Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse 2007 Per H. Jacobsen. SUIT 2007 ? Pressekonferanse Sluttpakke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse 2007 Per H. Jacobsen. SUIT 2007 ? Pressekonferanse Sluttpakke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse 2007 Per H. Jacobsen

2 SUIT 2007 ? Pressekonferanse Sluttpakke

3 SUIT 2007 Spørsmål & temaer TemaSpørsmål ÅpentHvem? Fornøyd med...1, 2.1-10Alle Elektronisk post3, 4.1-3, 5, 67Alle IT-sider i Web8, 9.1-9.5Alle Web-publisering10, 1112Alle Fronter-tjenesten14, 15.1-4, 1617Vitenskapelig Forskningsstøtte18.1-719Vitenskapelig Felles studentsystem20, 2122Ikke-vitenskapelig Elektronisk kalender23, 24.1-425Alle Kompetanse & Opplæring26, 27, 2829Alle IT-avisa30.1-30.231Alle Hjelp & brukerstøtte32, 33.1-4, 34.1-2, 35.1-7, 3637Alle Utstyr38, 39, 40Alle Ansvar & sikkerhet41, 42.1-3, 43.1-5Alle Personalia13, 44, 45, [46…56]Alle Syn på undersøkelsen57Alle

4 SUIT 2007 Oppsummering  SUIT er først og fremst en temperaturmåling for et utvalg grunnleggende IT-tjenester og noen mer spesialiserte tjenester.  SUIT er gjennomført årvisst i 2003-2007.  SUIT er rettet mot ansattebrukere fra hele UiO [unntatt USIT- ansatte].  SUIT 2007 omfattet et tilfeldig utvalg på 2969 personer.  SUIT 2007 hadde en svarprosent på 47.5% [N=1409 respondenter].

5 SUIT 2007 Oppsummering  Det overordnede inntrykket er at det står rimelig bra til og at endringene fra år til år er relativt beskjedne.  SUIT er ikke en undersøkelse som avdekker dramatiske forhold.  For flere av tjenestene er andelen som er fornøyd med tingenes tilstand temmelig konstant over de fem årene vi har tall for.  Det kan være en indikasjon på hvor langt det er mulig å komme i tjenestekvaliteten med den innsats og organisering vi har i dag.

6 SUIT 2007 Oppsummering  Det er endringer som er verdt å merke seg i svarene for enkelte tjenester/temaer i forhold til tidligere år.  Det avdekkes variasjoner når vi bryter svarfordelingene ned på stillingstype, aldersgruppe og fakultet – men ikke dramatiske avvik.  Av hensyn til anonymiteten brukes bare unntaksvis grunnenhet.

7 SUIT 2007 Oppsummering  SUIT 2007 har fungert godt rent teknisk og prosessmessig.  Vi har fått overveiende positive tilbakemeldinger fra deltagerne.  Det har vært svært få e-poster om problemer med besvarelsen.  Kommentarene i skjemaets siste åpne spørsmål om hva man synes om skjemaet og opplegget er overveiende positive.  Undersøkelsens omfang er innenfor toleransegrensen, men det bør ikke skaleres vesentlig opp [antall spørsmål, svartid, varighet, purringer].

8 SUIT 2007 Forventninger & Fornøyd med... 1Hvor godt mener du alt i alt IT-tjenestene ved universitetet svarer til forventningene dine til slike tjenester? 2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene? 2.1 IT-utstyret du bruker 2.2 Datanettet 2.3 Servere og hjemmeområde 2.4 Utskrift 2.5 Programmer 2.6 Stabilitet 2.7 Sikkerhet 2.8 Hjemmekontor 2.9 Informasjon om IT-tjenestene 2.10 Brukerstøtte og hjelp i det daglige

9 SUIT 2007 Forventninger +++0––– 15.856.521.74.91.1 1 Hvor godt mener du alt i alt IT-tjenestene ved universitetet svarer til forventningene dine til slike tjenester? Fakultet++/+0–/–– HF/TF69.225.94.9 JUS77.815.36.9 MED68.522.68.9 MN74.719.85.0 OD82.814.13.1 SV63.628.38.1 UV69.519.411.1 UB82.314.72.9 MUS76.921.21.9 DIV80.016.73.3 SADM75.023.12.0 Alle72.321.76.0

