Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb

2 Arbeids- og milepelsplan for rekruttering til Rotary i D2260
Kurs høsten 2009 Akershus 26. august Østfold 27. august Arne Besseberg

3 Medlemsutviklingen i Rotary på landsbasis Endring i antall medlemmer
Distrikt Medlemmer Endring i antall medlemmer Menn Kvinner Alle RD 2250 1752 299 2051 -45 5 -40 RD 2260 1840 278 2118 -1 -4 -5 RD 2270 747 171 918 -22 15 -7 RD 2280 1705 307 2012 2 -20 RD 2290 1708 298 2006 -33 16 -17 RD 2300 1052 175 1227 -44 7 -37 RD 2310 2141 326 2467 -50 -48 SUM 10945 1854 12799 -217 43 -174 Kurs medlemsrekruttering - August 2009

4 Høy fokus på medlemsrekruttering
Medlemstallet har høy fokus i Rotary International og distriktsledelsen Betingelsen for en vellykket medlemsrekruttering er interesse og involvering fra Guvernør og President Kurs medlemsrekruttering - August 2009

5 Medlemsrekruttering – kort og lang sikt
Kort sikt: Årlige aktiviteter Lang sikt: Jobbe for en positiv oppfatning av Rotary i opinionen gjennom media. (Lettere å rekruttere til en kjent organisasjon med positivt omdømme enn til ”noe” folk ikke vet hva er) Kurs medlemsrekruttering - August 2009

6 Ikke neglisjer Rotary’s mål
Rekrutteringsarbeidet må ta hånd om prinsippet at medlemmene skal være ressurspersoner fra sine yrker/sin bransje I motsatt fall bidrar vi til at Rotary’s profil over tid dreies bort fra det som var og er Rotary’s målsetning med sin klubbvirksomhet Kurs medlemsrekruttering - August 2009

7 Kom i gang med rekrutterings-arbeidet tidligst mulig
Så snart styret for det nye året er klart, presenterer du som president sammen med komitélederen for rekruttering i et styremøte hvilke mål du har. Som basis for denne diskusjonen brukes et ferdig utfylt Analyseskjema (ligger på nettet) Kurs medlemsrekruttering - August 2009

8 Involver alle klubbmedlemmene
På bakgrunn av beslutningen i styret, presenteres klubben for klubbledelsens mål for rekrutteringen dette året. Alle får utdelt et Rekrutteringsskjema (ligger på nettet. De som ikke er til stede, får det på mail/post) Rekrutteringsskjemaet har en tidsfrist for innlevering (Alle skal levere inn skjemaet – også de som ikke har noen forslag) Kurs medlemsrekruttering - August 2009

9 Bruk ”Rekrutteringsbanken”
Alle årets presidenter/rekrutteringsansvarlige skal ha fått/får oversendt en oversikt over hvem klubben har sponset når det gjelder: Ungdomsutveksling siden 1999 RYLA-deltagelse siden 1990 GSE-deltagelse siden 1990 Hertil kommer ”gamle” Rotaractmedlemmer Dette er personer som vet litt om Rotary og sannsynligvis har en positiv holdning til organisasjonen, og således en ”lav terskel” for å bli medlemmer Kurs medlemsrekruttering - August 2009

10 Distriktets rekrutteringsseminar
Følgende personer bør delta Årets president og rekruttansvarlige Innkommende president Kurs medlemsrekruttering - August 2009

11 Kurs medlemsrekruttering - August 2009
Oppfølging Rekrutteringsprosessen følges opp av president og rekrutteringsansvarlig på klubbmøtene Alle innkomne forslag gås gjennom av styret Liste sendes ut til alle medlemmene med anmodning om kommentarer, innen en tidsfrist, hvis de mener at noen kandidater ikke skal kontaktes Kurs medlemsrekruttering - August 2009

12 Kurs medlemsrekruttering - August 2009
Invitasjon og opptak Når alt er avklart: Sendes et personlig invitasjonsbrev til potensielle medlemmer undertegnet presidenten (forslag på nettet) Fadderoppgaven er svært viktig i fasen fremover (ligger på nettet) Opptak av nye medlemmer (mangler klubben en høytidelig opptaksprosess, ligger et forslag på nettet) Kurs medlemsrekruttering - August 2009

13 Engasjering av nye medlemmer
Nye medlemmer begynner i klubben med visse forventninger – disse må klubben søke å innfri Presidenten må anstrenge seg for at det blir en hyggelig og trivelig stemning og tone blant medlemmene på møtene Presidenten kommer gjerne en halvtime før møtestart for å ønske medlemmene velkommen – spesielt er dette viktig for nye medlemmer Nye medlemmer – nye nettverk – nye innspill til programmet utnytt dette i utarbeidelsen av nye programmer Kurs medlemsrekruttering - August 2009

14 Engasjering av nye medlemmer
Siden medlemsrekruttering er så høyt prioritert i hele Rotary, er det en fordel å ha noe konkret å snakke om KPM vedr. rekruttering anbefales derfor satt inn i Analyseskjemaet Guvernøren bør etterspørre dette på klub-besøket og bruke det som diskusjonsgrunnlag for rekrutteringsprosessen AG bør følge det opp gjennom hele året Kurs medlemsrekruttering - August 2009

15 Rekruttering hele året
Det er ovenfor beskrevet en rekrutterings-prosess som starter i begynnelsen av året og tar hovedbolken av rekrutteringen Klubben må imidlertid være åpen for å ta inn nye medlemmer gjennom hele året Rekrutteringsansvarlig bør ha jobben i 3 år Kurs medlemsrekruttering - August 2009

16 Ta ”temperaturen” på klubben
Er du usikker på hvordan trivselen er i klubben, kan du kjøre en evaluering av klubben Verktøyet ligger på nettet Kurs medlemsrekruttering - August 2009

17 Evalueringsresultat aldersfordeling
Kurs medlemsrekruttering - August 2009

18 Evalueringsresultat Hva er viktig for meg?
Kurs medlemsrekruttering - August 2009

19 Hvor fornød er jeg med det som er viktig for meg?
Kurs medlemsrekruttering - August 2009


Laste ned ppt "Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google