Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem
NUAS Seminar, 25. august 2008 Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem Miljøkoordinator Heikki Fjelldal, UMB

2 Oversikt Om UMB Grønn stat Miljøledelsessystem Strategi
Miljøsertifisering Vår erfaring Heikki Fjelldal

3 Universitetet for miljø- og biovitenskap
Ledende internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø - vekt på samvirke mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag Bidrar til å løse dagens og framtidens utfordringer - innen landbruksproduksjon, miljø- og arealforvaltning og næringsutvikling Heikki Fjelldal

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap
Den høiere Landbrugsskole i Aas opprettet 1859 Vitenskapelig høgskole siden 1897 (NLH) Universitet siden 1. jan (UMB) 940 årsverk Over 500 vitenskapelige Gamle bygninger 6000 dekar land Heikki Fjelldal

5 UMB - området Heikki Fjelldal

6 Organisering UMB består av: 8 faginstitutter 6 sentre
Sentraladministrasjonen (6 avdelinger) Heikki Fjelldal

7 Forskning Sterk kobling mellom forskning og undervisning
Ansvar for langsiktig grunnleggende forskning Satsingsområder: > Miljø > Mat > Bioteknologi > Akvakultur > Næringsutvikling Heikki Fjelldal

8 Studier 2900 studenter 300 forskerstudenter 400 utenlandske studenter
Heikki Fjelldal 2900 studenter 300 forskerstudenter 400 utenlandske studenter Tre- og femårige studier 17 bachelor- og 31 masterprogram Teoretisk og vitenskapelig utdanning med vekt på praktiske øvelser Andre program: 3-årig forskerutdanning (ph.d., dr.scient, dr. agric) Praktisk pedagogisk utdanning Grunnstudie, videreutdanning m.m.

9 Grønn stat og suksessfaktorer
Ledelsens engasjement Engasjerende koordinator Klare mål - oppfølging Motiverte prosjektledere Miljøproblemstillinger kjent ved UMB Ressurser – 20 prosjekter Studentene aktive med- spillere Regelmessige møter Informasjonsavis Konkurranser Fikk raskt økonomisk gevinst Heikki Fjelldal

10 Økonomi Mål: Vise at miljøsatsing også er lønnsomt!
Potensiale: Ca. 12 mill. i årlige direkte innsparinger Indirekte innsparinger: Ukjent Innsparinger etter 4 år: Ca. 6 mill. Innsparinger etter 7 år: Ca. 10 mill NÅ ER VI DER!!! Heikki Fjelldal

11 Miljøledelsessystem? P K K U Kontinuerlig forbedring PROSESS
Heikki Fjelldal P K PROSESS FORBEDRING K U MILJØLEDELSESSYSTEM

12 Strategi og verktøy ØNSKET Å TYDELIGGJØRE UMBs MÅL, AMBISJONER OG ANSVAR MHP. YTRE MILJØ AVGJØRENDE Å FINNE ET GODT OG INTERNASJONALT AKSEPTERT VERKTØY VIKTIG Å FÅ DOKUMENTERT VÅRE MILJØPRESTASJONER GJENNOM EN TREDJE PARTS REVISJON (SERTIFISERING) Heikki Fjelldal

13 Prosjekt miljøsertifisering - suksessfaktorer
Miljøstrategien gav solid ledelsesforankring Solid, intern prosjektstruktur og grundighet Informasjon nett/møter Kompetanse og engasjement Lokal og sentral gjennomføring Intern revisjon Heikki Fjelldal

14 Evaluering og revitalisering
Etter resertifisering: Evaluering av systemet naturlig og nødvendig Systemet ikke hensiktsmessig for alle Behov for større fokus på holdningsskapende arbeid Fjerning av lokale håndbøker Alle dokumenter sentralt plassert Forenkling av systemet (forståelse, ansvar, drift) Hensiktsmessighet = aksept Forutsetning for bedre samordning av revisjon/tilsyn/avviksbehandling med andre HMS-områder Heikki Fjelldal Hensiktsmessig = Ändamålsenlig Fjerne = avlägsna, ta bort

15 Erfaring miljøledelse
Ledelsesforankring er ”alt” Systemet er byråkratiserende Miljø en del av det ordinære styringssystemet Interne miljørevisjoner bør slås sammen med tilsyn fra andre systemer Synliggjøring av ledelsen Viktig å involvere mange for at ”alle” skal få eierskap til prosessen Viktig å ha ofte og god kontakt med sine miljømedarbeidere Viktigheten av miljøhensyn i beslutninger tydeliggjøres! Heikki Fjelldal

16 Erfaring miljøledelse forts.
Tungt å få institutter/avdelinger til å prioritere arbeid med ytre miljø Økt miljøbevissthet! Tungt å få avvikssystemet til å fungere Lett å falle i ”papirfella” Driftsøkonomien kan skape konflikter internt Resultatøkonomien positiv! Plasseringen av ”miljøsjef” i organisasjonen er viktig Ekstern revisjon (sertifisering) skaper troverdighet! Årlig miljørapport Heikki Fjelldal

17 Til slutt…tenk hensiktsmessighet!
Heikki Fjelldal Hensiktsmessig = Ändamålsenlig


Laste ned ppt "Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google