Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Delta Fredriksten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Delta Fredriksten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Delta Fredriksten
Midtveismøte 16 januar 2010 Svein Ivar Hansen President Halden Rotary Klubb

2 Prosjekt Delta Fredriksten
Fredriksten Festning Tusenårsstedet

3 Prosjekt Delta Fredriksten
Utgangspunkt: Tusenårsstedet i Østfold Fylke Fredriksten festning En del av den kulturelle skolesekken for ungdomsskoleelever i Østfold Ansvarlig: Østfold Kulturproduksjon Prosjektleder: Bjørnar Nyborg En dags program på Fredriksten festning for 8., 9. og 10. klasseelever fra hele Østfold Fordeles på Østfoldskolene over tre (3) år I 2009 gjennomførte ca elever programmet!

4 Prosjekt Delta Fredriksten
Programmet består av: Museumsbesøk (Halden Museum) Teaterforestilling (Østfold kulturproduksjon) Aktivitetsløype (Rotary og Inner Wheel) Historiske våpen og uniformer (Fredriksten artillerikompani og Fredriksten Festnings Venner) Aktivitetsløype består av : 4 poster hvor fokus settes på Festningens historie i kombinasjon med skolefag som matematikk, fysikk, geografi og selvfølgelig historie Halden Rotary Klubb er ansvarlig for bemanning av alle poster, samt orden og system for at elevene kommer på plass til alle besøkssteder og poster i løpet av dagen, og koordinerer Rotary og Inner Wheel innsats under hele arrangementet, og pga størrelse stiller det største antall i bemanningen

5 BEMANNINGSOVERSIKT ROTARY/ INNER WHEEL, DELTA K / FREDRIKSTEN 2009
Stasj. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Helgefri RAV Svein Magnus Tor Arild 1 Lunde Øvreeide Sørbrøden Stang Amund Brita Oddvar Odd K. Bjørg Hanevik Meyer Ryen Nilsen Heie Astrid Inger Kirsti Solberg Aschehoug Garder OK Nils Ernst 2 Karlsen Vattekar Vanay Kjell Ragnar Liv-Berit Marit Arne Halvorsen Ottersen Pedersen Kristiansen Norsted Aasa Grethe Gudlaug Hege Thorbjørg Bjørn Stumberg Montelius Woldseth Holm NT John Bjørnulf Klaus Sjur Helen Odd 3 Ørnhaug Offenberg Vatne Schmidt Jon Eva Øyvind N. Jørstad Olsen Inger Lise Ola Erik Morten Lund Stegard H Terje Gunnar Svein Håkon Knut 4 Vaksdal Arholt Annikken Paul Birgitta B.Næss Hartmann Næss SHPedersen Mimi Ellinor Trond J.O Tore Brevik P.Næss HT Per-Oscar Per Oscar Jan-Erik Holm-Olsen Erichsen K SIH 1. RAV: Ravellinporten 2. OK: Overkongen 3. NT: Nedre Tenalje 4. H: Huth HT: Historisk Teater K: Koordinator

6 Bemanningsmessig oppsummering av Delta Fredriksten
Nedenfor følger en oversikt om innsats fra de fire ulike Rotary- og Inner Wheel klubbene knyttet til Delta Fredriksten 2009, ukene 35, 36 og 37 Klubb Man Tirs Ons Tors Fre Sum Halden RK 8 7 9 5 7,4 79,4 Fredriksten RK 2 1 6 2,6 3 4 30,6 Halden IW 30 Fredriksten IW 14 154 Dette betyr at klubbene har bidratt med følgende totale innsats: Sats kr 100,- Halden Rotary Klubb dagsinnsatser à 5 timer 397 39700 Fredriksten Rotary Klubb 153 15300 Halden Inner Wheel 150 15000 Fredriksten Inner Wheel 70 7000 Riktigheten bekreftes Fredriksten festning den 7. september 2009, Bjørnar Nyborg Svein Ivar Hansen prosjektleder bemanningskoordinator

7 Prosjekt Delta Fredriksten
Aktivitetsløype: Post 1: Ravellinporten Oppgaver: Beregning av murens flateinnhold og beregning av inngangsportalens volum Post 2: Overkongen (Klokketårnet) Oppgaver: Historiske spørsmål og geografi/retningsorientering Post 3: Nedre Tenalje Oppgaver: Vektarm i bygging av murer Post 4: Huth Oppgaver: Bruk av taljer i bygging av murer

