Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Område C ved Hans Magnus Lie Fem klubber: Jeløy, Moss, Rygge, Råde, Våler Informasjonen vil bli presentert under tre overskrifter: –Rekruttering og medlemsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Område C ved Hans Magnus Lie Fem klubber: Jeløy, Moss, Rygge, Råde, Våler Informasjonen vil bli presentert under tre overskrifter: –Rekruttering og medlemsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Område C ved Hans Magnus Lie Fem klubber: Jeløy, Moss, Rygge, Råde, Våler Informasjonen vil bli presentert under tre overskrifter: –Rekruttering og medlemsutvikling. –Annet arbeid for å utvikle klubben. –Oppnår klubben de mål som vist i KPM.

2 Jeløy RK Rekruttering og medlemsutvikling. –Reell nedgang på et (1) medlem (fra 55 til 54). Gjen.snitt 60,7 %. –God kvinneandel (15 stk). –Fokus på å skaffe medlemmer med annen etnisk opprinnelse enn norsk samt medlemmer med håndverkerbakgrunn. –Mangfoldet i klubben ønskes utvidet. Annet arbeid for å utvikle klubben. –Det er gjennomført 2 klubbråd og intern spørreundersøkelse. –Lokale og internasjonale prosjekter følges opp. –Godt samarbeid med lokale klubber i f m Polio +. –Har hatt og skal ha fellesmøter med Varna Rotaract. –Har hatt god deltagelse på seminarer og Distriktskonferanse. Oppnår klubben de mål som vist i KPM. –Klubben har en klar strategi for å nå sine mål.

3 Rekruttering og medlemsutvikling. –Klubben har jobbet aktivt med å skaffe nye medlemmer. –2 medlemmer er tatt opp i første halvår. –4 nye medlemmer vil bli tatt opp på klubbens årsfest 1. februar. –Alle 6 nye medlemmer er i aldersgruppen 45 – 50 år. Annet arbeid for å utvikle klubben. –Klubben har jobbet mye med å utvikle klubbens sosiale side. –Det er innført årsfest og spise/komitemøter i klubbens ordinære møtetid. Dette er blitt satt pris på. Oppnår klubben de mål som vist i KPM. –Klubben har stor tro på at de vil nå sine mål i h t KPM. Moss RK

4 Rekruttering og medlemsutvikling. –2 nye medlemmer er rekruttert i første halvår. –Meget sannsynlig at ytterligere 1 – 2 medlemmer vil bli rekruttert i l a året. –Klubben har fokus på medlemsverving. Annet arbeid for å utvikle klubben. –Stor vekt lagt på å ha et godt program og styrke samholdet i klubben. –Støttet salg av Skrattkammeret med salg av 40 bøker innen klubben. –Sosiale arrangementer: Rakfiskaften og torskeaften i feb/mars. –Fremmet kandidater for deltagelse og leder i GSE. –Tok initiativ til vellykket samarbeid med naboklubber i Polio + arrangement. –Støtter Varna Rotaract med Ryla kandidat. –Arrangerer kirkekonsert for medlemmer og andre interesserte. Oppnår klubben de mål som vist i KPM. –Rygge rotary klubb vil nå alle sine mål som angitt i KPM. Rygge RK

5 Råde RK Rekruttering og medlemsutvikling. –I forrige rotaryår hadde klubben en økning på 10 nye medlemmer. –Ingen nye opptak, men 2 menn og 1 kvinne er klarert for opptak. –Klubben har mistet 3 medlemmer (1 bortgang og 2 sluttet). –Klubben var økt til 44 medlemmer, men har i ettertid konkludert med at antallet bør være 40 med årlig tilvekst på 2 – 3 medlemmer. –Økning av kvinneandelen har prioritet. –Medlemstall og medlemssammensetning var tema på klubbsamråd. Annet arbeid for å utvikle klubben. –Strategi for medlemsutvikling, opplæring av nye medlemmer og bedret samhold i klubben er diskutert. –Det jobbes med å “integrere” alle nye medlemmer (deltagelse på konferanser og seminarer inngår i opplegget). –Erfarne medlemmer “gir av seg selv” på kveldsmøter i forlengelse av vanlige klubbmøter. –Klubben har feiret 40 år med jubileumsfest og har arrangert sosial aften. Oppnår klubben de mål som vist i KPM. –Usikkert om klubben vil nå målsetning m h t antall nye medlemmer. –Klubben mener å kunne oppfylle øvrige mål i KPM.

6 Våler RK Rekruttering og medlemsutvikling. –Mye vekt lagt på rekruttering i første halvår. –Rekruttering vil ha stor fokus i tiden fremmover. –Pr dags dato trolig ett (1) nytt medlem. –10 nye navn ble laggt frem for klubben på møtet sist tirsdag. –Bøygen med å kunne akseptere kvinnelige medlemmer er overvunnet. Annet arbeid for å utvikle klubben. –Lokale prosjekter blir fulgt opp. –Klubben er aktivt med på å arrangegere intercitymøter. Oppnår klubben de mål som vist i KPM. –Siste statusrapport tilsier at klubben er godt i rute med å gjennomføre de mål som er satt i KPM.

7 Hovedtrekk Område C Medlemsverving. –Det jobbes målrettet i klubbene. –En tilvekst på 9 (muligens 12) ser ut til å bli fasitt i år. Klubbutvikling. –Intern klubbanalyse på gang i flere klubber. –Alle fem (5) klubber arrangerer intercitymøter. –Fellesinsatts m h t Polio + var vellykket. –AG har hatt fellesmøte med alle presidenter og nytt møte vil bli gjennomført på våren (nye og gamle presidenter). Måloppnåelse. –Alle klubber har god “magefølelse” m h t KPM.


Laste ned ppt "Område C ved Hans Magnus Lie Fem klubber: Jeløy, Moss, Rygge, Råde, Våler Informasjonen vil bli presentert under tre overskrifter: –Rekruttering og medlemsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google