Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb

2 Kurs høsten 2009 Akershus 26. august Østfold 27. august Arne Besseberg Arbeids- og milepelsplan for rekruttering til Rotary i D2260

3 DistriktMedlemmer 30.06.2009Endring i antall medlemmer MennKvinnerAlleMennKvinnerAlle RD 225017522992051-455-40 RD 226018402782118-4-5 RD 2270747171918-2215-7 RD 228017053072012-222-20 RD 229017082982006-3316-17 RD 230010521751227-447-37 RD 231021413262467-502-48 SUM 10945185412799-21743-174 Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Medlemsutviklingen i Rotary på landsbasis

4 Medlemstallet har høy fokus i Rotary International og distriktsledelsen Betingelsen for en vellykket medlemsrekruttering er interesse og involvering fra Guvernør og President Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Høy fokus på medlemsrekruttering

5 1.Kort sikt: Årlige aktiviteter 2.Lang sikt: Jobbe for en positiv oppfatning av Rotary i opinionen gjennom media. (Lettere å rekruttere til en kjent organisasjon med positivt omdømme enn til ”noe” folk ikke vet hva er) Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Medlemsrekruttering – kort og lang sikt

6 Rekrutteringsarbeidet må ta hånd om prinsippet at medlemmene skal være ressurspersoner fra sine yrker/sin bransje I motsatt fall bidrar vi til at Rotary’s profil over tid dreies bort fra det som var og er Rotary’s målsetning med sin klubbvirksomhet Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Ikke neglisjer Rotary’s mål

7 Så snart styret for det nye året er klart, presenterer du som president sammen med komitélederen for rekruttering i et styremøte hvilke mål du har. Som basis for denne diskusjonen brukes et ferdig utfylt Analyseskjema (ligger på nettet)Analyseskjema Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Kom i gang med rekrutterings- arbeidet tidligst mulig

8 På bakgrunn av beslutningen i styret, presenteres klubben for klubbledelsens mål for rekrutteringen dette året. Alle får utdelt et Rekrutteringsskjema (ligger på nettet. De som ikke er til stede, får det på mail/post)Rekrutteringsskjema Rekrutteringsskjemaet har en tidsfrist for innlevering (Alle skal levere inn skjemaet – også de som ikke har noen forslag) Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Involver alle klubbmedlemmene

9 Alle årets presidenter/rekrutteringsansvarlige skal ha fått/får oversendt en oversikt over hvem klubben har sponset når det gjelder: Ungdomsutveksling siden 1999 RYLA-deltagelse siden 1990 GSE-deltagelse siden 1990 Hertil kommer ”gamle” Rotaractmedlemmer Dette er personer som vet litt om Rotary og sannsynligvis har en positiv holdning til organisasjonen, og således en ”lav terskel” for å bli medlemmer Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Bruk ”Rekrutteringsbanken”

10 Følgende personer bør delta 1.Årets president og rekruttansvarlige 2.Innkommende president Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Distriktets rekrutteringsseminar

11 Rekrutteringsprosessen følges opp av president og rekrutteringsansvarlig på klubbmøtene Alle innkomne forslag gås gjennom av styret Liste sendes ut til alle medlemmene med anmodning om kommentarer, innen en tidsfrist, hvis de mener at noen kandidater ikke skal kontaktes Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Oppfølging

12 Når alt er avklart: Sendes et personlig invitasjonsbrev til potensielle medlemmer undertegnet presidenten (forslag på nettet) Fadderoppgaven er svært viktig i fasen fremover (ligger på nettet) Opptak av nye medlemmer (mangler klubben en høytidelig opptaksprosess, ligger et forslag på nettet) Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Invitasjon og opptak

13 Nye medlemmer begynner i klubben med visse forventninger – disse må klubben søke å innfri Presidenten må anstrenge seg for at det blir en hyggelig og trivelig stemning og tone blant medlemmene på møtene Presidenten kommer gjerne en halvtime før møtestart for å ønske medlemmene velkommen – spesielt er dette viktig for nye medlemmer Nye medlemmer – nye nettverk – nye innspill til programmet utnytt dette i utarbeidelsen av nye programmer Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Engasjering av nye medlemmer

14 Siden medlemsrekruttering er så høyt prioritert i hele Rotary, er det en fordel å ha noe konkret å snakke om KPM vedr. rekruttering anbefales derfor satt inn i Analyseskjemaet Guvernøren bør etterspørre dette på klub-besøket og bruke det som diskusjonsgrunnlag for rekrutteringsprosessen AG bør følge det opp gjennom hele året Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Engasjering av nye medlemmer

15 Det er ovenfor beskrevet en rekrutterings-prosess som starter i begynnelsen av året og tar hovedbolken av rekrutteringen Klubben må imidlertid være åpen for å ta inn nye medlemmer gjennom hele året Rekrutteringsansvarlig bør ha jobben i 3 år Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Rekruttering hele året

16 Er du usikker på hvordan trivselen er i klubben, kan du kjøre en evaluering av klubben Verktøyet ligger på nettet Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Ta ”temperaturen” på klubben

17 Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Evalueringsresultat aldersfordeling

18 Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Evalueringsresultat Hva er viktig for meg?

19 Kurs medlemsrekruttering - August 2009 Hvor fornød er jeg med det som er viktig for meg?


Laste ned ppt "Arbeids- og milepelsplan for rekruttering av nye medlemmer v/Arne Besseberg Skedsmo Nord Rotary Klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google