Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning

2 Rusmidler Alkohol Flyktige stoffer/løsemidler (sniffestoffer) Benzodiazepiner (beroligende midler, sovemedisiner) Andre illegale rusmidler (GHB) Andre legemidler (Somadril…) Opioider (heroin, morfin, kodein, metadon, buprenorfin, oksykodon) Cannabis (hasjisj/marihuana) Stimulerende stoffer (amfetamin, kokain, ecstasy) Hallusinogene stoffer (LSD) Et rusmiddel kan være: en lovlig handelsvare et legemiddel et illegalt narkotisk stoff

3 STIMULERENDEDEMPENDE HALLUSINOGENE 1212 6 7 3 4545 1. ALKOHOL5. OPIATER OG ANDRE STERKE 2. FLYKTIGE SMERTESTILLENDE LØSEMIDLER6. SENTRALNERVØST 3. CANNABIS STIMULERENDE 4. BENZODIAZEPINER7. FENCYCLIDIN

4 STIMULERENDE DEMPENDE RUS 1. KONSENTRASJONS- SVEKKELSE 2. ENDRET STEMNINGSLEIE 3. HUKOMMELSES- OG INNLÆRINGSSVIKT 4. KRITIKKLØSHET 5. SVEKKET FEILKONTROLL HALLUSINOGENE

5 Rusmidlenes virkning i hjernen Påvirkning av signalsubstanser i blant annet det mesolimbiske område

6 Økt aktivitet Redusert aktivitet Belønning og motivasjons senter Ulike rusmidler – like effekter MorfinKokain fMRI bilder fra Becerra et al. Pain Medicine 2006

7 Ulike rusmidler – like effekter inni cellen

8 Nevrobiologiske avhengighetsteorier Evolusjon  Positiv forsterkning  Negativ forsterkning  Sensitisering og lærings teori

9 Belønning Eufori Motivasjon Betydning (Incentive salience) ”Liking” ”Wanting” Mesolimbisk område Dopamin PREFRONTAL CORTEX Naturlige stimuli: 4Mat 4Drikke 4Sosial interaksjon 4Sex 4Barnestell

10 DA Etanol NDMA-R ENK GABA GABA-R Etanol 5HT 3 R NAc- neuron Belønning Stemningsleie Motivasjon Betydning Amfetamin Ecstasy Kokain DA-R GABA-R GABA MOR CBR Opiater Opiater Cannabis PREFRONTAL CORTEX Impulskontroll

11 ”Liking” (Belønning) ”Wanting” (Motivasjon, betydning) 1 10100 ”lenge etter” antall eksposisjoner periode med eksposisjoner

12 Effekt av rusmidler mot effekt av naturlige stimuli

13 NATURE

14 Overgang fra sosial handling til kompulsiv handling

15

16 Forandringer i hjernen Likhetspunkter med mekanismer for læring og hukommelse Kortvarige endringer som gjentas leder gradvis til mer stabile molekylære og cellulære endringer Automatisering av adferd knyttet til rusmiddelinntak

17 Avhengighet kan defineres som : En rusmiddelfremkalt feil -læring i hjerneområder som regulerer motivasjon Patologien av hjernens evne til å etablere og tilpasse hierarkiet av adferd som sikrer overlevelse. Kalivas et al 2007

18 Etter langvarig rusmiddeleksponering…. Endret ekspresjon av 50-150 gener Hvor mange av disse er kritiske for opprettholdelse av rusmiddelavhengighet? Langvarige, men neppe permanente endringer Kan diskuteres i hvilken grad rusmiddelindusert neuroadaptasjon kan betraktes som neurotoksisitet

19 DA Etanol NDMA-R ENK GABA GABA-R Etanol 5HT 3 R NAc- neuron Belønning Stemningsleie Motivasjon Betydning Amfetamin Ecstasy Kokain DA-R GABA-R GABA MOR CBR Opiater Opiater Cannabis PREFRONTAL CORTEX Impulskontroll

20 Rusmidlenes felleseffekter Individer med avhengighetsproblemer viser større impulsivitet Er det bare en selektering av impulsive individer eller kan rusmiddelbruk i seg selv påvirke impulsivitet?

21 Dyremodeller Stor forsinket belønning Liten umiddelbar belønning

22 Rusmiddelmisbrukere likner pasienter med skader i prefrontal cortex Hoveddelen av rusmiddelavhengige gjør dårlige valg ved å velge høy gevinst umiddelbart uten å ta hensyn til fremtidig tap. En stor undergruppe av disse er hypersensitive for belønning og tar ikke konsekvenser av straff/tap Økt diskontering av fremtidige goder

23 Avhengighet - en tilstand preget av svikt i evnen til å ta fornuftige beslutninger ? Rusmiddelavhengige viser svikt i evnen til å ta beslutninger som likner pasienter med skader i prefrontal cortex Svekket beslutningstaking kan være en faktor som kan medvirke til utvikling av avhengighet Avgjørelsene tas i frontale deler av hjernen hvor fordeler veies mot risiko og valg blir gjort. Gjentatt bruk av rusmidler fører til varige nevrobiologiske endringer i dette område.

24 ERFARING NEVROBIOLOGI neurobiologi sosiologi psykiatripsykologi En nevrobiologisk forklaring innebærer ikke en biologisk determinisme, den bare belyser en annen side av en sammensatt problem som krever en tverrfaglig tilnærming ARV

25 Nedregulering av ”liking”: Knyttet til utvikling av toleranse : (1) for rusmidlenes:lavere belønning (2) for naturlige stimulis:lavere belønning (3) i ”hvile”:anhedoni (stemningsleie under normalt) (1), (2) og (3) vil øke ønsket om inntak av rusmiddel (og doseøkning) ”avhengighet”

26 Oppregulering av ”wanting”: Knyttet til utvikling av sensitisering : (1) For rusmidlenes: subjektive betydning (2) Fenomenet er knyttet til periodevis innsettende sterkt ønske om inntak (”craving”), som kan utløses av: - lavdose rusmiddel - stress - cues ”avhengighet”


Laste ned ppt "Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google