Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norway Rotary Distrikt 2260 Kurs Bevisstgjøring av Rotary’s ledere Utarbeidet av Lillian Johansen og Finn Kolstø, Gardermoen Rotary Club.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norway Rotary Distrikt 2260 Kurs Bevisstgjøring av Rotary’s ledere Utarbeidet av Lillian Johansen og Finn Kolstø, Gardermoen Rotary Club."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norway Rotary Distrikt 2260 Kurs Bevisstgjøring av Rotary’s ledere Utarbeidet av Lillian Johansen og Finn Kolstø, Gardermoen Rotary Club

2 Norway Rotary Distrikt 2260 1.Innledning. Ideen bak opplegget for kurs ”Bevisstgjøring av Rotary’s ledere”, var å sette opp enkle momenter klubbene og deres opplæringsansvarlige kunne benytte i deres videre arbeid. Hensikten var ikke å presentere et fullverdig kurs i lederutvikling, da det finnes utallige kurs i dette emnet utviklet både for næringslivet, Forsvaret og det offentlige for øvrig. Ideen var videre å: Gjøre budskapet lett forståelig, og lett og forholde seg til for alle. Gjøre budskapet ”spisbart” for ledere på alle nivåer. Skape en felles plattform for alle ledere i Rotary. Momentene brukes på samlinger og møter hvor det enkelte medlem blir involvert i det videre arbeid, og hvor de kan bidra til det endelige innholdet i egen klubb’s opplæring og lederutvikling.

3 Norway Rotary Distrikt 2260 2. Det overordnede mål. Lederutviklingen i distriktet har som formål å: ”skaffe gode ledere på klubbplan, og sørge for skolering av tillitsvalgte som i fremtiden kan tenkes å gjøre tjeneste på nivåer i organisasjonen over klubbnivå.” Det henvises til ”Klubbens Leadership plan”

4 Norway Rotary Distrikt 2260 3. Målet er å besvisstgjøre kommende ledere på alle nivåer på følgende: Lederrollen Lederansvaret Lederoppgavene Utviklingen av klubbens lederskapsplan vil bli enklere for alle når disse begrepene er definert og gjennomdrøftet.

5 Norway Rotary Distrikt 2260 4.Lederrollen, herunder: ”å stå fram som et godt eksempel” og ”være et forbilde”, "LEAD THE WAY" å motivere og engasjere å involvere og la alle så langt råd er, få et eierforhold til sakene/prosjektene nødvendigheten av god kommunikasjon på alle plan og med alle midler og ikke glemme nødvendigheten av den menneskelige kontakt

6 Norway Rotary Distrikt 2260 5. Lederansvaret, herunder: ansvaret for å fastsette konkrete og reelle mål. prinsippet om at ansvar ikke kan pålegges, men at ansvar er noe den enkelte tar. forståelsen av og ha det overordnede ansvaret for hele klubbens drift, og derved også ansvaret for miljø, trivsel og klubbens sosiale liv. å være bevisst på bruken av egen organisasjon. å være bevisst de konsekvenser lederen må ta med det ansvaret han/hun har påtatt seg.

7 Norway Rotary Distrikt 2260 6. Lederoppgavene, herunder: Være utadvendt og positiv til alt og alle Etterleve Rotary’s idealer Være engasjert og delaktig Være informativ (intet er hemmelig !) Være rettferdig i fordelingen av arbeidsoppgavene og la alle få gjøre sin innsats/ta sine oppgaver Utøve god presentasjonsteknikk (Se eget kurs) Formidle, og ha evne til og lede ”den gode samtale”

8 Norway Rotary Distrikt 2260 6. LEDEROPPGAVENE FORTS. Hele tiden og gjøre sine medlemmer/ medarbeidere gode; ros og oppmuntring Bidra til kontinuiteten i klubb-arbeidet Verdsette og oppmuntre til kreativitet Tilby regelmessig og fortløpende opplæring Forståelse for samarbeid og gruppeprosesser Evaluere (kan det gjøres bedre, eller på en annen måte neste gang ?)

9 Norway Rotary Distrikt 2260 7. Fellesnevneren for alle ledere på alle ulike nivåer, er å: ”MOTIVERE, INVOLVERE OG ENGASJERE” Spesielt i Rotary’s virksomhet er dette viktig for å kunne oppnå engasjerte klubber både på det lokale og det internasjonale plan.

10 Norway Rotary Distrikt 2260 8. Etikk. Etikk er en vesentlig del av godt lederskap, men dette er ikke berørt i kurset. Grunnen er at etikk må ansees som et eget fag/tema og må presenteres deretter. Benytt de etiske regler for hvert yrke, og drøft disse.


Laste ned ppt "Norway Rotary Distrikt 2260 Kurs Bevisstgjøring av Rotary’s ledere Utarbeidet av Lillian Johansen og Finn Kolstø, Gardermoen Rotary Club."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google