Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestring gir trivsel og trygghet Avdelingssykepleier Cecilie L

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestring gir trivsel og trygghet Avdelingssykepleier Cecilie L"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mestring gir trivsel og trygghet Avdelingssykepleier Cecilie L
Mestring gir trivsel og trygghet Avdelingssykepleier Cecilie L. Momrak, Lilleborg sykehjem Prosjektets innhold og målsetning: Mål: Fremme trygghet og trivsel i det daglige arbeidet gjennom opplevelsen av mestring. Målgruppe: Fremmedspråklige fast ansatte hjelpepleiere og sykepleiere ved Lilleborg sykehjem. Metode: Muntlig og skriftlig språkkurs for fremmedspråklige fast ansatte med språkvansker.

2 Bakgrunn for prosjektet
Flere års erfaring med fremmedspråklige arbeidskollegaer med språkvansker og de utfordringene dette innebærer. En stor andel av ansatte ved Lilleborg sykehjem er fremmedspråklige. Flere av dem har språkvansker muntlig og skriftlig i varierende grad. Til slutt: egne erfaringer ifht. det å oppleve manglende mestring som følge av språkbarrierer og den empatien/forståelsen det gir. (jfr. Au-pairopphold i tyskland for 15 år siden)

3 Meg i ferskvaredisken på kjøpesenteret i Tyskland
Hva spør hun bak disken egentlig om???

4 Språkvansker vil kunne føre til flere uheldige opplevelser for den ansatte:
Opplevelsen av stress Svekket selvbilde Redusert engasjement Manglende yrkesstolthet Manglende trygghet i arbeidet man utfører.

5 Gjennomføringen av prosjektet
Klarsignal fra Nav: Straks vi fikk innvilget tilretteleggingstilskudd til prosjektet startet vi opp (580 kr pr.pers. i dagsats). Først ble det gjort en kartlegging ifht. språk muntlig og skriftelig i de ulike avdelingene på sykehjemmet.17 deltakere ble plukket ut (spl. og hj.pl) 2 lærere fra Rosenhoff språkskole påtok seg undervisningsansvaret, Ane Storhaug og Kari Gregersen.Undervisningsmaterialet ble utformet av meg (Cecilie, avd.spl)

6 Fortset. Gjennomføring av prosjektet
Undervisningen ble lagt til møterommet på sykehjemmet to dager i uken fra kl – Vikarer for deltakerne ble leid inn :) Undervisningen gikk over til sammen 10 uker Skrivebøker og div. undervisningsutstyr stod sykehjemmet for. Institusjonssjef Gerd Jensen var med på å informere de ansatte om prosjektet og var en viktig pådriver sammen med prosjektleder.

7 Undervisningen hadde fokus på følgende:
Sammenhengen mellom Språkmestring <-> personlig utvikling Norsk i arbeidslivet: Viktigheten av å forstå og å bli forstått. -muntlige og skriftlige oppgaver (pasientrelaterte) Rollespill: f.eks trening på muntlig rapport, trening på kommunikasjon med beboere, pårørende etc. Tiltaksplanskriving Noe hjemmearbeid Rom for spørsmål

8 Evaluering av prosjektet - Skepsis i starten -
Noe skepsis hos de fremmedspråkelige ansatte før oppstart. Noen tisket om at: «Dette var en måte å henge dem ut på» «Dette var forsøk på å bli kvitt dem» «Dette var rasisme» Denne skepsisen kom til tross for informasjonsskriv hvor målsetningen var beskrevet. Tror nok dette skyldes utrygghet og angst for noe nytt/forandring.

9 Evaluering av prosjektet Skepsisen ble snudd grunnet :
* Samhold,god støtte og motivasjon fra resten av personalet. * Positive erfaringer etter at undervisningopplegget startet opp.

10 Evaluering av prosjektet Stort engasjement og entusiasme
Samtlige deltakere informerte i etterkant at de ble svært positivt overrasket. Godt oppmøte: Dette grunnet midler fra NAV til vikarinnleie -> mulighet til å gå fra avdelingen uten dårlig samvittighet. Mulighet til å få arbeidet med tiltaksplaner uten å bli avbrutt/mulighet for hjelp til formuleringer etc. Dyktige lærere som fremmet trygghet og fikk den enkelte til å delta aktivt -> opplevelsen av mestring-> selvbilde

11 Evaluering av prosjektet - Fokus på språk i det daglige-
Språk og språkmestring ble satt på dagsordenen i det daglige arbeidet. Språk/kommunikasjon- tema på fagmøter. Mer rom for å tørre spørre om råd/ veiledning og tilbakemeldinger. Mer aktive i avd. i fht. å ta utfordringer på strak arm som f.eks: - oppdatere tiltaksplaner - Skrive møtereferat, innkalle og gjennomføre møter - Mer konkrete og stødige i muntlig rapport giving. - økt aktivitet i fht. ulike verv deltakerne har i avd.(kostombud, aktivitetsombud etc.)

12 Veien videre etter prosjektets opphør?

13 Fortsette med å inspirere fremmedspråklige til språkutvikling og opplevelsen av mestring.

14 Våg å ta det neste steget- øvelse gjør mester – og mestring gir trivsel og trygghet!!


Laste ned ppt "Mestring gir trivsel og trygghet Avdelingssykepleier Cecilie L"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google