10 SUIT 2007 Forventninger

11 SUIT 2007 Fornøyd med Tjeneste++/+o–/–– Utstyr82.113.14.8 Nett80.515.34.2 Servere78.314.27.5 Utskrift70.120.29.7 Program74.917.27.9 Stabilitet79.814.16.1 Sikkerhet55.425.718.9 Hjemmekontor48.313.5 38.3 Informasjon56.629.414.0 Brukerstøtte64.323.811.9 E-post78.316.74.4 Web-sider66.728.05.3 2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene? 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?

12 SUIT 2007 Fornøyd med

13 SUIT 2007 Fornøyd med Tjeneste20032004200520062007 Utstyr80.979.781.081.582.1 Nett65.673.979.675.780.5 Servere73.277.681.377.778.3 Utskrift60.765.567.571.670.1 Program79.278.978.078.374.9 Stabilitet70.072.278.879.479.8 Sikkerhet72.483.487.485.255.4 Hjemmekontor48.355.060.963.748.3 Informasjon––––56.6 Brukerstøtte58.160.663.164.068.3 E-post69.378.581.580.078.3 Web-sider–57.956.853.866.7 2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene? 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten? 8 Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web?

14 SUIT 2007 Lykke Lykke2004200520062007 Stor39.348.643.931.7 Middels31.027.929.031.4 Mindre29.323.427.137.0 AlderHøyMiddLav < 30 år23.232.744.1 30-49 år33.331.435.3 > 50 år32.731.536.3

15 SUIT 2007 Lykke

16 SUIT 2007 Elektronisk post 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten? 4 Hvor ofte bruker du e-post...: 4.1 På jobben? 4.2 Hjemme? 4.3 På reisefot? 5 Hvilke(n) e-postleser bruker du? (sett ett eller flere kryss) 6Hva er de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss) 7 Har du idéer til forbedring av e-posttjenesten? (åpent)

17 SUIT 2007 Elektronisk post Fornøyd20032004200520062007 ++/+69.378.481.680.078.3 023.117.114.916.116.9 –/––7.64.43.63.94.8 Hjemme200520062007 Ofte46.456.167.8 Av & til30.226.718.5 Sj./Aldri23.317.313.7 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten? 4 Hvor ofte bruker du e-post...: Postleser20032004200520062007 Thunder––47.064.765.9 Webmail9.035.552.463.864.9 Eudora86.777.031.011.94.6 Outlook7.17.46.49.310.3 Andre18.127.212.012.115.0 Andre Mac Mail6.0 Notes2.3 Diverse6.7

18 SUIT 2007 Elektronisk post ProblemAngitt Spam/Virus51.4 Vanskelig i bruk23.4 Finne adresser22.5 Dårlig postleser23.3 Tregt/Ustabilt12.9 Annet23.1 Problem20032004200520062007 Spam8.810.613.930.436.3 Virus33.226.015.410.315.1 6 Hva er de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss)

19 SUIT 2007 Web-tjenester 8Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web? 9 Er du enig i at informasjonen du finner på IT-sidene er...: 9.1 Viktig? 9.2 Relevant? 9.3 Oppdatert? 9.4 Oversiktlig? 9.5 Forståelig? 10Publiserer du selv noen ganger på Web? (sett ett eller flere kryss) 11I hvilken sammenheng publiserer du på Web? (sett ett eller flere kryss) 12 Har du idéer til forbedring av IT-sidene i Web, eller er det Web- tjenester du savner? (åpent)

20 SUIT 2007 IT-sidene i Web Fornøyd20032004200520062007 ++/+35.657.956.853.866.7 059.940.440.742.428.0 –/––4.51.62.53.75.3 Innhold++/+ Viktig69.7 Relevant68.7 Oppdatert54.4 Oversiktlig48.6 Forståelig61.2 8 Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web? 9 Er du enig i at informasjonen du finner på IT-sidene er...:

