Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NETTVERKSARBEID Kreativt verksted DK samlinga 16.01.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NETTVERKSARBEID Kreativt verksted DK samlinga 16.01.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 NETTVERKSARBEID Kreativt verksted DK samlinga 16.01.10

2 Programskisse  Presentasjon  Innledning om nettverk  Mitt nettverk. Innspill om egne nettverk  Vi samler trådene. Tips og idéutvikling

3 Hva forstår vi med nettverk? Negative og utilfredsstillende nettverk? Positive og støttende nettverk?

4 Litt om nettverk Forsøk på en definisjon: Nettverk er den tilknytningen vi har til flere ulike signifikante mennesker.

5 Noen nettverksfordeler Ulike mennesker stimulerer til vekst. Interaksjonsverdi. Å omgås mange gir sosialt fellesskap, nye kunnskaper for koder innefor kultur, språk osv... Stort variert nettverk gir adgang til nye settinger. Mange kjente, som også kjenner hverandre skaper grunnlag for trygghet.

6 Seminardeltakernes eksempler på eksisterende og mulige nettverk Bruke muligheten i ulikhetene Rauma kommune. Nordveggen. Utviklingsprogram for næringsliv og kommune. Et nettverk som kommer inn i et eksisterende nettverk Moss har et fasteaksjonsnettverk med den katolske kirke. Mandals komiténettverk. Flere forskjellige i komiteen kan bruke sine nettverk. Vennskapsprosjekt kan være nettverk som kan ha et fokus utenfor seg selv og styrke breddesamarbeid. Byer som Harstad har et økumenisk nettverk. Et felles prosjekt gjør det lettere for ulike nettverk å samarbeide.

7 Nettverksbygging Nettverk tilfører sosial og pedagogisk kapital. Profitten som omsettes rekker langt videre enn nettverkets egne ”medlemmer”. Nettverk er minst gunstig når forbindelser ikke er støttende. (Må ikke forveksles med uenig) ”Nettverk er på sitt beste når det foregår en samhandling der alle i systemet er engasjert i felles virksomhet med alle andre”. (Inge Bø 1997)

8 Vi i Kirkens Nødhjelps nettverk ønsker å nå ut til samfunnet med et budskap om at en rettferdig verden er mulig, og at vi må hjelpe dem som med urett er lenket, dele vårt brød med dem som sulter (Jes 58, 6-7) og verne om skaperverket. Ofte er målet ved nettverksarbeidet å opplyse mennesker slik at de vil dele med oss av sin overflod, slik at vi kan hjelpe dem som trenger det mest. Nettverk av like personer med variert erfaring, kunnskap og stillinger i samfunnet gir et bredere ståsted som skaper større forståelse for hverandre, og kan nå mye lenger. Hvorfor er nettverksarbeid så viktig for Kirkens Nødhjelp?

9 Nettverksarbeid som trekker linjer til nye personer og institusjoner enn de vi vanligvis jobber med krever større ydmykhet og åpenhet, og evne til å tenke nytt og invitere til felles arenaer for samarbeid. Men, det gir også mange nye muligheter å spille på Og når man skal samle inn penger … som vi ofte må… kan man dra nytte av noens kontakter i næringslivet, andre ganger i kommunen, skolevesenet og lignende… Hvorfor er nettverksarbeid så viktig for Kirkens Nødhjelp?... Forts.


Laste ned ppt "NETTVERKSARBEID Kreativt verksted DK samlinga 16.01.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google