8 Spiseteltet med litt reklame
Prosjekt Delta Fredriksten Spiseteltet med litt reklame

9 Prosjekt Delta Fredriksten
Prosjektleder Bjørnar maner til samling etter lunsj!

10 Prosjekt Delta Fredriksten
Her har samlingen lykkes! 36 grupper med 10 elever i hver gruppe!

11 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 1: Ravellinporten, beregning av flateinnhold og volum Halden Inner Wheels Inger Aschehoug viser elever hvordan man beregner flateinnhold festningens murer – ikke alle hadde taket på dette temaet!

12 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 1: Ravellinporten, beregning av flateinnhold og volum Halden Rotarys Magnus Øvreeide hjelper til med beregning av inngangsportalens volum!

13 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 2: Overkongen, historiespørsmål og kompassretninger Halden Inner Wheels Liv-Berit Pedersen stiller spørsmål om festningen historie og veileder gruppens besvarelser !!

14 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 2: Overkongen, historiespørsmål og kompassretninger En elevgruppe er ferdige med post 2 og skal nå gå nedover til post 3 Nedre Tenalje! De var ikke like blide når de kom opp til Overkongen!! Men de forstår nå at ”prinsippet om å beherske høydene” var viktig for den tidens forsvarskamp!

15 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 3: Nedre Tenalje, bruk av vektarm og beregning av vekt x arm Fredriksten Rotarys Erik Lund demonstrerer vektarmprinsippet og enkle hjelpemidler som ble benyttet i bygging av festningens murer på 1600 og 1700 tallet. Elevene ble også gitt oppgaver i beregning av vekt og arm

16 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 3: Nedre Tenalje, bruk av vektarm og beregning av vekt x arm Fredriksten Inner Wheels Helen Schmidt demonstrerer som et enkelt hjelpemiddel til bruk i bygging av festningens murer på 1600 og 1700 tallet. Elevene ble også gitt oppgaver i beregning av vekt og arm

17 Prosjekt Delta Fredriksten
Post 4: Huth, bruk av taljer ved bygging av festningsmurer Tidligere guvernør i 2260 demonstrerer og motiverer for enkle hjelpemidler som ble benyttet i bygging av festningens murer på 1600 og 1700 tallet. Her er det bruk av taljer som letter løft av tunge steiner!!

18 Prosjekt Delta Fredriksten
Fredrik den III s hall: Historisk teater – ”Karl den XIIs søster minnes sin bror” Inngang til Fredrik den IIIs hall Halden Rotarys Per Oscar Holm-Olsen sørger for at gruppen som skal inn til historisk teater stilles opp i og marsjerer inn i ordnede og rolige former – en utfordring!

19 Prosjekt Delta Fredriksten
Museumsbesøk er en del av opplevelsen!

20 Prosjekt Delta Fredriksten
På vei til lunsj!

21 Prosjekt Delta Fredriksten
Fredrik den III s hall: Historisk teater – ”Karl den XIIs søster minnes sin bror” Cecilie Jørstad som Karl den XII s søster

22 Prosjekt Delta Fredriksten
Gamle uniformer og ikke minst gamle kanoner med smell i vekker jubel! Fredriksten Artillerikompani demonstrerer bruk av gamle og ”nyere” skyts som har vært benyttet på Fredriksten Festning

23 Prosjekt Delta Fredriksten
Et prosjekt i Rotary’s ånd Til nytte for samfunnet Unge møter eldre – ”mild autoritet” Rotary – og Inner Wheel klubber i nærområdet samarbeider om et lokalt prosjekt Prosjektet gir inntekter til den enkelte klubb som igjen omsetter de inntjente midlene i andre samfunnsnyttige prosjekter lokalt og internasjonalt Rotarianere og Inner Wheelere møtes og trives sammen i et prosjekt!

24 Prosjekt Delta Fredriksten
Lunsj på Festningskroa’s terrasse En velfortjent og sosialt samlende lunsj for Rotarianere og Inner Wheelere!! Og hva skulle vi forresten gjort uten Rotary’s pensjonister??


Laste ned ppt "Prosjekt Delta Fredriksten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google