Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Diskusjonsforum 2008 sept18 1a.Hva bør være styrende for å gjennomføre ABC/M – prosjekt Hva lå bak etableringen av ABC hos deg? –Lovpålagt krav for Posten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Diskusjonsforum 2008 sept18 1a.Hva bør være styrende for å gjennomføre ABC/M – prosjekt Hva lå bak etableringen av ABC hos deg? –Lovpålagt krav for Posten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Diskusjonsforum 2008 sept18 1a.Hva bør være styrende for å gjennomføre ABC/M – prosjekt Hva lå bak etableringen av ABC hos deg? –Lovpålagt krav for Posten og Telenor –Ved en høyskole igangsatte eier en prosess for å vurdere skolens kostnadseffektivitet, ABC verktøy viktig støtteverktøy for å måle lønnsomheten i bedriften, viktig med klare mål Bedriften trenger bedre styringsinformasjon, dette kan være drevet av beslutning om eks. minimum EBIT krav. Denne bedriften var ikke sikker på om ABC regnskap kunne løse behovet i forkant. Det synes vanskelig å estimere nytten av ABC regnskap på forhånd. Konsulentfirma har ikke opplevd at noen kunder har foretatt en kost- nytte vurdering i forkant av prosjektigangsetting. Det må først eksistere et behov for forbedringsprosesser (som LEAN etc). Ledergruppe kan trenger data fra ABC-regnskap for å underbygge sine oppfatninger om lønnsomhet. Nytten avhenger av hva skal ABC brukes til, deretter må man se på kost-nytte forholdet.

2 2 Diskusjonsforum 2008 sept18 1b.Hva bør være styrende for å gjennomføre ABC/M – prosjekt Er vi flinke nok til å definere formålet i forkant av prosjektoppstart? Stort sett ikke. ABB; abc-regnskap ble igangsatt i ABB konsernet overalt fordi noen ABB selskaper allerede anvendte abc-metodikken. Viktig å evaluere beslutning som var tatt på bakgrunn av ABC- regnskap. En vellykket beslutning (basert på ABC) gir god beveggrunn for videre og utvidet bruk av ABC. Ikke lett å ta treffsikre beslutninger ang. igangsetting av ABC-regnskap. Det er mulig å dele opp problemstillinger i mindre områder for derved å bringe ABC forståelsen videre. Man kan tallfeste en omtrentlig kostnad ved å gjennomføre et ABC- regnskaps prosjekt. Det er vanskelig å treffe godt, men prosjektkostnad må estimeres sett mot antatt nytte ved gjennomføring.

3 3 Diskusjonsforum 2008 sept18 2a.Best praksis vedr. gjennomføring av ABC-prosjekter. –Prosess –Kritiske suksess faktorer (KSF) Sikre deg et visst nivå av kompetanse Sette av ressurser (i tilstrekkelig omfang) Det er best med å anvende intern kompetanse Det er en fordel å få med ildsjeler (medarbeidere/ledere) med engasjement, evne til å kommunisere og til å ta ansvar, ta ballen videre. Disse må kunne sette ABC metodikk i sammenheng i bedriften, så abc- regnskapet anvendes i praksis. Viktig å vite hva du skal bruke ABC analyser til (ref. Bjørnenak) En forankring av ABC bør skje helst på høyt nivå i bedriften Man kan starte i det små ved ad hoc arbeid i form av mindre modeller, og ikke gå for fullskala modell arbeid med en gang

4 4 Diskusjonsforum 2008 sept18 2b.Best praksis vedr. gjennomføring av ABC-prosjekter. –Prosess –Kritiske suksess faktorer (KSF) Viktig at ulike miljø spiller på lag slik at ikke forskjellig teorier og metoder kriger/konkurrerer med hverandre. Sikres ved god forankring hos toppledelse. Etablere 1 sannhet om kostnadsforståelse, ved god kommunikasjon med de ulike fagmiljø i organisasjonen. Dempe problem-seerne (fjerne fra prosjektgruppe?) Holde tidsplan, ikke dykke for dypt i detaljer. Overskridelse av tidsplan gir ikke suksess. Gi resultater som kan anvendes; demonstrerende eksempler (produktsanering/prisendring) Materialisere løsninger som frukt av ABC arbeidet

5 5 Diskusjonsforum 2008 sept18 3.Hva gjør vi når aktiviteten påvirkes av flere kostnads-drivere –Produksjonsrelaterte kontra servicebestemte drivere Produksjonsrelaterte drivere: Vekt/ kubikk/ tid/ areal/ strekning Servicerelaterte drivere: markedskrav, kundekrav, åpningstider, beredskap, garantier, tidsfrister Man må vekte produksjonsrelaterte mot servicerelaterte drivere. Eks.: Kundebehandling; ”24 timer respons over internett” versus ordinær kundebehandling i skranken. Man bør bench marke likeverdige produksjonsenheter Viktig at brukerne kan relatere seg til driverne og forstå disse, driverne må være praktiske og reflektere virkeligheten. Kan være vanskelig/umulig å skaffe relevant statistikk til ønsket driver. Det er ønskelig å gradere de ulike driveres effekt på samme aktivitet; dvs. vekte drivers påvirkningsgrad på aktivitetsnivå Man bør se på kapasitetsutnyttelse av aktivitet da overstigelse av terskelverdier kan utløse økning av aktivitet (spørr hva som trigger?). Hva driver eksistensen av ønsket og uønsket ledig kapasitet

6 6 Diskusjonsforum 2008 sept18 4.Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABC-kalkyler Hva driver eksistensen av ledig kapasitet (en storkunde kan kreve backup løsning i form av en ekstra maskin, dette er kundekostnad). Spørr: hvor mye er ledig i henhold til hva/når/hvor/hvem? Ledig kapasitet opptrer langs ulike akser/dimensjoner; eks. veinettet har ledig kapasitet på noen timer over døgnet, og på visse strekninger. Ledighet opptrer derfor som ”lommer”, det er ikke ledighet overalt. Definer hva som er et rimelig nivå for den ledige kapasiteten? En varebil kan i teorien bli kjørt 24 timer i døgnet alle døgn, men hva er i praksis varebilens maksimale kjørekapasitet i bedriftens normale drift? Ubenyttet kapasitet = Praktisk kapasitet minus benyttet kapasitet Ubenyttet kapasitet (det som er tilgjengelig for bruk/salg) bør synliggjøres og helst ikke fordeles til produkt eller tjeneste. Man bør se på mulig alternativ anvendelse, og mulighet for å bygge ned ledig kapasitet. Statistikk kan anvendes for å avdekke i abc analysen det som i bedriften er praktisk ledig kapasitet. Kan reorganisere oppgaven for å jevne den ut. Man kan bruke ABC teorien nedenfra og opp, og derved avdekke ledig kapasitet som # tilgjengelige timer minus beregnet # nødvendige timer.


Laste ned ppt "1 Diskusjonsforum 2008 sept18 1a.Hva bør være styrende for å gjennomføre ABC/M – prosjekt Hva lå bak etableringen av ABC hos deg? –Lovpålagt krav for Posten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google