Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEdagene 2002, 3.-5. april 2002. Byggereglene må ikke hindre eller forsinke ønsket utbygging Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEdagene 2002, 3.-5. april 2002. Byggereglene må ikke hindre eller forsinke ønsket utbygging Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002

2 Byggereglene må ikke hindre eller forsinke ønsket utbygging Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet

3 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Store utfordringer Byggekostnadene er for høye. Inngangsbilletten til boligmarkedet er for dyr for førstegangsetablererne. For liten tilgang på byggeklare tomter Plan- og byggeprosessene er for omstendelige. Vi mangler botilbud til dem som har størst boproblem.

4 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Fra ord til handling På kort sikt Forenklinger – Forslag på høring Byggsøk Utbyggingsavtaler På lang sikt Lovutvalg

5 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Tiltak på kort sikt - forenklinger Tidsfrister for rammetillatelse m.m. Utvidelse av meldingsordningen Enkle tiltak – utvidelse Overføring av oppgaver fra kommunen til ansvarlige foretak Enklere Godkjenningskatalog

6 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Tiltak på kort sikt - tidsfrister Rammetillatelse 12 uker Forhåndskonferanse 3 uker Enkle tiltak; fristen reduseres til 3 uker Sektormyndighetenes uttalelse 4 uker Ferdigattest 2 uker Midlertidig brukstillatelse 3 uker Klagebehandling 8/6 uker

7 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Tiltak på lang sikt - lovutvalg Gjennomgående revisjon Sikre kvalitet i prosesser, saksbehandling og endelig produkt Ny struktur i samarbeid med Planlovutvalget Moderne og mer brukervennlig lov

8 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Lovutvalg - mandat I Lovens formål Virkeområde Rollefordeling mellom kommunen og utbygger Forholdet mellom plansaker og byggesaker Søknads- og meldingssystemene Materielle bestemmelser om byggetomt, bebyggelse mm

9 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Lovutvalg - mandat II Forholdet til eksisterende bebyggelse Miljøkrav Andre gjennomføringsbestemmelser Justering av eiendomsgrenser Kostnadsfordeling Utbyggingsavtaler

10 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002 Lovutvalg - medlemmer Sorenskriver Nils Dalseide, (leder) Advokat Elisabeth Stenwig Byggmester Audun Sture Kommunalråd Monica Mæland Fagsjef Halvor Westgaard Advokatflm. Anne Prøsch Hage Adm.dir. Tor Saghaug Avd.dir. Liv Zimmermann

11 BEdagene 2002, 3.-5. april 2002


Laste ned ppt "BEdagene 2002, 3.-5. april 2002. Byggereglene må ikke hindre eller forsinke ønsket utbygging Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google