Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OXLO-seminar 24. september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OXLO-seminar 24. september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 OXLO-seminar 24. september 2009
Kommunikasjon og kulturforståelse Tiltak og erfaringer ved Økern sykehjem OXLO-seminar 24. september 2009

2 OXLO-seminar 24. september 2009
Bakgrunn Økern sykehjem: Var et stort sykehjem med nesten 300 ansatte Mange ansatte med annen etnisk bakgrunn Prosjekter med rekruttering av finske hjelpepleiere og polske sykepleiere Nasjonalitetskartlegginger. På det meste: 41 ulike nasjoner representert blant ansatte OXLO-seminar 24. september 2009

3 OXLO-seminar 24. september 2009

4 OXLO-seminar 24. september 2009
Bakgrunn forts. I tillegg til å være berikende, også utfordringer: språk gjensidig kulturforståelse erindring måltider OXLO-seminar 24. september 2009

5 Internasjonal kulturdag
I 2002 begynte sykehjemmet med internasjonale kulturdager Ansatte med opprinnelse fra ulike nasjoner fikk mulighet til å presentere seg med sin kultur og tradisjoner. Mat, musikk, dans, stands med informasjon, nasjonaldrakter m.m. OXLO-seminar 24. september 2009

6 Internasjonal kulturdag
Arrangement både for beboere og ansatte Også norsk stand med rømmegrøt og spekemat OXLO-seminar 24. september 2009

7 OXLO-seminar 24. september 2009

8 OXLO-seminar 24. september 2009

9 OXLO-seminar 24. september 2009

10 OXLO-seminar 24. september 2009

11 OXLO-seminar 24. september 2009

12 Kommunikasjon og kulturformidling
Gjennom kulturdagene mye fokus på at de ansatte skulle få presentere seg med sin kultur Mange ansatte – lite kunnskap om norsk kultur og bakgrunnen til beboerne Prosjekt Gjennomført i 2005 OXLO-seminar 24. september 2009

13 OXLO-seminar 24. september 2009
Fra ide til prosjekt Erfarte behov for å gi ansatte med annen kulturbakgrunn opplæring i norsk kulturarv Lagde utkast til opplæringsplan Søkte OU-midler og ble tildelt ,- kr. Prosjektleder i 20% st. Prosjekt- og styringsgruppe. Informasjon til ledere og ansatte Påmelding OXLO-seminar 24. september 2009

14 OXLO-seminar 24. september 2009
Målsetting Ansatte med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk tilegner seg kunnskaper om beboernes tradisjoner og kulturarv, slik at det skapes en felles forståelsesplattform og de ansatte er bedre i stand til å styrke beboers/brukers identitet og selvfølelse gjennom erindring. OXLO-seminar 24. september 2009

15 OXLO-seminar 24. september 2009
Målgruppe Alle ansatte med annen etnisk kultur-bakgrunn. Selv om mange er født og oppvokst i Norge, har deres familie ofte holdt på tradisjoner fra hjemlandet. Norske høytider, sanger, eventyr, ordtak m.m. har ikke vært del av deres hverdag og for mange lite kjent. Tiltaket var tverrfaglig. OXLO-seminar 24. september 2009

16 Etter avsluttet prosjekt ble det forventet at deltakerne skulle:
Ha kunnskap om hvordan de kan forberede merkedager og høytider på avdelingene. Kunne samtale med beboerne om ting de er opptatte av fra barndom, ungdom og tidlig voksen alder. Møte beboerne med forståelse og respekt for det livet de har levd. Ha fått styrket sin kommunikative kompetanse – evne å skape ro og kontakt i kommunikasjonen. OXLO-seminar 24. september 2009

17 Kommunikasjons- og kultursirkelen
Sang og musikk Norges historie Litteratur og kunst Høytidstradisjoner Erindringsterapi OXLO-seminar 24. september 2009

18 OXLO-seminar 24. september 2009
Gjennomføring Faste grupper med 10 – 15 personer Tverrfaglig og tverrkulturell gruppe-sammensetting Gruppene var gjennom hele kommunikasjons- og kultursirkelen Undervisning i arbeidstiden 1 gang i uka hele vårsemesteret Både interne og eksterne forelesere OXLO-seminar 24. september 2009

19 Opplæringsplan – temaer:
Kommunikasjon: Norske ord og uttrykk Ordspråk ”Høflighetsfraser” Språknyanser Foreleser: Gunnhild Aakervik, MiA OXLO-seminar 24. september 2009

