Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Funksjonsrettede krav er ikke krav i veiledning!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Funksjonsrettede krav er ikke krav i veiledning!"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Funksjonsrettede krav er ikke krav i veiledning! Bedagene 2001 Øivind Rooth Senioringeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

2 2 Viktige forutsetninger for TEK Kompetanse Fleksibilitet Målbare krav Holdningsskapende Alternative løsninger

3 3 Ytelsestankegang Tradisjonell tankegang er å angi løsningen, dvs. å bestemme i detalj hvordan produktet skal bygges opp. Med ytelsestankegangen angir man ikke løsningen, men hva produktet skal prestere i bruk.

4 4 Definisjon av funksjonskrav Funksjonskrav beskriver den målsetting regelgiver har, og som således gir bruker anledning til å velge løsninger innefor en definert sikkerhetsramme

5 5 Alternative måter å fastsette krav til ytelse Forskrif t Preaksepterte løsninger Veiledning Standarder Byggdetaljer Annen litt. Alternative analyser Henvisning til anerkjente metoder

6 6 Nivåkjede preaksepterte løsninger Forskrift Veiledni ng Løsning Gir overordnede funksjonskrav (sier lite om hvordan det skal bygges) Gir anbefalte minimum ytelsesnivåer til de enkelte bygningsdelene (flere løsninger er mulig) Med referanse til relevant literatur

7 7 Veiledningens status Veiledningen er ingen forskrift og er ikke bindende for domstolene, myndigheter og andre. Andre løsninger kan derfor være i samsvar med forskrift!

8 8 Funksjonskrav og dispensasjon Dispensasjon fra funksjonkrav er mulig Pbl. § 7 krever ”særlige” grunner Offentlige hensyn må vurderes opp mot individuelle hensyn Individuelle hensyn vil sjelden veie tyngre enn offentlige sikkerhetshensyn Konklusjon : Hovedregelen er at dispensasjon ikke skal gis

9 9 Erfaringer Reglene i forskriften av 1987 om bæreevne og sikkerhet, beskriver et overordnet sikkerhets- nivå som oppnås gjennom bruk av verktøy som finnes i beregningsstandarder Dette har fungert bra fordi bransjen har tilstrekkelig kompetanse

10 10 Overgang til tilsyn Funksjonskrav er innført for alle fagområder i teknisk forskrift Krever kompetanse av de som utfører prosjekteringen Oppfyllelse av forskriftens krav må dokumenteres og kvaliteten bekreftes Kommunen skal i sitt tilsyn kontrollere systemer og ta stilling til fremlagt dokumentasjon

11 11

12 12


Laste ned ppt "STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Funksjonsrettede krav er ikke krav i veiledning!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google