Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2003 Ontopia AS 1 Emnekart som portalløsning Den nye generasjonen av nettsteder Steve Pepper, daglig leder, Ontopia leder SC34/WG3,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2003 Ontopia AS 1 Emnekart som portalløsning Den nye generasjonen av nettsteder Steve Pepper, daglig leder, Ontopia leder SC34/WG3,"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 1 Emnekart som portalløsning Den nye generasjonen av nettsteder Steve Pepper, daglig leder, Ontopia leder SC34/WG3, redaktør XML Topic Maps

2 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 2 Hvem er jeg? Steve Pepper –Leder av Norges delegasjon til ISO SC34 –Formann i SC34/WG3 –Redaktør av XML Topic Maps 1.0 spesifikasjonen (XTM) –Ontopias gründer og adm.dir. Ontopia –En av verdens fremste emnekartbedrifter –Norsk bedrift med hovedkontor i Oslo –Konsulenter med flere års erfaring innen emnekart –Leverandør av emnekart-programvare direkte til sluttbrukere via partnere

3 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 3 Emnekart – korte karakteristikker En ny måte å organisere, gjenfinne og navigere informasjonsressurser En kunnskapsteknologi som er optimalisert til bruk i informasjonshåndtering En metode for samlokalisering av all viten om et gitt tema En teknologi som understøtter emneportaler og tema-basert organisering av kunnskap Emnekart er allerede i bruk i forbindelse med: –forskning.no, forbrukerportalen, itu.no, LivsIT-prosjektet, m.m. Emnekart er foreslått som grunnlag for: –Nasjonal kunnskapsbase, Kulturnett Norge, m.m.

4 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 4 Emnekart som internasjonal standard Internasjonal standard –ISO/IEC 13250:2000 Topic Maps –Modell og syntax som er basert på SGML Røttene går tilbake til tidlig på 90-tallet –Davenport Group  CAPH  ISO –Med andre ord: En moden standard Web standard –XML Topic Maps 1.0 –XML-versjon til bruk på Web –Godkjent av ISO, oktober 2001 –ISO/IEC 13250:2002 Topic Maps

5 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 5 Emnekart og stikkordregistre Et emnekart kan betraktes som en slags stikkordregister –Bortsett fra at det er mye kraftigere Stikkordregistre brukes til å gjøre det enklere å finne informasjon Med emnekart blir informasjon enklere å –gjenfinne, –gjenbruke, og –koble sammen med annen informasjon Bl.a. derfor egner emnekart seg for portaler…

6 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 6 The TAO of Topic Maps Topics, Associations, Occurrences Subject Identity Scope = Emner, Assosiasjoner, Forekomster = Temaidentitet = Perspektiv Topics, Associations, Occurrences Subject Identity Scope

7 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 7 De to lagene Grunnidéene bygger på stikkordregistre Disse grunnidéene er blitt utvidet og generalisert til bruk med digitalt innhold Tenk dere to lag: Informasjonslaget –et sett av informasjonsressurser (nederst), og Kunnskapslaget –en “kunnskapsvev” (øverst) Dette tilsvarer hvordan en bok består av innhold og register kunnskapslaget informasjonslaget (register) (innhold)

8 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 8 (1) Informasjonslaget Det nederste laget består av innhold –vanligvis digitalt, men trenger ikke være det –kan være i et hvilket som helst format: Word, HTML, XML, PDF –kan være tekst, grafikk, video, lyd, osv. Dere er alle produsenter; tenk på deres eget innhold Dette tilsvarer innholdet i boka informasjonslaget

9 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 9 komponerte født i komponerte Puccini Tosca Lucca Madame Butterfly (2) Kunnskapslaget Det øvre laget består av emner og assosiasjoner –Emner representerer de ulike temaer som informasjonen omhandler Tilsvarer listen over emner i et stikkordregister Gruppert i klasser (“emnetyper”) –Assosiasjoner representerer koblinger mellom temaer Tilsvarer “se også” referanser i et register Gruppert i klassert (“assosiasjonstyper”) kunnskapslaget

