Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Distrikt 2260 Jørn Fjæstad President 2008-2009 Mail: Mobil: Medlemsrekruttering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Distrikt 2260 Jørn Fjæstad President 2008-2009 Mail: Mobil: Medlemsrekruttering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary Distrikt 2260 Jørn Fjæstad President 2008-2009 Mail: fiesta@axia.no Mobil: 90550330fiesta@axia.no Medlemsrekruttering

2 Rotary Distrikt 2260 Medlemsrekruttering Situasjonen Medlemstallet var synkende Klubben hadde problemer med å holde på nye medlemmer Flere av de yrkesaktive sluttet NOE MÅTTE GJØRES!! Hvordan? http://d2260.rotary.no/rotaryskolen/index.htm

3 Rotary Distrikt 2260 Medlemsrekruttering Før presidentperioden Bestem deg tidlig. Plukk ut leder for ”Medlemsutvikling og rekruttering” Etabler en oppdatert mailliste. Gjerne også mobilnr. Legg inn en programpost for presentasjon av rekrutteringsopplegget. Når det nye styret er satt, gå gjennom hvordan du har tenkt å gjennomføre medlemsrekrutteringen. Få styrets godkjennelse. Sett deg et realistisk mål på hvor mange nye medlemmer du tror dere kan oppnå, og få klubben med på dette.

4 Rotary Distrikt 2260 Medlemsrekruttering I presidentperioden Start med informasjon om planene så tidlig som mulig. Kan for eksempel gjøres på presidentens ”kick-off” før perioden – KPM). Vis til at det på et senere møte blir en mer detaljert presentasjon av opplegget. Oppdater nettsidene. På møtet hvor opplegget presenteres, deles det ut et skjema til hvert medlem hvor man kan foreslå inntil to kandidater. Be medlemmene om å fokusere spesielt på kvinner, klassifikasjon og: Kandidater til Rotaract

5

6 Rotary Distrikt 2260 Medlemsrekruttering I presidentperioden Sørg for at alle får dette. Sett en tidsfrist for innlevering. Alle skal innlevere skjemaet. Ikke mas, men følg opp med å minne medlemmene om innleveringsfristen. Gjerne også pr mail. Når alle skjemaene er samlet inn, gå gjennom forslagene i et styremøte. Send ut en liste over alle aktuelle kandidater pr mail til alle medlemmene. Her bes det om kommentarer/ spørsmål hvis man av en eller annen grunn ikke ønsker at kandidaten skal kontaktes + evnt andre spørsmål om kandidaten. Listen kan også gjennomgås på et klubbmøte hvis ønskelig.

7 Rotary Distrikt 2260 Medlemsrekruttering I presidentperioden Når listen er klar, sendes et personlig brev til hver kandidat. Gjerne på fint papir med Rotary-logo etc. Etter at disse er mottatt og forhåpentligvis lest, er det viktig at forslagsstiller/fadder tar kontakt og følger opp. I møtet hvor kandidatene er invitert, er det viktig å bruke ressurser slik at dette blir en interessant og givende seanse. De potensielt nye medlemmene blir selvfølgelig invitert til å være med på møtene fremover.

8

9 Rotary Distrikt 2260 Medlemsrekruttering I presidentperioden Det er opp til klubbene å organisere opptak av nye medlemmer. Legg imidlertid vekt på at dette blir en stilfull seremoni. Se forlsag til dette på Rotaryskolen sine sider. http://d2260.rotary.no/rotaryskolen/index.htmhttp://d2260.rotary.no/rotaryskolen/index.htm Det er utrolig viktig at fadderne, presidenten og de øvrige medlemmene følger opp de nye rotarianerne. Etter en tid kan klubben arrangere et møte med de nye medlemmene sammen med styret og lederne for de ulike komiteene for å aktivere de nye der de føler at de kan bidra / ønsker å bidra. Det er også viktig å lytte til kommentarer/kritikk/ros.


Laste ned ppt "Rotary Distrikt 2260 Jørn Fjæstad President 2008-2009 Mail: Mobil: Medlemsrekruttering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google