21 SUIT 2007 Web-publisering Publisering?Angitt Uaktuelt30.9 Ikke komp19.7 Kanskje senere18.4 Med Vortex20.8 Andre verktøy27.3 10 Publiserer du selv noen ganger på Web? (sett ett eller flere kryss) 11 I hvilken sammenheng publiserer du eventuelt på Web? (sett ett eller flere kryss) Publisering?AlleVitenIkkeV Publiserer ikke41.543.139.5 Forskning16.325.34.7 Undervisning21.427.613.5 Jobben ellers22.010.936.1 Privat/Annet13.9 Publiserer ikke HF/TF35.2 JUS44.6 MED55.4 MN30.9 OD61.1 SV38.7 UV34.6 UB29.4 MUS50.9 DIV50.0 SADM37.3

22 SUIT 2007 Fronter 14 Hvor ofte bruker du Fronter? 15 Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO? 15.1 Funksjonalitet 15.2 Opplæring 15.3 Brukerstøtte 15.4 Informasjon 16 «Jeg synes Fronter-systemet gir god støtte til undervisningen» 17 Har du idéer til forbedring av Fronter-tjenesten? (åpent) Spørsmålene om Fronter stilles bare til vitenskapelige ansatte (N=789).

23 SUIT 2007 Forskningsstøtte 18 Bruker du, eller kjenner du til følgende begreper/tjenester? 18.1 USITs Gruppe for vitenskapelig databehandling (VD-gruppen) 18.2 Lagringstjenester for vitenskapelige data 18.3 Beregningstjenester (titan-klyngen) 18.4 USITs medielab (studio) 18.5 USITs statistikktjenester 18.6 Statistisk/matematisk programvare 18.7 Programvare for kvalitativ analyse 19 Er det noen IT-ressurser du savner i forskningen din? (åpent) Spørsmålene om Forskningsstøtte stilles bare til vitenskapelige ansatte (N=789).

24 SUIT 2007 Felles Studentsystem 20 Hvor ofte bruker du Felles Studentsystem (FS)? 21 Hvor tilfreds er du med FS? 21.1 Funksjonalitet 21.2 Opplæring 21.3 Brukerstøtte 22 Har du idéer til forbedring av FS? (åpent) Spørsmålene om Felles Studentsystem stilles bare til ikke-vitenskapelige ansatte (N=620).

25 SUIT 2007 Kalender 23 Bruker du Notes eller et annet elektronisk kalendersystem? 24 Som Notes-bruker, hvor fornøyd er du med...: 24.1 Notes i sin alminnelighet? 24.2 Gruppekalender? 24.3 Møteinnkalling? 24.4 Romreservasjon? 25 Har du synspunkter på Notes og elektronisk kalender? (åpent)

26 SUIT 2007 Kompetanse & Opplæring 26Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt effektivt? 27 Hva slags opplæringstilbud har du benyttet? (sett ett eller flere kryss) 28 Hvorfor benytter du ikke opplæringstilbudet? (sett ett eller flere kryss) 29 Har du synspunkter på IT-opplæringen? (åpent)

27 SUIT 2007 Kompetanse +++0––– 16.746.929.64.72.1 Fak.++/+ HF/TF58.8 JUS68.9 MED58.7 MN70.8 OD56.4 SV58.7 UV69.2 UB79.4 MUS65.3 DIV55.9 SADM60.9 Alder++/+0–/–– <30 år71.525.53.0 30-4971.224.93.9 >50 år49.837.712.5 26 Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt effektivt?

