Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8. mai 2014 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos USIT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8. mai 2014 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos USIT."— Utskrift av presentasjonen:

1 8. mai 2014 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos USIT

2 Arbeidsmiljøloven  §1-1 Lovens formål a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet 8. mai 2014Side 2

3 USITs HMS-arbeid  USIT har egne mål for helse, miljø og sikkerhet  Våre hjemmesider for HMS: http://www.usit.uio.no/om/hms/http://www.usit.uio.no/om/hms/ HMS sidene oppdateres fortløpende eller ved revisjon  Det gjennomføres en spørreundersøkelse/HMS-registrering av USITs fysiske arbeidsmiljø Siste HMS-registrering ble behandlet LAMU 1. april og finnes her: https://www.usit.uio.no/om/hms/lamu/referater/2014/ https://www.usit.uio.no/om/hms/lamu/referater/2014/ Nødvendig oppfølging og tiltak er satt i gang 8. mai 2014Side 3

4 Evakuering – NB!  Ny møteplass fra 2014: Parkeringsplassen mellom KNH og Forskningsparken 8. mai 2014Side 4

5 Prosedyre for evakuering  Forlat bygningen raskest mulig ved følge å nærmeste oppmerkede rømningsvei / nødutgang fra det stedet du oppholder deg. Lukk dører og vinduer hvis det er tid.  Bruk nødutgangen hvis det er korteste vei ut http://www.usit.uio.no/om/hms/brannvern/evakuering.html  Oversikt over rømningsveier og etasjeansvarlige: http://www.usit.uio.no/om/hms/brannvern/romningsvei- etasjeansvarlig.html http://www.usit.uio.no/om/hms/brannvern/romningsvei- etasjeansvarlig.html  Det planlegges en brannøvelse i høstsemesteret 8. mai 2014Side 5

6 Prosedyre for uønskede hendelser  Uønskede hendelse er: avvik ved at krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er blitt fulgt arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til skader eller redusert helse (nestenulykke) arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til langvarig sykefravær eller dødsfall (alvorlig nestenulykke) arbeidsrelaterte episoder der skade eller redusert helse har forekommet (ulykke) arbeidsrelaterte episoder der hendelsen har ført til sykefravær på over 6 uker eller dødsfall (alvorlig ulykke) 8. mai 2014Side 6

7 Prosedyre ved uønskede hendelser  Gjelder for hele UiO http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/uonskede- hendelser/index.html http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/uonskede- hendelser/index.html  Det er meldeplikt (for nærmeste leder) ved skade på person eller materiell http://www.usit.uio.no/om/hms/skade/index.html 8. mai 2014Side 7

8 Varsling  Varsle hvis det gjelder andre http://www.uio.no/om/hms/varsling/index.html  Varsle hvis det gjelder din egen person Herunder mobbing og seksuell trakassering http://www.uio.no/om/hms/varsling/index.html  Hva du som ansatt bør vite før du varsler http://www.uio.no/om/hms/varsling/om-varsling.html  Kontaktpersoner du kan rådføre deg med Hvis du er usikker på om du skal varsle, kan du ta kontakt med ditt verneombud, tillitsvalgt, Enhet for intern revisjon (EIR) eller Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no) ditt verneombudtillitsvalgtEnhet for intern revisjon (EIR) Arbeidstilsynet 8. mai 2014Side 8

9 LAMU  Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved USIT http://www.usit.uio.no/om/hms/lamu/  Oppfølging og tiltak i etterkant av HMS-registrering  Kjøp av hjertestarter  Førstehjelpskurs  Brannøvelse 8. mai 2014Side 9


Laste ned ppt "8. mai 2014 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos USIT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google