Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er det, der er kommet i bevegelse / rörelse? Fagdidaktikk i bevegelse... NOFA 13. – 15. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er det, der er kommet i bevegelse / rörelse? Fagdidaktikk i bevegelse... NOFA 13. – 15. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er det, der er kommet i bevegelse / rörelse? Fagdidaktikk i bevegelse... NOFA 13. – 15. mai 2009

2 H.C. Andersen, i lysthuset ”Sorgenfri”, Hindsgavl Slot, Midelfart, Fyn: ”Kong Christians milde blikke dvelte her Hans herskersjel sig for naturen bøjet, Thi milde følelser lå hans hjerte nær, Og småt og stort han kjærlig sammenføjet –” En lokal, men universell forankring

3 Karin Sveen Klassereise (2002) ” Verden finnes. Samfunn og steder finnes. Der blir vi til. Der preges og preger vi. Der sanser og tenker vi. Der erfarer vi verden, hverandre og oss selv i lange, kryssende baner gjennom livet, ikke urørlig, men i bevegelse; jeg’et beveger seg, verden beveger seg, og med dette relasjonen mellom jeg’et og verden.” (D)en banale begynnelse... Bevegelse (rörelse) - berøring - beveget - rørt forandring (?)

4 Forandringer i grunnleggende didaktiske grep ? Thomas Kroksmark Didaskalos (1996) The Teaching Methods of the Master a. Forelesning b.Tekstbruk c. Lignelser, fortellinger (narrativer) d. Illustrasjoner e. Stillhet f. Samtale, dialog g. Diskusjon h. Spørsmål, motspørsmål og svar i. Visuell konkretisering / anskuelsesundervisning j. Dramatisering k.Veiledning l. Prosjektmetodikk m. Eksaminasjon n. Programmert undervisning o. Gjentagelse

5 Hvor mange treff får man hvis man googler (jfr. S. Ongstad torsdag 14. mai) ”Fagdidaktikk i bevegelse” ? Svar: 1

6 Når læreren tager skolen ud av skolen (!) Skrivekulturer i bevegelse Vidensproduksjon i matematikklærerutdannelsen Ferdigheter i samfunnsfag – fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering Progresjon i samfunnsfag Likevel: Talende titler ved NOFA 2...

7 Om utforskende skriving i naturfag Læring i praksis – kroppslige erfaringer og kunnskaper – prosessens dialog Overskridende menneskhetstemaer Att utveckla ett revir Forholdet affekt og kognisjon... (impliserer antagelig et dynamisk perspektiv)

8 Avsluttende uvitenskapelig eftersnakk: Om fagdidaktikk og aquavit (akkevitt?)....


Laste ned ppt "Hva er det, der er kommet i bevegelse / rörelse? Fagdidaktikk i bevegelse... NOFA 13. – 15. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google