20 OXLO-seminar 24. september 2009
Temaer forts. Musikk og høytidstradisjoner: Juletradisjoner og julesanger Påsketradisjoner og påskesalmer 17. mai – sanger, nasjonalsang Foreleser: Marianne Graff, musikkterapeut, Økern sykehjem og Karen Onshuus, sykehjemsprest, Økern sykehjem OXLO-seminar 24. september 2009

21 OXLO-seminar 24. september 2009
Temaer forts. Litteratur og kunst: Kjente norske forfattere/bøker Eventyr Norske kunstnere og kjente norske kunstverk Foreleser: Liv Skaare, Groruddalen kunstforening OXLO-seminar 24. september 2009

22 OXLO-seminar 24. september 2009
Temaer forts. Norges historie: Vikingtiden 1814 Krigen og etterkrigstiden Foreleser: Gunnhild Aakervik, MiA OXLO-seminar 24. september 2009

23 OXLO-seminar 24. september 2009
Temaer forts. Norsk sang og musikktradisjon: Norske barnesanger Tradisjonelle norske sanger Foreleser: Marianne Graff, musikkterapeut, Økern sykehjem OXLO-seminar 24. september 2009

24 OXLO-seminar 24. september 2009
Temaer forts. Norske mattradisjoner: Fårikål Rømmegrøt og spekemat Mat til høytider Pålegg Annet Foreleser: Gunn Soløst, aktivitør, Økern sykehjem OXLO-seminar 24. september 2009

25 OXLO-seminar 24. september 2009
Temaer forts. Erindring: Teoretisk undervisning Gjennomgang av erindringsbibliotek Veiledning i erindringsgrupper Erindring i det daglige arbeidet på avdelingen Foreleser: Gunn Soløst, aktivitør, Økern sykehjem OXLO-seminar 24. september 2009

26 OXLO-seminar 24. september 2009
Erfaringer Deltakere: Forskjellig yrkesbakgrunn. Noen bodd i Norge kort tid, andre lenge. Noen født i Norge. Burde vært strengere – obligatorisk deltakelse Uheldig å gjennomføre prosjektet samtidig med implementering av Gerica. Lavere deltakelse enn ønsket. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Ingen kartlegging foretatt, men større forståelse ble rapportert. OXLO-seminar 24. september 2009

27 Norsk – et utfordrende språk?
De var ute en tur i verandre Pas vært hustannlege Prima kontakt snakket datter Har vært på trine time Hun er urilug Var flink to bredde hukker i stua. OXLO-seminar 24. september 2009

28 Variasjoner over et tema
Paracet: Parcet, Parset, Preset, Perset, Parasett Rullator: rulletor, rollatur og rolletur Pacemaker: spacemaker, peacemeker, peacemaker OXLO-seminar 24. september 2009

29 Norskopplæring på arbeidsplassen 1
Norskkurs for rekrutterte polske sykepleiere en dag p.r. uke i 1 år. 2001/2002 Langt de fleste har vi beholdt Noen er avdelingssykepleiere og ass. avdelingssykepleiere OXLO-seminar 24. september 2009

30 Norskopplæring på arbeidsplassen 2
Prosjekt i regi av Sykehjemsetaten Finansiert med midler fra VOX 17 ansatte har deltatt Kartlegging av norskkunnskapene i forkant 49 timers kurs – halv dag p.r. uke i vårsemesteret 2009 Fadderordning – kollega på avdelingen OXLO-seminar 24. september 2009

31 Norskopplæring på arbeidsplassen 2
Fokus på norskkunnskaper som trengs i det daglige arbeidet: Anatomi Hygiene og smitteveier Kommunikasjon Rapportering HMS m.m. OXLO-seminar 24. september 2009

32 Norskopplæring på arbeidsplassen 2
Opplæringen foregikk i arbeidstiden og på arbeidsstedet Smedstua voksenopplæring Fikk midler i prosjektet til å leie inn vikar Tett oppfølging med tanke på fravær Opplæringen kunne være et steg på veien med tanke på fagutdanning OXLO-seminar 24. september 2009

33 OXLO-seminar 24. september 2009
Erfaringer Stor interesse for tiltaket Deltakerne svært fornøyde Ikke heldig med stort sprik i kompetansen (fra sykepleiere til renholdsassistenter) Lederne rapporterer om bedre norskferdigheter hos fast ansatte OXLO-seminar 24. september 2009

34 OXLO-seminar 24. september 2009
Fremtiden? Stort behov for arbeidskraft i omsorgssektoren Økt arbeidsinnvandring Manglende norskkunnskaper – største barriere Tilpasset norskopplæring bør være regelen heller enn unntaket Sentralt organisert – lokalt iverksatt Midler til innleie av vikarer OXLO-seminar 24. september 2009


Laste ned ppt "OXLO-seminar 24. september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google