28 SUIT 2007 Kompetanse

29 SUIT 2007 Opplæring 27 Hva slags opplæringstilbud har du benyttet? (sett ett eller flere kryss) 28 Hvorfor benytter du ikke opplæringstilbudet? (sett ett eller flere kryss) OpplæringLynPuljeEkstAndreIngenEttFlere Viten42.937.623.861.2 % av Viten17.513.76.529.042.149.68.4 IkkeV57.162.476.238.8 % av IkkeV29.728.926.323.425.846.327.8 N=322287214374 % av Alle22.920.415.226.5 Ikke bruktAlleVitenIkkeV Trenger ikke14.817.611.1 Passer ikke20.619.621.8 Ikke anledning29.734.024.2 For dyrt3.83.34.4 Andre grunner23.027.117.7 KursNeiJa <30 år55.944.1 30-49 år35.164.9 >50 år26.173.9

30 SUIT 2007 IT-avisa 30 Hva synes du om IT-avisa? 30.1 Papirutgaven 30.2 Webutgaven 31 Har du idéer til å gjøre IT-avisa bedre? (åpent)

31 SUIT 2007 IT-avisa 30 Hva synes du om IT-avisa? Synspunkt Papirutgaven Webutgaven 2006200720062007 God/Nyttig28.828.28.07.7 Sånn passe24.623.59.09.0 Liten interesse15.113.010.48.4 Leser ikke18.718.941.737.5 Kjenner ikke12.816.430.937.4 Synspunkt Papirutgaven Webutgaven God/Nyttig11.125.938.93.08.29.5 Sånn passe13.225.326.75.110.29.0 Liten interesse8.116.112.87.010.58.2 Leser ikke26.519.614.533.639.842.2 Kjenner ikke41.113.07.051.231.331.1 LesesIkke ikkekjent HF/TF27.510.5 JUS24.715.4 SV22.221.7 OD19.910.6 MED17.116.7 MN16.820.0 UV12.613.9 MUS17.411.0 DIV10.414.3 SADM8.95.2 UB7.53.9 N519405

32 SUIT 2007 Brukerstøtte 32 Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er? 33 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? 33.1 Lokal IT 33.2 Nabohjelp (kollegaer) 33.3 Sentral IT (USIT/Houston) 33.4 IT-sidene i Web 34 Hvor fornøyd er du med hjelpen du får...: 34.1 Av lokal IT? 34.2 Sentralt hos USIT/Houston? 35 Hvor ofte handler hjelpen du får om...: 35.1 Brannslukking? 35.2 Installasjon og oppgradering? 35.3 Tekniske problemer med eget utstyr? 35.4 Problemer med fellesutstyr? 35.5 Problemer med programvare? 35.6 Informasjon og opplæring? 35.7 Faglig hjelp (konsulenthjelp)? 36 Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den? 37 Har du idéer til hvordan IT-hjelpen kan forbedres? (åpent)

33 SUIT 2007 Brukerstøtte 32 Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er? 33 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? 34 Hvor fornøyd er du med hjelpen du får...? 36 Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den? Lokal IT?2004200520062007 Vet hvem95.095.795.790.9 Vet ikke hvem3.23.43.27.3 Har ingen1.80.91.11.8 Når trenger2004200520062007 Alltid/Oftest80.980.783.182.2 Noen ganger14.715.314.014.3 Sjelden/Aldri4.34.12.83.6 Søker hj.OfteAv&tilSj/Aldr Lokal IT54.435.010.6 Kolleger39.133.827.1 Sentral IT5.720.074.3 Fornøyd 2004200520062007 Lokal IT75.678.580.276.6 Sentral IT58.660.769.965.9 Aldri USIT35.639.346.347.7

34 SUIT 2007 Brukerstøtte 35 Hvor ofte handler hjelpen du får om...: Type hjelpOfteAv&tilSj/Aldr Brannslukking26.226.946.4 Install/Oppgrad29.540.530.0 Eget utstyr17.438.943.6 Felles utstyr24.736.938.4 Programvare8.631.460.0 Info/Kurs8.322.769.1 Faglig hjelp7.721.970.4

35 SUIT 2007 Utstyr 38 Hva slags maskin(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller flere kryss) 39 Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er? 40 Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin?

