Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norskehavets rolle i StatoilHydros vekststrategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norskehavets rolle i StatoilHydros vekststrategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norskehavets rolle i StatoilHydros vekststrategi
Classification: Internal Status: Draft Norskehavets rolle i StatoilHydros vekststrategi Øystein Michelsen, konserndirektør Undersøkelse og produksjon Norge, StatoilHydro ASA

2 Sentrale utviklingstrekk
Oljepriskollaps Kostnadsøkning¹ 2000 = 100 KOMPLEKSITET Høye investeringer² Finanskrise ¹ IHS/CERAs kostnadsindeks for oppstrømsprosjekter, november ² IEA WEO 2008: Globale E&P-investeringer, mrd USD

3 Stor verdiskaping i næringen
3 Stor verdiskaping i næringen Statens pensjonsfond - Utland Total kapital (mrd. kr.)*) Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten (mrd. kr.) -200 -100 100 200 300 400 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Overføring til Statens Pensjonsfond - Utland Netto kontantstrøm Oljekorrigert overskudd -500 500 1000 1500 2000 2500 1995 1998 2001 2004 2007 Akkumulert avkastning Akkumulerte overføringer Kilder: Finansdepartementet, Norges bank. *) Totalkapital per 3. kvartal 2008. 3

4 Norsk sokkel – utfordringer og muligheter
Globalt behov for sikker og karbonfattig energi Forutsigbare rammevilkår Høy kompetanse Velutviklet infrastruktur Fallende oljeproduksjon Kraftig kostnadsvekst Mange små funn/prosjekter Investeringene i drift og vedlikehold øker

5 Kontinuerlig prosjektaktivitet i driftsfasen
Eksempel Heidrun Heidrun Nordflanken Sulfatfjerningsanlegg EPCON anlegg PWRI1 og PWRI2 Maursyreanlegg Kjemikalieanlegg ”Himlehall” Etablering av SAR-tjeneste Brønnintervensjonstårn Boreanlegg Helse Miljø Sikkerhet Produksjon Kilde: Statistisk Sentralbyrå

6 Resultatene etter drøyt et år
Facts: Resultatene etter drøyt et år Intens forretningsutvikling og vellykket integrasjon Produksjon Oppstart av 12 nye prosjekter 6 nye feltutbygginger besluttet Om lag 40 nye funn Deltaker i Shtokman Strategisk skritt inn i ukonvensjonell gass

7 Svært omfangsrik og allsidig virksomhet i hele landet
Snøhvit Innretninger 34 Flyterigger Ankerhåndteringsfartøy 8 Forsyningsfartøy 20 Beredskapsfartøy 20 Forsyningsbaser 7 Tilbringerhelikopter 18 SAR-helikopter 4 Fly til charter 2 Helikopterbaser 6 Hammerfest Drift Nord Harstad Norne Heidrun Åsgard Kristin Njord Sandnessjøen Brønnøysund Drift Vest Statfjord Oseberg Gullfaks Snorre Stjørdal Kristiansund Florø Drift Nordsjøen Troll Kvitebjørn Visund Grane Sleipner Volve Draupner Glitne Marginale Bergen/Mongstad Stavanger

8 Våre prioriteringer Sikker, effektiv og forutsigbar drift Maksimere potensialet på norsk sokkel

9 Underliggende HMS-resultater
Alvorlig hendelsesfrekvens 2001 – Uhellsutslipp olje 2003 – Mål 2,2

10 Forbedringstiltak innen HMS
Lederskap og etterlevelse av styringssystemet Forbedret risikoforståelse og -styring Forenkling og harmonisering av styrende dokumenter og arbeidsprosesser Teknisk integritet og barriereforståelse

11 Facts:

12 Omfattende leteaktivitet 2008
Nye muligheter i Barentshavet Dypvannsområder i Norskehavet Leting nær eksisterende felt 23 funn så langt i år

13 Spennende utvikling i Norskehavet

14 Industrien bidrar i samfunnsutviklingen

15 Videreutvikling av industrien
Facts: Videreutvikling av industrien Industrien må i fellesskap gjøre noe med: HMS-resultatene Kostnadsutviklingen Forståelse for virksomheten i omverden Myndighetene må sikre tilgang på attraktivt leteareal

16 Utvikling krever et langsiktig perspektiv
Snøhvit påvist Produksjon


Laste ned ppt "Norskehavets rolle i StatoilHydros vekststrategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google