Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem Miljøkoordinator Heikki Fjelldal, UMB NUAS Seminar, 25. august 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem Miljøkoordinator Heikki Fjelldal, UMB NUAS Seminar, 25. august 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem Miljøkoordinator Heikki Fjelldal, UMB NUAS Seminar, 25. august 2008

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 2 Oversikt  Om UMB  Grønn stat  Miljøledelsessystem  Strategi  Miljøsertifisering  Vår erfaring

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 3 Universitetet for miljø- og biovitenskap  Ledende internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø - vekt på samvirke mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag  Bidrar til å løse dagens og framtidens utfordringer - innen landbruksproduksjon, miljø- og arealforvaltning og næringsutvikling

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 4 Universitetet for miljø- og biovitenskap  Den høiere Landbrugsskole i Aas opprettet 1859  Vitenskapelig høgskole siden 1897 (NLH)  Universitet siden 1. jan. 2005 (UMB)  940 årsverk –Over 500 vitenskapelige  Gamle bygninger  6000 dekar land

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 5 UMB - området

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 6 Organisering UMB består av:  8 faginstitutter  6 sentre  Sentraladministrasjonen (6 avdelinger)

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 7 Forskning  Sterk kobling mellom forskning og undervisning  Ansvar for langsiktig grunnleggende forskning  Satsingsområder: > Miljø > Mat > Bioteknologi > Akvakultur > Næringsutvikling

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 8 Studier  2900 studenter 300 forskerstudenter 400 utenlandske studenter  Tre- og femårige studier  17 bachelor- og 31 masterprogram  Teoretisk og vitenskapelig utdanning med vekt på praktiske øvelser Andre program:  3-årig forskerutdanning (ph.d., dr.scient, dr. agric)  Praktisk pedagogisk utdanning  Grunnstudie, videreutdanning m.m.

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 9 Grønn stat og suksessfaktorer  Ledelsens engasjement  Engasjerende koordinator  Klare mål - oppfølging  Motiverte prosjektledere  Miljøproblemstillinger kjent ved UMB  Ressurser – 20 prosjekter  Studentene aktive med- spillere  Regelmessige møter  Informasjonsavis  Konkurranser  Fikk raskt økonomisk gevinst

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 10 Økonomi Mål: Vise at miljøsatsing også er lønnsomt! Potensiale: Ca. 12 mill. i årlige direkte innsparinger Indirekte innsparinger: Ukjent Innsparinger etter 4 år: Ca. 6 mill. Innsparinger etter 7 år: Ca. 10 mill NÅ ER VI DER!!!

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 11 Miljøledelsessystem? Kontinuerlig forbedring FORBEDRING MILJØLEDELSESSYSTEM PROSESS P UK K

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 12 Strategi og verktøy ØNSKET Å TYDELIGGJØRE UMBs MÅL, AMBISJONER OG ANSVAR MHP. YTRE MILJØ AVGJØRENDE Å FINNE ET GODT OG INTERNASJONALT AKSEPTERT VERKTØY VIKTIG Å FÅ DOKUMENTERT VÅRE MILJØPRESTASJONER GJENNOM EN TREDJE PARTS REVISJON (SERTIFISERING)

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 13 Prosjekt miljøsertifisering - suksessfaktorer  Miljøstrategien gav solid ledelsesforankring  Solid, intern prosjektstruktur og grundighet  Informasjon nett/møter  Kompetanse og engasjement  Lokal og sentral gjennomføring  Intern revisjon

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 14 Evaluering og revitalisering Etter resertifisering:  Evaluering av systemet naturlig og nødvendig  Systemet ikke hensiktsmessig for alle  Behov for større fokus på holdningsskapende arbeid  Fjerning av lokale håndbøker  Alle dokumenter sentralt plassert  Forenkling av systemet (forståelse, ansvar, drift) –Hensiktsmessighet = aksept  Forutsetning for bedre samordning av revisjon/tilsyn/avviksbehandling med andre HMS-områder

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 15 Erfaring miljøledelse  Ledelsesforankring er ”alt”  Systemet er byråkratiserende  Miljø en del av det ordinære styringssystemet  Interne miljørevisjoner bør slås sammen med tilsyn fra andre systemer  Synliggjøring av ledelsen  Viktig å involvere mange for at ”alle” skal få eierskap til prosessen  Viktig å ha ofte og god kontakt med sine miljømedarbeidere  Viktigheten av miljøhensyn i beslutninger tydeliggjøres!

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 16 Erfaring miljøledelse forts.  Tungt å få institutter/avdelinger til å prioritere arbeid med ytre miljø  Økt miljøbevissthet!  Tungt å få avvikssystemet til å fungere  Lett å falle i ”papirfella”  Driftsøkonomien kan skape konflikter internt  Resultatøkonomien positiv!  Plasseringen av ”miljøsjef” i organisasjonen er viktig  Ekstern revisjon (sertifisering) skaper troverdighet!  Årlig miljørapport

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Heikki Fjelldal 17 Til slutt…tenk hensiktsmessighet!


Laste ned ppt "Praktisk erfaring i forbindelse med arbeidet med miljøledelsessystem Miljøkoordinator Heikki Fjelldal, UMB NUAS Seminar, 25. august 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google