Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygge ontologier med ZTM Et lite eksempel med prosjekter, personer og dokumenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygge ontologier med ZTM Et lite eksempel med prosjekter, personer og dokumenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygge ontologier med ZTM Et lite eksempel med prosjekter, personer og dokumenter

2 Et hypotetisk scenario En prosjektorientert organisasjon ønsker å opprette en portal for kunne registrere informasjon om prosjekter, personer som er tilknyttet prosjektene og hvilke roller disse har i prosjektet og i forhold til hverandre. De ønsker også å kunne publisere rapporter og dokumenter som blir til i løpet av prosjektene.

3 Liten ontologi med følgende emnetyper Prosjekt Person Dokument

4 Prosjekt Hvilke attributter (emnekart: forekomster) har et prosjekt? Ingress Hovedtekst Startdato Sluttdato Andre? Hva er relasjonene mellom et prosjekt og personer og dokumenter (emnekart: assosiasjoner og roller)? Personer kan delta og/eller lede prosjekter Dokumenter kan dokumentere et prosjekt Andre relasjoner? Prosjekter kan bestå av andre prosjekter

5 Personer Hvilke attributter er vanlige for en person? Fornavn Etternavn Stilling Telefonnummer Adresse E-Post Ingress? Hvilke relasjoner kan en person ha til andre personer? Rapporterer til sin personalansvarlige Være personalansvarlig for andre personer

6 Dokumenter Hva er vanlige attributter for dokumenter? Ingress Hovedtekst

7 Ontologi - oppsummering Kort oppsumering av krav til ontologien: Vi ønsker at prosjekter skal kunne ha personer som prosjektdeltagere, prosjektledere og ha tilknyttede dokumenter (f.eks rapporter). Et prosjekt må også kunne ha delprosjekter, og personer må kunne ha rapporteringsvei eller være ansvarlig i forhold til andre personer.

8 Ontologi Attributter Ingress Hovedtekst Startdato Sluttdato Fornavn Etternavn Telefonnummer Adresse Emnetyper Prosjekt Person Dokument Assosiasjonstyper Prosjektledelse (prosjekt person) Prosjektdeltagelse (prosjekt person) Prosjektrapportering (prosjekt dokument) Personal (person person) Prosjektstruktur (prosjekt prosjekt) Rolletyper Allokator (et prosjekt) Ressurs (en person eller fil) Rapport (et dokument) Overordnet (en person eller et prosjekt) Underordnet (en person eller et prosjekt) Avsender (et prosjekt)

9 Visuell fremstilling av ontologien Prosjekt Person Dokument Prosjektstruktur “Er del av” (underordnet) “Består av” (overordnet) Prosjektledelse “Ledes av” (allokator) “Leder for” (ressurs) Prosjektdeltagelse “Prosjektdeltagere” (allokator) “Deltar i” (ressurs) Personalansvar “Ansvar for” (overordnet) “Rapporterer til” (underordnet) Prosjektrapportering “Rapporter” (avsender) “Dokumenterer” (rapport)

10 Implementasjon av ontologien i ZTM Alle deler av ontologien, dvs. emnekart-elementer som emner, assosiasjoner, forekomster (attributter) og deres typer er publiserbart innhold på lik linje med alt annet Samme metafor og prinsipper gjelder for alt innhold i emnekartet Når modellen (ontologien) er definert, trengs ingen tekniske endringer for å ta den i bruk (implementasjon) Strukturen på nettløsningen blir levende og dynamisk siden den i seg selv er publiserbart innhold!


Laste ned ppt "Bygge ontologier med ZTM Et lite eksempel med prosjekter, personer og dokumenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google