Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alphavirus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alphavirus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alphavirus

2 Alphavirus Genus i familien Togaviridae Arbovirus (myggbårne)
Togaviridae, nært beslektet med Flaviviridae. Omfatter Alphavirus og Rubivirus (kun rubellavirus). Alphavirus: Equin encephalitt-virus, Chikungunyavirus, O’nyong-nyong-virus, Ross River-virus, Mayarovirus, Sindbisvirus m.m.

3 Alphavirus Membrankledd RNA-virus 50-60 nm

4 Alphavirus EEE (Eastern equin encephalitis)
WEE (Western equin encephalitis) VEE (Venezuelan equin encephalitis) Alle tre species gir sykdom først og fremst hos hester. Kan ramme mennesker og gi alvorlig encefalitt. Forekommer kun på det amerikanske kontinent. Epidemier med jevne mellomrom.

5 Chikungunyavirus Gir feber og artritt
”Chikungunya” betyr ”den som gjør krokbøyd”. Endemisk i Sentral-Afrika og Asia. Aper er antakelig reservoar. En rekke ulike myggarter kan være vektor. Opptrer i epidemier. Stort utbrudd i Øst-Afrika i Ellers et problem for vestlige styrker (både fredsstyrker og andre) under fremstøt i Asia (sist beskrevet på Filippinene i 1986).

6 Klinikk Feber Artritt, ofte uttalt – kjevesmerter kan medføre ernæringsproblemer hos barn. Muskelsmerter Hodepine Utslett Milde hemoragiske manifestasjoner

7

8 Réunion

9 Réunion

10 Utbrudd 2005/06 Begynte på Komorene
Spredte seg så til Réunion der et svært utbrudd oppstod. Infrastrukturen er bra på øya og man fikk god mulighet til å studere utbruddet. Rundt april 2006 var estimert antall syke (kumulativt) Øyas befolkningstall er 213 rapporterte dødsfall.

11 Bekreftede og mistenkte chikungunyatilfeller på Réunion mars 2005 – januar 2006. (n= 7438)

12 Kliniske bilder Dominert av artritt og feber.
Hele 23% hadde hemoragiske symptomer. Første rapporter om nevrologisk sykdom. Seks nyfødte av mødre med erkjent infeksjon fikk diagnosen meningoencefalitt (bekreftet med PCR på spinalvæske). Seks eldre pasienter med andre svekkende tilstander fikk også meningoencefalitt. Ingen av disse pasientene døde av tilstanden.

13 Importtilfeller i Europa
Først og fremst i Frankrike Også beskrevet i Tyskland, Sveits, Italia …og Norge? (ifølge Eurosurveillance). I Frankrike har man registrert 160 importtilfeller først og fremst i Provence-Alpes-Côte d’Azur der man har en gruppering av mennesker opprinnelig fra Komorene. Ett tilfelle av sekundærsmitte etter stikkskade på sykehus ble rapportert.

14 India antatte tilfeller i samme periode. Antakelig et beskjedent estimat. Hovedsaklig i Sør-India (Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamilnadu, Kerala og Madhya Pradesh).

15 Behandling Ingen Vaksine er utviklet av US army, men ikke utprøvd.
Vektorkontroll Stikkprofylakse

16 Sindbis-virus Oppkalt etter byen Sindbis nær Kairo der man påviste viruset for første gang. Endemisk i Afrika. Gir mildere symptomer enn Chikungunya - men utslett er mer fremtredende. Nordiske varianter: Ockelbo Pogosta Karelen-feber

17 Reservoar

18 Sindbisvirus Ockelbovirus: Bærplukkersyken. Utbredt i Midt-Sverige
15-20 tilfeller diagnostisert i Norge siden 1982. Gir feber, makulopapuløst utslett og artritt. Pogosta – mest studert. Finnes i Finland. Det er beskrevet svært langvarige artrittplager (opptil flere år).

19 Sindbisvirus Ockelbovirus, Pogostavirus og Karelen-feber-virus gir svært lik klinikk. Er benevnt som ulike subspecies i enkelte publikasjoner. Ockelbovirus gir hyppigere artritter, mens Pogosta oftere gir kløende utslett. Rammer først og fremst mennesker som beveger seg ut i skogen. Høye seroprevalensrater er beskrevet i enkelte finske distrikter (opptil 41%)

20 Sindbisvirus Pogosta opptrer i utbrudd med syv års mellomrom.
Sykdomstilfellene påvises på sensommeren og tidlig på høsten. Barn får sjelden artritt. Deres symptombilde blir dermed utslett og feber.

21 Diagnostikk Serologi IgM – kan vedvare lenge (år) IgG
Kryssreaksjon med andre alphavirus.


Laste ned ppt "Alphavirus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google