10 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 10 Forekomster kobler sammen lagene Disse to lagene er koblet sammen –Forekomster peker til informasjon som er relevant for et gitt emne –Referansene tilsvarer sidetallene i et stikkordregister –Gruppert i klasser (“forekomsttyper”) Puccini Tosca Lucca komponerte født i komponerte Madame Butterfly kunnskapslaget informasjonslaget

11 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 11 Kort oppsummering En informasjonsmengde –kan være hva som helst Et kunnskapslag knowledge layer information layer Assosiasjoner (Associations) –uttrykker koblinger mellom emner composition birth composition Forekomster (Occurrences) –pekere til informasjon som er relevant for emnet Emner (Topics) –dekker informasjonens emneområde Puccini Tosca Lucca Madame Butterfly Nota Bene: –Emnekartet ligger i et eget lag som er utenfor informasjonsressursene = The TAO of Topic Maps

12 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 12 The Omnigator A free topic map browser and debugger Online demo:  http://www.ontopia.net/omnigator Download:  http://www.ontopia.net/download/freedownload.html Instant Topic Map Portals!

13 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 13 Omnigator: En browser for emnekart Altetende! –Enhver syntaks: XTM, HyTM, LTM –Enhver ontologi –Ethvert emnekart (inkludert dine) Gratis! –Kan prøves ut online: http://www.ontopia.net/omnigator –Eller lastes ned fra: http://www.ontopia.net/ Test ut ditt eget emnekart: –Legg det i Omnigator-folderen, og emnekartportalen er klar! –Men husk at Omnigator er kun til prototyper … –En virkelig emnekartportal krever et skreddersydd grensesnitt

14 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 14 Hvordan Omnigator virker Omnigator Ontopias emnekartmotor og Navigator sider http server klient emne- kart webtjener f.eks. Tomcat

15 http://www.ontopia.net/omnigator current topic (multiple) names (multiple) types multiple occurrences multiple associations

16 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 16 Oppsummering så langt Noe er nytt og noe er gammelt Etablerte, velprøvde og fungerende idéer er tatt fra ulike felt: –stikkordregister, glossar, tesaurus –bibliografiske prinsipper (f.eks. samlokalisering) –til og med formell logikk og kunstig intelligence Disse er smidd sammen til en helhetlig modell Denne modellen har en formell beskrivelse Den har en utvekslingssyntaks Og det er en internasjonal standard –standardprogramvare –utveksling mellom systemer –sammenknytting av systemer Men dette er bare begynnelsen…

17 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 17 Andre vesentlige egenskaper Emnekart har mange andre egenskaper –Vi kan ikke gå inn på alle nå –Vi nøyer oss med tre av dem Automatisert sammenfletting –Emnekart kan kobles sammen automatisk –Det som gjør dette mulig er temaidentitet (“subject identity”) Innebygget støtte for kontekstavhengighet –Kunnskap er ikke absolutt. Den har også et subjektivt element –Emnekart bruker perspektiv (“scope”) til å håndterer dette Kraftige søkegrensesnitt –Den formelle strukturen egner seg for formelle spørrespråk –Topic Maps Query Language (TMQL)

18 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 18 Hva perspektiv brukes til Ulike verdensanskuelser –Virkelighetens verden er tvetydig; kunnskap har en subjektiv dimensjon –Med perspektiv er det mulig å uttrykke flere motstridende syn på samme tid Kontekstavhengig viten –Kunnskap kan være gyldig kun i en bestemt kontekst, og ikke ellers –Perspektiv gjør det mulig å uttrykke kontekstavhengig gyldighet Skreddersøm av informasjon og kunnskap –Ulike brukere har ulike behov for kunnskap –Med perspektiv kan man ta hensyn til alder, utdannelsesnivå, språk, teknisk ferdighet, sikkerhetsklarering, osv. og gi skreddersy informasjonen etter konsumentens behov

