Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utsettingsstrategier for torsk i Finnmark Forprosjekt startet opp ved Høgskolen i Finnmark etter ønske fra torske- nettverket i Finnmark. Samarbeidsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utsettingsstrategier for torsk i Finnmark Forprosjekt startet opp ved Høgskolen i Finnmark etter ønske fra torske- nettverket i Finnmark. Samarbeidsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utsettingsstrategier for torsk i Finnmark Forprosjekt startet opp ved Høgskolen i Finnmark etter ønske fra torske- nettverket i Finnmark. Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Norut og aktørene i torskenettverket

2 Målsetting Samle inn og oppsummere tilgjengelige litteraturdata om utsett av settefisk av torsk. Samle inn erfaringer og data fra de ulike aktørene i nettverket. Bruke erfaringene man har i ”feltet” til å utvide, bekrefte, korrigere eller erstatte den kunnskap man har fra litteraturen. Analysere den innsamlede kunnskapen og på bakgrunn av dette kunne gi anbefalinger til næringsaktørene om utsettingsstrategier.

3 Hva er gjort så langt Innhentet data fra ulike lokaliteter, og sammenlignet dem med teoretiske vekstmodeller fra litteraturen. Estimert produksjonstid for utsett av 50, 150 og 300 grams settefisk, ved hjelp av Biomars tilveksttabell og temperaturene ved de aktuelle lokalitetene Estimert maksimal produksjonmengde på en lokalitet. ved 1,2 eller 3 utsett av settefisk på 50, 150 eller 300 gram.

4 Sammenligning av reell og teoretisk vekst Reell vekst på lokalitetene til: SPoN Fish ASA, Varanger Troll Fish as, Laksefjord Er sammenlignet med literaturdata: Biomars tilveksttabell for torsk Ewos sin tilveksttabell for torsk Bjørnson et al (2002), formel for tilvekst torsk Bjørnson et al (2007), formel for tilvekst torsk

5 Temperaturprofil Varanger og Laksefjord

6 Torsk 05, Varanger

7 Torsk 06, Varanger

8 Torsk 06, Laksefjord

9 Produksjonstid til 3,5 kg, Varanger

10 Produksjonstid til 3,5 kg, Laksefjord

11 Forutsetninger Utsett 1 lokalitet i Laksefjord Maksimal biomasse 780 tonn Utsett 50,150 og 300 grams settefisk, + kombinasjon av 300g og 50 g fisk 1-3 utsett i løpet av kalenderår 1 Utsett fra 1.mai til 1.des (intervall 1 mnd) Ved flere utsett minimum 50.000 fisk pr utsett, intervall 10.000. Dødelighet pr dag : 50-200 g - 0,03 % 200-400 g - 0,02 % 400 + - 0,01 % Brakklegging av anlegget 3 mnd etter slakt

12 Biomasse ved 1 utsett torsk, Laksefjord

13 Biomasse ved 1,2 og 3 utsett torsk, Laksefjord

14 Biomasseproduksjon pr år

15 Videre arbeid Undersøke kostnadene ved: 1 utsett 50 g 1 utsett 300 g 2 utsett 50 g 2 utsett 300 – 50 g


Laste ned ppt "Utsettingsstrategier for torsk i Finnmark Forprosjekt startet opp ved Høgskolen i Finnmark etter ønske fra torske- nettverket i Finnmark. Samarbeidsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google