Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.afi.no  Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006  The Work Research Institute  Forfatter/Author Kan ikke utviklingshemmede ha en vanlig jobb? Øystein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.afi.no  Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006  The Work Research Institute  Forfatter/Author Kan ikke utviklingshemmede ha en vanlig jobb? Øystein."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.afi.no  Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006  The Work Research Institute  Forfatter/Author Kan ikke utviklingshemmede ha en vanlig jobb? Øystein Spjelkavik NFU-konferanse om arbeid 3. november 2008

2 Supported employment: Begynte med utvilingshemmede i USA En reaksjon på at utviklingshemmede fikk jobb i segregerte virksomheter at utviklingshemmede først måtte gjennom en treningsprosess på en skjermet arena før de kunne få en ordinær jobb (train – place) Normalisering og inkludering I Norge fra begynnelsen av 1990-tallet

3 Hvor ble det av de utviklingshemmede? Arbeid med bistand: 1992 - 1996: 32% utviklingshemmede, 19% psykiske lidelser, 6% sosial mistilpassing 2002: 30% psykiske lidelser, 12% lærevansker, 9% sosial mistilpassing 2008: Nesten ingen utviklingshemmede Hva skjedde?

4 Var arbeidsgiverne misfornøyde? Ingen problemer 27 % Ubetydelige problemer 65 % Betydelige problemer 8 %: Ustabil arbeidskraft, mangler initiativ, problemer med å forstå, lite sjølstendig, manglende folkeskikk, personlige problemer, stjeling, gjorde ikke arbeidsoppgaver, stakk av når oppgavene ble for vanskelige Ikke spesielt for utviklingshemmede

5 Supported employment i Europa og USA Mange med utviklingshemming som deltar! Hvorfor ikke i Norge? Har de andre tilbud eller holdninger? Har de skjermete/aktivitetstilbud med dårligere kvalitet? Er det dårligere trygdeytelser i andre land? Glemte ansvarsreformen det å ha en vanlig jobb? Ble utviklingshemmede utkonkurrert av folk med psykiske lidelser?

6 Statens Råd for Funksjonshemmede 2007: Fra 1991: Bedring av levekårene for utviklingshemmede på de fleste områder - egen bolig, går i barnehage og nærskole, og er i en eller annen form for arbeid/dagaktivitet Men: Mye gjenstår før vi når ansvarsreformens mål om normalisering og likeverd for utviklingshemmede Utviklingen står i stampe og har også reversert på enkelte områder

7 Arbeidsdeltakingen står i stampe Handlingsplanen for økt sysselsetting av funksjonshemmede i offentlig sektor, bør også omfatte ansettelse av utviklingshemmede De fleste med utviklingshemming er tilknyttet et dagsenter eller VTA, med svært få overganger til ordinære jobber Hva skjer i overgangen skole - arbeidsliv for personer med utviklingshemming? Blir utviklingshemmede arbeidssøkere i NAV?

8 Svake tilbud om jobb og dårlig koordinering Utviklingshemmede får ikke tilbud som gir jobb Tett og langvarig oppfølging er ikke lett å få finansiert Problemer med overganger

9 Mange på banen, lite koordinering Mangler koordinering mellom ulike instanser i hjelpeapparatet Systemet som skal understøtte inkludering er ikke godt samstemt, verken horisontalt eller vertikalt Det trengs et utstrakt tverretatlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid – altså kunnskap om hverandre

10 Utfordringer Synliggjøring: Utviklingshemmede må bli arbeidssøkere Det må etableres relevante tilbud som kan føre fram til: jobb jobbfastholdelse Vellykket inkludering: Resultat av et samspill mellom brukeren og de omgivelser og miljø han eller hun lever i


Laste ned ppt "Www.afi.no  Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006  The Work Research Institute  Forfatter/Author Kan ikke utviklingshemmede ha en vanlig jobb? Øystein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google