19 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 19 Hva sammenfletting brukes til Integrering av informasjon, integrering av portaler –Informasjon som ligger i ulike systemer kan knyttes sammen slik at brukeren får enhetlig tilgang til alt – uavhengig av hvor eller hvordan det er lagret Kunnskapsdeling på tvers av organisasjoner –Kunnskap som blir registrert i én del av organisasjonen kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen Distribuert kunnskapsforvaltning –Kunnskapsforvaltning må ikke lenger sentraliseres for at kunnskap skal kunne deles Kunnskapsdeling mellom organisasjoner –Informasjon og kunnskap kan deles mellom organisasjoner

20 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 20 Emnekart som portalløsning Fordeler Forutsetninger Føringer

21 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 21 Noen interessante egenskaper ved emnekart En formell modell for kunnskap –Gjør det mulig å modellere selve kunnskapsdomenet (temaområdet). –Emnekartet blir en kunnskapsbase i seg selv. Modellen er svært fleksibel –Mulig å begynne i det små og vokse etter behov. Det finnes en XML-basert utvekslingssyntaks –Emnekartet kan brukes av flere applikasjoner. Emnekart er en internasjonal standard –Leverandøruavhengighet. Flere verktøy å velge mellom. Støtter automatisert sammenfletting –Portaler kan enkelt knyttes sammen med hverandre. Innebygde mekanismer for kontekstavhengighet –Personalisering av innhold etter brukerens behov.

22 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 22 Emnekartportalens fordeler Gir en meget god struktur til hele nettstedet –Lettere å navigere (gjenspeiler hvordan folk tenker – assosiativt) –Gjør det enklere å finne informasjon (samlokaliseringsprinsippet) –Bygger på en formell beskrivelse som muliggjør validering og bedre konsistens Medfører enklere vedlikehold –Lettere å oppdatere innholdet (når emnekartet oppdateres blir portalen oppdatert) –Ontologien kan utvides etter behov (man bare legger til nye typer) –Lenkene er lettere å håndtere (finnes i et eget lag, utenfor dokumentene)

23 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 23 Flere fordeler ved emnekartportaler Tillater bruk av standardverktøy og -komponenter –Raskere og billigere å utvikle et nytt nettsted Samme teknologikomponenter kan brukes til flere nettsteder En fordel for både kunde og leverandør –Innholdet er ikke knyttet til ett bestemt “publiseringsverktøy” Enklere å bytte til et nytt verktøy eller en ny leverandør Tilbyr ny funksjonalitet –Innhold kan gjenbrukes (samme datagrunnlag til flere nettsteder) –Sammenkobling av portaler –Potensiale for web services, agent-baserte applikasjoner –Mulig å kombinere strukturerte søk, fulltekstsøk og brukernavigasjon

24 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 24 Generelle regler for emnekartportaler Du må ha emnekartverktøy –Uten programvare som “forstår” emnekart blir mye av poenget borte –Det finnes mye å velge mellom, i alle prisklasser –Valget avhenger av behov og prosjektrammer Datagrunnlaget er helt avgjørende –Hvor kommer det fra? Mennesker eller maskiner? –Strukturen på dataene styrer hva du kan gjøre Du må ha en ontologi! –Styrer hele strukturen, og derfor helt avgjørende –Ikke så avskrekkende som det høres ut – kan gjøres enkelt –En slags kombinert taksonomi og tesaurus

25 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 25 guidelines superclass-subclass superclass subclass composed-by Hva er egentlig ontologien? Ontologien er en del av emnekartet Den forteller hva slags type ting man har –Puccini er et emne av type komponist –Lucca er et emne av type by komponist og by er emner som også er tilstede i emnekartet –Assosiasjonen mellom Puccini og Lucca er av type født-i, der Puccini spiller rollen person og Lucca spiller rollen sted født-i, person og sted er også emner i det samme emnekartet –Lucca har en forekomst av type kart og Puccini har en forekomst av type biografi kart and biografi er også emner –Osv. Puccini Lucca city composer Tosca opera born-in place person map bio synopsis Topic Map

