Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-politiske prioriteringer Videreføring og videreutvikling Jørund Leknes Politisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-politiske prioriteringer Videreføring og videreutvikling Jørund Leknes Politisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-politiske prioriteringer Videreføring og videreutvikling Jørund Leknes Politisk rådgiver

2 2 eNorge 2009 – det digitale spranget Det er viktig å opprettholde trykket på fornying av offentlig sektor – både for å sikre de offentlige velferdstjenestene og for å styrke velferden IT spiller en avgjørende rolle i fornyingsarbeidet – en aktiv IT-politikk er derfor fortsatt svært viktig Men vi vil videre! IT-politikk er mer enn fornyingsarbeidet i offentlig sektor Fornying for å sikre velferden…

3 3 eNorge 2009 – det digitale spranget eNorge 2009 - en offensiv politikk for IT-samfunnet Enkeltmennesket i det digitale Norge –Alle skal, om de selv ønsker det, kunne være fullverdige digitale medborgere –Alle relevante offentlige tjenester skal være digitalt tilgjengelig Innovasjon og vekst i norsk næringsliv –Enklere tilgang til offentlige data – gratis tilgjengelighet som hovedprinsipp –Alle relevante tjenester skal være digitalisert og tilgjengelig på AltInn i 2008 En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor –Kommunikasjon internt i det offentlige skal skje elektronisk ved hjelp av åpne standarder –Felles og obligatorisk sikkerhetsportal og standard for bruk av PKI

4 4 eNorge 2009 – det digitale spranget Derfor: De gode prosjektene skal videreføres… eNorge 2009 skal altså følges opp! MinSide, offentlig sikkerhetsportal, Altinn Koordineringsorganet for eForvaltning og andre fora skal sikre nedbygging av siloer og god kontakt med brukermiljøer, forvaltningssjefer, IT-næringen og organisasjonene

5 5 eNorge 2009 – det digitale spranget Vi skal videre: Ny og kraftfull satsing når det gjelder… Å utvikle Norge til en ledende kunnskaps- og IT- nasjon Digital allemannsrett og bredbåndsutbygging IT i skolen - kreativ læring med digitalt innhold Økt tilgang til kunnskap og kultur At teknologisk utvikling innen media og IT bygger på åpne standarder og universell utforming

6 6 eNorge 2009 – det digitale spranget Hvorfor bredbånd ? Gir store muligheter for næringsetablering og utvikling Opphever i stor grad de avstandulemper som måtte eksistere Innsatsfaktor for å fornye og utvikle offentlig sektor

7 7 eNorge 2009 – det digitale spranget Estimert bredbåndsdekning – aug 2005 vs mai 2003

8 8 eNorge 2009 – det digitale spranget Tilknytning -Over 40% av husstandene er tilknyttet bredbånd -Forventer sterk vekst videre: 45% (900’) av husstandene vil ha bredbånd ved utgangen av 2005

9 9 eNorge 2009 – det digitale spranget Vi trenger en mer aktiv næringspolitikk innen IT En aktiv næringspolitikk skal gjøre Norge attraktiv som utviklingsarena Tilgang og gjenbruk av offentlige data Alle relevante tjenester skal være tilgjengelig på Altinn i 2008 Aktiv satsing på IT-forskning

10 10 eNorge 2009 – det digitale spranget Hverdag med offentlige digitale tjenester Alle relevante offentlige tjenester skal være digitalt tilgjengelig Muliggjøre visjonen om den digitale medborger Offentlige digitale tjenester skal baseres på åpne standarder

11 11 eNorge 2009 – det digitale spranget Juni 2005: Norge.no relansert Statlige og kommunale tjenester med mulighet for personlig tilpasning. I nær fremtid: Nye tjenester og skreddersøm Felles sikkerhetsportal med PKI pålogging.

12 12 eNorge 2009 – det digitale spranget Transaksjonstjenester i første versjon RTV: Bytte av fastlege RTV: Bestille helsetrygdkort RTV: Bestille serviceberegning for alderspensjon SKD: Søknad om skattekort SKD: Flyttemelding BR: Reservasjon mot direkte reklame Lånekassen: Søke om betalingsutsettelse Lånekassen: Søke om fastrente Aetat: MinSide hos Aetat

13 13 eNorge 2009 – det digitale spranget Registerinformasjon i første versjon RTV: Navn og kontaktinformasjon for ” Min fastlege ” Vegdir: Mine kj ø ret ø y inkl dato for siste periodiske kontroll og frist for neste SKD: Navn og adresse i folkeregisteret L å nekassen: Oversikt over samlet gjeld, siste innbetaling og neste terminbel ø p L å nekassen: Status for s ø knad om stipend og l å n Aetat: Statusinformasjon Norsk Eiendomsinfo: Mine eiendommer Kommune: Lenke til Min kommunes nettsted

14 14 eNorge 2009 – det digitale spranget

15 15 eNorge 2009 – det digitale spranget

16 16 eNorge 2009 – det digitale spranget Digital deltakelse for alle Digitale skiller skal bygges ned Sikre alle nær tilgang til PC og Internett Kompetanse til å delta i et digitalt kunnskapssamfunn – skole og arbeidsliv

17 17 eNorge 2009 – det digitale spranget Vi må skape gode og brukerorienterte tjenester Universell utforming av tjenester (WAI – Web Accessibility Initiative må legges til grunn) Kommunale nettsteder – kan også bli en arena for for å styrke demokratisk deltakelse


Laste ned ppt "IT-politiske prioriteringer Videreføring og videreutvikling Jørund Leknes Politisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google