Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EArkivsamarbeidet Administrasjon OAIS beskrivelse av funksjonsområdet –Tjenester og funksjoner som er nødvendig for kontinuerlig å administrere de øvrige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EArkivsamarbeidet Administrasjon OAIS beskrivelse av funksjonsområdet –Tjenester og funksjoner som er nødvendig for kontinuerlig å administrere de øvrige."— Utskrift av presentasjonen:

1 eArkivsamarbeidet Administrasjon OAIS beskrivelse av funksjonsområdet –Tjenester og funksjoner som er nødvendig for kontinuerlig å administrere de øvrige funksjonene i depottjenesten Funksjonsområdet i metodebeskrivelsen –Organisatoriske virkemidler som etablerer tjenesten med nødvendig kompetanse, finansiering og organisering slik at en blir i stand til å håndtere oppgaven/ansvaret –Administrative virkemidler som sørger for at bevaringsobjektene leveres på en måte som tilfredsstiller de kravene depottjenesten stiller –Utvikling og vedlikehold av standarder for bevaring i depot

2 eArkivsamarbeidet Kommunale arkivinstitusjoner - organisering To hovedtyper depottjenester –Depot som del av arkivskaperorganet Byarkiv, Fylkesarkiv, (kommunearkiv) Depotansvar og -oppgaver underlagt politisk ledelse / administrasjonssjefen sin delegasjon –Depot som ekstern tjeneste Interkommunalt selskap (lov om IKS), interkommunalt samarbeid (KL. §27), andre (privateselskap, museer) Avtaler som regulerer virksomheten/tjenesten Organisasjonsform avgjør virkemidler som er nødvendige

3 eArkivsamarbeidet Avleveringsreglement Bør implementeres i alle depotinstitusjoner Formål –Sørge for at materiale avleveres –Sørge for at avlevering skjer etter de krav som depottjenesten stiller Grunnlag –Arkivlovforskrifta §5-1 og §5-12 –Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner –Depotinstitusjonens implementering av regelverket og oppdatering

4 eArkivsamarbeidet Avleveringsreglementet Innhold –Generelle forutsetninger for avlevering Oppgave og ansvarsfordeling Tidspunkt for avlevering Regler for bruk av materialet –Metode for avlevering Noark-metoden (Koark, Noark-4, Noark-5?) Generell metode (databaseuttrekk fra opprinnelig struktur) Eventuelle andre metoder –Formater –Dokumentasjon Grunnleggende strategiske valg –Metode- og særlig formatvalg avgjør hvordan depotinstitusjonen på sikt blir i stand til å forvalte og formidle materialet

5 eArkivsamarbeidet Depotavtaler Inngås av institusjoner der –…depotoppgaver for elektronisk arkiv ikke følger av lovpålegg –…depotoppgaver for elektronisk arkiv ikke inngår i selskapsavtalen/driftsavtalen Formål –Etablere en forsvarlig organisatorisk og økonomisk tjeneste

6 eArkivsamarbeidet Depotavtaler Eierskap til materialet Oppgavefordeling Kostnader Oppsigelsestid


Laste ned ppt "EArkivsamarbeidet Administrasjon OAIS beskrivelse av funksjonsområdet –Tjenester og funksjoner som er nødvendig for kontinuerlig å administrere de øvrige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google