ledd i forsyningskjeder) Ansvarlig Kurt Ommundsen, arbeidsgruppen/Risavika Havn Tilhørende prioriterte tiltak i rapporten: –Standardiserte måleparametre (KPI) –Havnene samarbeider tettere om beste praksis –Havnene i samarbeid med terminalaktørene og rederiene –Havnestruktur Koordinering og oppfølging: Gjennom arbeidsgruppen og rapportering til styringsgruppen. Effektiv forsyningskjede

13 Fokusområde 3: Marked og kommunikasjon Ansvarlig Anette Brække, arb. gr/Oslo Havn Tilhørende prioriterte tiltak i rapporten: –Samordne markedsføring Integrert kommunikasjon: samordning av markedskommunikasjon og PR-arbeid for konsistens og maksimal effekt –Markeds- og kommunikasjonsarbeid rettet mot vareeiere, speditører, politikkere og publikum Markedsføre havnenes betydning Modell som havnene kan jobbe etter –Hvordan får vi fram allerede eksisterende tilbud sammen med rederiene Dokumentere konkurransedyktig pris, god nok frekvens og styring dør-dør i ulike transportkorridorer Koordinering og rapportering: Forankre hos havnelederne gjennom seminaret på Gardermoen (jan) og lederprogrammet i Barcelona (mai) Avklare hva som ønskes samkjørt med organisasjonene og rederiene og SSPC Markedsføring kommunikasjon Markedsføring kommunikasjon

14 Sidetema 1: Dialogmøter med rederier Samkjøring med rederienes interesser blir viktig. Avklare dette i dialogmøter og få representanter fra rederiene til å delta i de ulike temaene Nord-Norge: –Utvikle nye sjøtransportløsninger for samlastgods fra Bodø og nordover Short Sea: –Overføringspotensial fra europeiske havner til sørvestlandet og nordover kysten (Logistikknutepunkt/utvalgte havner – godskonsentrasjon) Norskekysten –Nor Lines som «Kystens Linjegods» i kombinasjon med hurtigruta Effektive havner –Havner som effektive knutepunkt 365/24/7 i et samspill med rederiene Ramme- betingelser Markedsføring kommunikasjon Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

15 Gjennom seminarer og samlinger må vi «få folk samlet rundt bordet» Bruke dette til forankring og diskusjon Samkjøre seminarer med Hans Kristian Haram Møtekalender for 2012 Sidetema 2: Seminarer og samlinger Ramme- betingelser Markedsføring kommunikasjon Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

16 Kampanje Kysten rundt som skal sette fokus på sjøtransport og logistikk, –flytter seg fra havn til havn med arrangement i hver havn. – September/oktober 2012. –Start i Tromsø og følger kysten til Risavika så til Rotterdam og deretter opp til Oslofjorden. Følger ulike godsskip mellom havnene i en slags stafett. Følgende havner inviteres med: –Tromsø, Narvik, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Karmøy, Stavanger/Sandnes, Rotterdam, Kristiansand, Grenland, Larvik, Borg, Moss og Oslo. Aktiviteter i hver havn: –Pressemelding og møte med lokalpressen –Intervjuer/reportasje fra havnen med tekst og video –Minikonferanse i havnen hvor vi inviterer transportleverandører, speditører og vareeiere. –Tema: Logistikkbesparelser med sjøtransport. Resultater og innspill fra sjørapporten presenteres. Sidetema 3: «Kysten rundt» Ramme- betingelser Markedsføring kommunikasjon Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

17 Kampanjeweb: –Kampanjeoppdatering av reisen –reportasje og nyheter –påmelding til minikonferanse i havnene Markering i Oslo ved slutten av reisen: –Pressekonferanse med alle organisasjonene –Overlevering av underskrifter til samferdselsministeren med krav om satsing på sjøtransport –Innlegg på Transport og Logistikk 2012 Regi Havneforeningen, i samarbeid med rederiforeningene, meglerforening, LTL, Logistikkforeningen og Maritimt Forum. Kampanje ledes av Shortsea Promotion. Hver havn står for arrangementet i sin havn og dekker kostnadene med egen minikonferansen –De administrative kostnader for kampanjen dekkes av Shortsea Promotion, som en del av vårt budsjett. De regionale kontorer i Maritimt Forum vil bli bedt om å bistå. Sidetema 3: «Kysten rundt» Ramme- betingelser Markedsføring kommunikasjon Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

18 Struktur på arbeidet FokusområdeMålDeltakereAnsvarlig 1Rammebetingelser (NTP) og avgifter og EUs hvitbok Kortsiktig (los og avg) Langsiktig (NTP) Havneforeningen, Rederiforbundet, Maritimt Forum, KS Bedrift Havn, LTL/Erling Sæther, Fraktefartøyene Erling Sæther 2Effektivitet i havner og prosesser samt tekniske løsninger Kostnader og prosesser Thor Thingbø, Svein Aune, Tore Lundestad, Knut Jørgen Heum, Sabine Nicholaisen Kurt Ommundsen 3Marked og kommunikasjonUtnytte eksisterende ruter Rederiene, havnene, Anne Kristin Hjukse, Daniel Flathagen Anette Brække Sidetema aDialogmøter med rederierRederier involveres i prosjektet Havneforeningen, RederiforbundetAnette Brække bSeminarer og samlingerGjennomføre som planlagt Hans Kristian Haram, Rune Mjøs, Anette Brække, Rolf Aarland Rolf Aarland cKysten rundtPromotere sjøtransporten Hans Kristian Haram, Anne Kristin Hjukse, Daniel Flathagen Hans Kristian Haram


Laste ned ppt "Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012 Prosjektleder Rolf Aarland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google