26 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 26 Grunnleggende arkitektur for en emnekartportal emne- kart- appli- kasjon server brukere emne- kart klient data og dokumenter Vedlikehold av en emnekartportal

27 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 27 Vedlikehold av en emnekartportal emne- kart- appli- kasjon server brukere emne- kart klient data og dokumenter emne- kart- appli- kasjon “redaktør”

28 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 28 Teknologiføringer ved bruk av emnekart Å basere nettsted på emnekart legger ingen teknologiske føringer Nettstedets design er helt upåvirket av valget av emnekart –Navigeringsapplikasjonen kontrollerer dette selv Bruk av HTML / XHTML / XML / WML blir mye mer fleksibel –Emnekartet blir det samme; applikasjonen velger utformat Det samme gjelder hvordan dataene lagres –De kan ligge hvor som helst, og henvises til fra emnekartet –De kan også være i et hvilket som helst format –Emnekartet kan lagres som XML, i en database, eller på annen måte Valg av verktøy, derimot, kan legge føringer –Omnigator produserer HTML med CSS, f.eks –OKS lagrer emnekartet som XML eller i en RDBMS, f.eks –ZTM forutsetter bruk av Python og Zope, f.eks. –osv.

29 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 29 Sammenkobling av informasjon Emnekart kan brukes til å koble sammen informasjon fra ulike kilder –Slik kan man samle informasjon fra ulike deler av en organisasjon til en kunnskapsbase Automatisk fletting er det som gjør dette mulig Denne kunnskapsbasen kan så drive ulike nettsteder –intranett –ekstranett for ulike brukergrupper –Osv I tillegg kan portaler kobles sammen … Order 2 Customer A Order 1 Customer B Product X Product Z Skill Q Product Y owns orders contains integrates requires Customer database Order database Product database Skills database Customer database

30 Det uunngåelige Ibsen-eksempelet SNL Skien kom- mune Cap Lex NBL Henrik Ibsen Hedda Gabler Skien Et dukkehjem A doll’s house skrev født i skrev “virkelighet” emnekartinformasjon kunnskap Ibsen- senter Et dukkehjem Helmer Dr. Rank Fru Linde Krogstad Nora

31 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 31 Typiske prosjektdeler Analyse av behov, skriving av spesifikasjon Utvikling av ontologi Konvertering / oppbygning av datagrunnlag –Emnekartet kan ofte genereres automatisk fra eksisterende data Utvikling av nettsted –Sider beregnet på brukerne –Vedlikeholdsgrensesnitt –Administrasjonsgrensesnitt Andre deler kan også inngå –Prototyping –Brukertesting av grensesnitt –osv. Med andre ord: –Ikke ulik “konvensjonelle” portalprosjekter

32 http://www.ontopia.net/ © 2003 Ontopia AS 32 Enn om man ikke bruker emnekart? Ingen kontroll over strukturen –Over tid blir det stadig mer vanskelig for brukere å finne frem Løsningen vil bli proprietær –Vanskelig å komme seg fri fra leverandøren Ny funksjonalitet vanskelig å tilby –Vanskelig å gjenbruke innholdet –Ingen sammenkobling av portaler –Web services, agent-baserte applikasjoner krever mer arbeid –Strukturerte søk umulig Ikke noe billigere på kort sikt; vesentlig dyrere på lengre sikt Valget gir seg selv!


Laste ned ppt "© 2003 Ontopia AS 1 Emnekart som portalløsning Den nye generasjonen av nettsteder Steve Pepper, daglig leder, Ontopia leder SC34/WG3,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google