Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem

2 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Bakgrunn Økern sykehjem: Var et stort sykehjem med nesten 300 ansatte Mange ansatte med annen etnisk bakgrunn Prosjekter med rekruttering av finske hjelpepleiere og polske sykepleiere Nasjonalitetskartlegginger. På det meste: 41 ulike nasjoner representert blant ansatte

3 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009

4 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Bakgrunn forts. I tillegg til å være berikende, også utfordringer: språk gjensidig kulturforståelse erindring måltider

5 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Internasjonal kulturdag I 2002 begynte sykehjemmet med internasjonale kulturdager Ansatte med opprinnelse fra ulike nasjoner fikk mulighet til å presentere seg med sin kultur og tradisjoner. Mat, musikk, dans, stands med informasjon, nasjonaldrakter m.m.

6 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Internasjonal kulturdag Arrangement både for beboere og ansatte Også norsk stand med rømmegrøt og spekemat

7 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009

8 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009

9 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009

10 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009

11 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009

12 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Kommunikasjon og kulturformidling Gjennom kulturdagene mye fokus på at de ansatte skulle få presentere seg med sin kultur Mange ansatte – lite kunnskap om norsk kultur og bakgrunnen til beboerne Prosjekt Gjennomført i 2005

13 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Fra ide til prosjekt Erfarte behov for å gi ansatte med annen kulturbakgrunn opplæring i norsk kulturarv Lagde utkast til opplæringsplan Søkte OU-midler og ble tildelt 112.500,- kr. Prosjektleder i 20% st. Prosjekt- og styringsgruppe. Informasjon til ledere og ansatte Påmelding

14 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Målsetting Ansatte med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk tilegner seg kunnskaper om beboernes tradisjoner og kulturarv, slik at det skapes en felles forståelsesplattform og de ansatte er bedre i stand til å styrke beboers/brukers identitet og selvfølelse gjennom erindring.

15 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Målgruppe Alle ansatte med annen etnisk kultur- bakgrunn. Selv om mange er født og oppvokst i Norge, har deres familie ofte holdt på tradisjoner fra hjemlandet. Norske høytider, sanger, eventyr, ordtak m.m. har ikke vært del av deres hverdag og for mange lite kjent. Tiltaket var tverrfaglig.

16 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Etter avsluttet prosjekt ble det forventet at deltakerne skulle: Ha kunnskap om hvordan de kan forberede merkedager og høytider på avdelingene. Kunne samtale med beboerne om ting de er opptatte av fra barndom, ungdom og tidlig voksen alder. Møte beboerne med forståelse og respekt for det livet de har levd. Ha fått styrket sin kommunikative kompetanse – evne å skape ro og kontakt i kommunikasjonen.

17 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Kommunikasjons- og kultursirkelen Kommunikasjon Sang og musikk Norges historie Litteratur og kunst Høytidstradisjoner Erindringsterapi

18 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Gjennomføring Faste grupper med 10 – 15 personer Tverrfaglig og tverrkulturell gruppe- sammensetting Gruppene var gjennom hele kommunikasjons- og kultursirkelen Undervisning i arbeidstiden 1 gang i uka hele vårsemesteret Både interne og eksterne forelesere

19 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Opplæringsplan – temaer: Kommunikasjon: -Norske ord og uttrykk -Ordspråk -”Høflighetsfraser” -Språknyanser Foreleser: Gunnhild Aakervik, MiA

20 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Temaer forts. Musikk og høytidstradisjoner: -Juletradisjoner og julesanger -Påsketradisjoner og påskesalmer -17. mai – sanger, nasjonalsang Foreleser: Marianne Graff, musikkterapeut, Økern sykehjem og Karen Onshuus, sykehjemsprest, Økern sykehjem

21 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Temaer forts. Litteratur og kunst: -Kjente norske forfattere/bøker -Eventyr -Norske kunstnere og kjente norske kunstverk Foreleser: Liv Skaare, Groruddalen kunstforening

22 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Temaer forts. Norges historie: -Vikingtiden -1814 -Krigen og etterkrigstiden Foreleser: Gunnhild Aakervik, MiA

23 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Temaer forts. Norsk sang og musikktradisjon: -Norske barnesanger -Tradisjonelle norske sanger Foreleser: Marianne Graff, musikkterapeut, Økern sykehjem

24 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Temaer forts. Norske mattradisjoner: -Fårikål -Rømmegrøt og spekemat -Mat til høytider -Pålegg -Annet Foreleser: Gunn Soløst, aktivitør, Økern sykehjem

25 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Temaer forts. Erindring: -Teoretisk undervisning -Gjennomgang av erindringsbibliotek -Veiledning i erindringsgrupper -Erindring i det daglige arbeidet på avdelingen Foreleser: Gunn Soløst, aktivitør, Økern sykehjem

26 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Erfaringer Deltakere: Forskjellig yrkesbakgrunn. Noen bodd i Norge kort tid, andre lenge. Noen født i Norge. Burde vært strengere – obligatorisk deltakelse Uheldig å gjennomføre prosjektet samtidig med implementering av Gerica. Lavere deltakelse enn ønsket. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Ingen kartlegging foretatt, men større forståelse ble rapportert.

27 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Norsk – et utfordrende språk? De var ute en tur i verandre Pas vært hustannlege Prima kontakt snakket datter Har vært på trine time Hun er urilug Var flink to bredde hukker i stua.

28 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Variasjoner over et tema Paracet: Parcet, Parset, Preset, Perset, Parasett Rullator: rulletor, rollatur og rolletur Pacemaker: spacemaker, peacemeker, peacemaker

29 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Norskopplæring på arbeidsplassen 1 Norskkurs for rekrutterte polske sykepleiere en dag p.r. uke i 1 år. 2001/2002 Langt de fleste har vi beholdt Noen er avdelingssykepleiere og ass. avdelingssykepleiere

30 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Norskopplæring på arbeidsplassen 2 Prosjekt i regi av Sykehjemsetaten Finansiert med midler fra VOX 17 ansatte har deltatt Kartlegging av norskkunnskapene i forkant 49 timers kurs – halv dag p.r. uke i vårsemesteret 2009 Fadderordning – kollega på avdelingen

31 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Norskopplæring på arbeidsplassen 2 Fokus på norskkunnskaper som trengs i det daglige arbeidet: Anatomi Hygiene og smitteveier Kommunikasjon Rapportering HMS m.m.

32 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Norskopplæring på arbeidsplassen 2 Opplæringen foregikk i arbeidstiden og på arbeidsstedet Smedstua voksenopplæring Fikk midler i prosjektet til å leie inn vikar Tett oppfølging med tanke på fravær Opplæringen kunne være et steg på veien med tanke på fagutdanning

33 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Erfaringer Stor interesse for tiltaket Deltakerne svært fornøyde Ikke heldig med stort sprik i kompetansen (fra sykepleiere til renholdsassistenter) Lederne rapporterer om bedre norskferdigheter hos fast ansatte

34 Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Fremtiden? Stort behov for arbeidskraft i omsorgssektoren Økt arbeidsinnvandring Manglende norskkunnskaper – største barriere Tilpasset norskopplæring bør være regelen heller enn unntaket Sentralt organisert – lokalt iverksatt Midler til innleie av vikarer


Laste ned ppt "Oslo kommune Sykehjemsetaten OXLO-seminar 24. september 2009 Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google