36 SUIT 2007 Utstyr 38 Hva slags maskin(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller flere kryss) 39 Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er? Plattform2004200520062007 PC/Windows89.391.189.688.4 Mac/OSX9.111.412.714.5 PC/Linux7.74.95.58.5 Unix4.03.42.73.1 Annet2.21.60.91.6 Type2004200520062007 PC90.788.687.285.4 Mac5.66.77.88.2 PC+Mac3.84.85.06.5 Alder2004200520062007 < 1 år21.918.619.718.7 1-3 år60.054.661.162.8 > 3 år18.116.819.218.5

37 SUIT 2007 Utstyr 40 Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin? Bruker2004200520062007 Kun stasjonær47.246.638.935.4 Mest stasjonær42.539.242.844.0 Mest bærbar4.76.38.311.1 Kun bærbar5.77.89.99.6 Stasjonær89.785.881.779.4 Bærbar52.953.361.064.7 KunKunBegge stasjbærbdeler PC38.78.053.3 Mac16.732.550.8 PC+Mac12.287.8

38 SUIT 2007 Ansvar & sikkerhet 41 Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet? 42 Vil du si at du har et bevisst forhold til...: 42.1 Innholdet i Personopplysningsloven? 42.2 Utveksling av sensitive opplysninger i e-post eller på nett? 42.3 Konsekvensene for deg ved tap av utstyr? 43 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? 43.1 Har installert antivirus program 43.2 Får automatisk oppdateringer (patcher) 43.3 Tar jevnlig sikkerhetskopier (backup) 43.4 Benytter hjemmeområdet mitt til sikkerhetskopier 43.5 Lar familie (eller andre) bruke maskinen

39 SUIT 2007 Ansvar & sikkerhet 41 Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet? 42 Vil du si at du har et bevisst forhold til...: 43 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? BevisstJaNeiUakt Personopplysningsloven83.212.04.8 Sensitiv datautveksling92.35.22.4 Konsekvenser ved tap82.016.91.1 VitenIkkeV Hjemme/BærbarJaNeiVetik++/+++/+ Antivirus86.46.17.588.883.2 Patcher77.37.914.779.973.9 Backup58.733.47.971.041.5 Hjemmeområde53.637.39.162.740.8 Tilgang for andre37.157.25.737.336.9 IT-regl.LestIkke Viten48.951.1 IkkeV62.337.7 Alle55.944.1

40 SUIT 2007 Personalia 13 Hva slags stilling har du? (Obligatorisk) 44 Alder 45Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk) 46-56 Hvilken grunnenhet ved [fakultet/hovedenhet] er du tilknyttet?

41 SUIT 2007 Personalia 13 Hva slags stilling har du? (Obligatorisk) 44 Alder 45 Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk) Stilling%N Vitenskapelig56.0789 Ikke-vitenskapelig44.0620 Alder < 30 år14.4 30-49 år49.9 50 år >35.8 Fakultet%N HF17.0239 TF1.014 JUS5.374 MED20.9294 MN21.4301 OD5.172 SV7.5106 UV5.578 UB2.434 MUS3.853 DIV2.434 SADM7.8110 N100.01409

42 SUIT 2007 MN

43 SUIT 2007 MED

44 SUIT 2007 Åpne spørsmål TemaSpmSvarAnsvar Elektronisk post7277KB Web-tjenester12118HFA Fronter-tjenesten1789JL/HB Forskningsstøtte1986JL/JKS Felles studentsystem2247 Elektronisk kalender25157KB Opplæring29183CFS IT-avisa3173CFS Hjelp og brukerstøtte37198CFS Syn på undersøkelsen57616PHJ SUIT Svært pos19.6 Positiv49.2 Nøytral20.0 Negativ10.3 Svært neg0.9 57 Til slutt vil vi gjerne ha dine synspunkter på dette skjemaet og opplegget generelt

45 SUIT 2007 Frie gulp Bård Jakobsen er en kødd! [2006] Jeg har vært så heldig å bli trukket ut nesten hvert år, men alt jeg ser av sluttresultatet er en notat i Uniforum hvor USIT er fornøyd med seg selv og sine tjenester [...]. Hvor blir resultatene - konsekvensene av?

46 SUIT 2007 www.usit.uio.no/it/suit/ PUNKTUM


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse 2007 Per H. Jacobsen. SUIT 2007 ? Pressekonferanse Sluttpakke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google