Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikksurvey våren 2005 Per H. Jacobsen. USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Undersøkelsen «Fact finding mission» Elektronisk survey.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikksurvey våren 2005 Per H. Jacobsen. USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Undersøkelsen «Fact finding mission» Elektronisk survey."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikksurvey våren 2005 Per H. Jacobsen

2 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Undersøkelsen «Fact finding mission» Elektronisk survey med QuestBack Ikke anonym undersøkelse KKK – Kartlegging – Kunnskap – Kjennskap (PR)

3 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Spørsmål [1] 1.Bruker du noen av disse programmene i pågående arbeid? 2.Kommer du til å bruke noen av disse eller liknende programmer i framtiden? 3.Hvordan vil du vurdere din egen kompetanse på disse programmene? 4.Har du arbeidet med elektroniske spørreundersøkelser? 5.Hvordan vil du karakterisere din statistikk- og metodekompetanse? 6.Har du behov for kurs og opplæring i bruk av statistikk? 7.Hvis JA, hva slags opplæring trenger du? 8.Har du hørt om USITs Tjenestegruppe for statistikk? 9.Kjenner du til tjenestegruppens websider? 10.Vil følgende tilbud være av interesse for deg?

4 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Spørsmål [2] 11.Er det andre statistikkprogrammer og -tjenester du savner tilgang til? 12.Har du behov for hjelp nå eller i nærmeste framtid i forbindelse med...? 13.Er det andre statistikkrelaterte ting du trenger hjelp til? 14.Får du hjelp i dag? 15.Har du behov for hjelp når det gjelder matematikk-orienterte programmer? 16.Bruker du programmer for vitenskapelig grafikk? 17.Hvis JA, hvilke programmer bruker du? 18.Vil en servertjeneste være av interesse for deg? 19.Vil en skannetjeneste være av interesse for deg? 20.Vil en arkivtjeneste være av interesse for deg?

5 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Spørsmål [3] 21.Kunne du tenke deg å være med i et brukerpanel for statistikktjenester ved UiO? 22.Hvordan vurderer du alt i alt situasjonen som statistikkbruker ved UiO med dagens tjenestetilbud, og hvilke forbedringer kan du se for deg? 23.Hvilket fakultet er du primært tilknyttet? 24.Hva slags type maskin bruker du når du jobber med dataanalyse og statistikk? 25.Har du synspunkter på spørreskjemaet og undersøkelsen?

6 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Nøkkeltall

7 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Bruk av statistikkprogrammer [1]

8 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Bruk av statistikkprogrammer [2]

9 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Bruk av statistikkprogrammer [3]

10 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Vitenskapelig grafikk [1]

11 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Vitenskapelig grafikk [2]

12 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Framtidig bruk [1]

13 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Framtidig bruk [2] Framtidig bruk av statistikkprogrammer? Bruker ett eller flere programmer nå NeiJaTotal Framtidig bruk?Ja 69576645 Nei100 2102 Vet ikke156 37193 Total325615940

14 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Programkompetanse

15 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Elektroniske spørreundersøkelser Bare 7% har brukt Nettskjema [68 respondenter] Bare 4% har brukt QuestBack [38 respondenter] Ganske nytt område Uheldige spørsmålsformuleringer!

16 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Statistikk & metode-kompetanse

17 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Kurs og opplæring [1]

18 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Kurs & opplæring [2]

19 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Kjennskap til statistikkgruppen Hørt om USITs Tjenestegruppe for statistikk? Vet om gruppens websider? JaNeiTotal Hørt om gruppen?Ja60 93153 Nei 8782790 Total68875943

20 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelpekilder

21 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelpetiltak

22 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelpebehov

23 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelpebehov nå og senere [1]

24 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelpebehov nå og senere [2]

25 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelpebehov nå og senere [3]

26 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hjelp hjelp hjelp

27 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Matematikkprogrammer

28 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Nye tjenester

29 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Brukerpanel

30 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Åpne spørsmål

31 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Fakultetsvis svarfordeling

32 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Utstyr

33 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Åpne spørsmål 7.Opplæringsbehov 11.Programmer & tjenester som savnes 17.Programmer for vitenskapelig grafikk 21.Vurdering av dagens situasjon 22.Synspunkter på undersøkelsen

34 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Noen konklusjoner Tja, si det!

35 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Hm! [Hvorav 52 er nn@medisin.]


Laste ned ppt "Statistikksurvey våren 2005 Per H. Jacobsen. USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi Undersøkelsen «Fact finding mission» Elektronisk survey."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google