Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av ART Hvordan få metoden til å fungere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av ART Hvordan få metoden til å fungere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av ART Hvordan få metoden til å fungere
i organisasjonen vår? Implementering av ART

2 ART i vår organisasjon Zazoo Attack defense ”Det er bedre å være enig om et program som ikke virker enn å innføre et program som det er uenighet om og som blir sabotert av enkelte” (Andreassen 2003) Passer ART inn i organisasjonens rammeverk og tenkning? Hvilken plass skal ART metoden ha i vår organisasjon? Passer ART inn i fht øvrige metoder som institusjonen/ skolen har implementert og på hvilken måte skal metodene forstås hver for seg og sammen? Plan for sertifiseringsperioden for ART trenerne Plan for implementering Zazoo og attacke defence er lagt inn for å illustrere hvor stor forskjell en kan få avhengig av hvordan man møter en atferd. Zazoo er mislykket, mens Attack defence er vellykket.

3 Tilretteleggelse av rammefaktorer (Cooke and Philip 2000)
Ledelse setter av ressurser Treneropplæring Planlegging Egentrening Etterarbeid Alle i organisasjonen bør kjenne programmet Ledelse bør kjenne til programmet Teoretisk rammeverk (kunnskap i organisasjonen) Atferdsanalyse Kognitiv teori Sosial læringsteori

4 Fallgruver ved implementering (Hollin 1995)
Programdrift Avlyse ART ved sykdom etc Andre ting viktigere enn ART ART er alternativ til attraktive aktiviteter Programundergraving Personal som f.eks kjefter når ungdom ber om hjelp Programettergivenhet Gradvis endring av program uten referanse til teori

5 ART-miljø

6 ART-miljø

7 Implementering Plan for generalisering Trenere
Plan for generalisering i avdelingen Plan for generalisering ut av institusjon Junior ART trenere Trening av foreldre ART - trening på skolen Trenere Gode trenerferdigheter Trene jevnlig for å opprettholde metodekunnskapen og utvikle trenerferdigheter Bruke metoden som et miljøterapeutisk redskap Å leve som man lærer! Trenerferdigheter evalueres med skjemaene CJJA

8 Tilretteleggelse av rammefaktorer (Cooke and Philip 2000)
Programansvarlig (1 - 2 trenere) ”En som vil kjempe for å beholde motivasjon, entusiasme og ansvarlighet om programmet i organisasjonen” (Harris & Rice (1997) Program manual Antall timer, tidspunkter og trenerfordeling Mål og innhold i de enkelte timene Evaluering og veiledningsrutiner (tidspunkt) Regler, anvisninger for hvordan takle aktuelle situasjoner, forslag til rollespill, moralske dilemmaer, leker, overraskelser og andre aktuelle øvelser som understøtter temaet

9 Implementering Evaluering viktig og nødvendig
Effekt av ART (Cadbi, SSRS) Organisatorisk tilretteleggelse Er det avsatt tid til planlegging og evaluering av timene? Konkurrerer ART timene med andre lystbetonte aktiviteter? Er det utarbeidet manual for timene? Foreligger ”plan B” og ”plan C” i fall sykdom eller andre uforutsette hendelser? Trener samtlige personalet ART? Hvor mange medlemmer har gruppa (mellom 4 og 8 ideelt)? Har gruppa innslag av ungdommer med større grad av prososial atferd (modeller)? Blir det gitt informasjon til foreldre, lærere og andre ansatte? Blir det gitt intern og ekstern veiledning?

10 SINNE KONTROLLTRENING
Treningspass 18 stk Treningspass kan opparbeides gjennom å være hovedtrener / medtrener i: Treningsgrupper for personalet i sertifiseringsperioden for ART-trenerne ART-trenergruppe for personalet der ukens program gjennomtrenes ART-grupper for ungdommene Registrering av treningspass gjøres ut ifra skrevne evaluering av ART-timer. Eksempel på registrering av ART-treningspass for personalgruppen. NAVN SOSIALE FERDIGHETER MORALSK RESONNERING SINNE KONTROLLTRENING Hovedtrener Medtrener

11 ART-kurs del 2 Dag 1 repetisjon av sinnekontroll og sosial ferdighetstrening Dag 2 moralsk resonnering Dag 3 moralsk resonnering og generalisering

12 LYKKE TIL MED IMPLEMENTERING AV ART


Laste ned ppt "Implementering av ART Hvordan få metoden til å fungere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google