Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as http://www.lava.no Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste

2 Systemarkitekt og rådgiver innen brukskvalitet Medeier og ansatt i Lava Group as Jobber med systemer for innholds- og kunnskaps- forvaltning, bl.a. Odin og departementene Bakgrunn fra informatikk (Universitetet i Oslo) og senere interaksjonsdesign (Arkitekthøyskolen) Emnekart Norge 2004 Om meg

3 Emnekart Norge 2004 Agenda 1.Prosjekt og målsetninger 2.Gjennomgang av løsningen 3.Skattejakt i datagrunnlaget 4.Bruk av Fast søkemotor 5.Prosjekterfaringer 6.Veien videre

4 Prosjekt og målsetninger

5 Prosjekteier Statens forvaltningstjeneste (Ft)  Virksomhet under Moderniseringsdepartementet  Ansvar for fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor  Informasjonsforvaltning – blant annet: -Produksjon av regjeringens publikasjoner til Stortinget og Norges offentlige utredninger (NOUer) -Elektronisk -Trykte versjoner -Odin – felles informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene til publikum

6 Prosjektets målsetninger Enklere håndtering av metadata  Forenkle gjenfinning av offentlige publikasjoner for publikum  Samordne bibliografiske metadata for Ft’s systemer  Erstatte tidligere systemer som er kostbare i drift  Tilrettelegge for integrasjon med fremtidige systemer  Innføre felles identifikator, Unik ID, for alle systemene  Sikre at Ft selv kan utvide og vedlikeholde datamodellen  Kompetanseoverføring og eget eierskap til metadatabasen  Forenklede arbeidsrutiner internt i Ft

7 Prosjektets målsetninger Direkte føringer for prosjektet  Bruk av Odin som sluttbrukergrensesnitt  Ivareta ESOPs funksjonalitet for sakslenking  Prosjektet må ivareta eksisterende data  Integrasjonsmuligheter  Interesse for, men ingen krav til bruk av emnekart

8 Gjennomgang av løsningen

9 ODIN FAST Søkemotor Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata MUP ESOP WinPap Dep. publ. reg.

10 ODIN FAST Søkemotor Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata MUP ESOP WinPap Dep. publ. reg. Meta- data

11 ODIN Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) Meta- data MUP FAST Søkemotor Logistikk- system Metadata samordnes i ett sentralt emnekart som tjener de andre systemene Løst koblede systemer muliggjør uavhengig videreutvikling

12 ODIN Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) Meta- data MUP FAST Søkemotor Logistikk- system Andre systemer henter data fra emnekartet vha. enkle HTTP- oppslag som returnerer XML

13 Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) ODIN Logistikk- system Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Meta- data Lovdata MUP FAST Søkemotor Unik ID brukes til å identifiser publikasjoner på tvers av de ulike systemene

14 Nøkkelprinsipper for samspill mellom systemene  Åpen og standardisert løsning -Enkel integrasjon -Basert på etablerte standarder -Løst kobling mellom systemene  Klar ansvarsdeling mellom systemene -Unngå overlappende funksjonalitet -Unngå dobbeltlagring av data -Metadatabasen tjener andre systemer -Uavhengig videreutvikling  Bruk av dedikert produkter Teknisk løsning

15 Ontopia Knowledge Suite (OKS)  Serverløsning for forvaltning av metadata  Støtter alle sider ved emnekart-standarden  Norsk produkt med lokal forankring Teknisk løsning Viktigste tekniske kriterier  Åpen, komponentbasert Java/J2EE-arkitektur  Spørrespråk, API og malverk som forenkler utvikling  Høyt fokus på standardisering  Høy utnyttelsesgrad

16 Hvorfor emnekart?  Fleksibel og presis datamodellering  Opphever skillet mellom datamodell og innhold  Trygghet i standardiserte løsninger  Høyt fokus på datautveksling  Høy interesse for emnekart hos Ft  Stort potensiale for merverdi på sikt Teknisk løsning

17 Tradisjonell løsning Datamodell og lagring DB Applikasjon Emnekart-basert løsning DB Applikasjon Datamodell Datamodell og lagringsmodell slått sammen Datamodell og lagringsmodell adskilt

18 Utgangspunkt i bibliografiske data  Konvertering av eksisterende metadata  Mye data der overgang til emnekart gir begrenset gevinst -Tittel, undertittel, populærtittel -ISBN, ISSN, celex-referanse, publikasjonskode, lovnr. -Utgitt dato, sist endret dato, årgang, løpenr., tilleggsnr. Emnekartets datagrunnlag Følger for prosjektet  Fokus på søk fremfor navigasjon  "Skattejakt" i datagrunnlaget  Prosjektet som grunnlag for videre utvikling

19 Skattejakt i datagrunnlaget

20 Eksempel: Ressurspersoner Forfatter/redaktør: Nordmann, Ola (forfatter) Forfatter/redaktør: Ola Nordmann, illustratør Forfatter/redaktør: Nordman, Ola (redaktør) Publ. APubl. BPubl. C

21 Eksempel: Ressurspersoner  Er det samme person i alle tre tilfellene?  Hva er fornavn og etternavn? Hva er rollen?  Samme navn er lagret mange ganger  Åpner for flere skrivefeil, m.m. Identifiserte problemer Nordmann, Ola (forfatter) Ola Nordmann, illustratør Nordman, Ola (redaktør)

22 Eksempel: Ressurspersoner Nordmann, Ola (forfatter) Ola Nordmann, illustratør Nordman, Ola (redaktør) Fornavn Ola Etternavn Nordmann Person

23 Eksempel: Ressurspersoner Fornavn Ola Etternavn Nordmann P1 Fornavn Ola Etternavn Nordmann P2 har forfattet har illustrert har redigert Oslo født i

24 Bruk av Fast søkemotor

25 Ontopias emnekartserver støtter søk  OKS leveres med søkemotoren Lucene  Lucene håndterer fritekstsøk i emnekartet Bruk av Fast søkemotor Så hvorfor en ekstern søkemotor?  Presentere treff fra ulike datakilder i samme søkeresultat -Odin og Metadatabasen -På sikt andre systemer og tjenester  Sammenstille data fra ulike datakilder vha. Unik ID  Rangering av søkeresultater  Skalert for svært mange brukere

26 ODIN Lovdata Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) Meta- data MUP Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … FAST Søkemotor

27

28 Søkeresultatet

29 Avansert søk

30 Prosjekterfaringer så langt

31 Emnekart-teknologi  Emnekartmodellen gir stor fleksibilitet  Tekniske gevinster kan gjøre det verdt å ta i bruk emnekart selv der datagrunnlaget ikke synes å egne seg  Omstrukturering av data kan gi store gevinster, men kan også være svært arbeidskrevende  Generelt inntrykk at emnekart-teknologien fortsatt kan være noe umoden på enkelte områder Prosjekterfaringer så langt

32 Veien videre

33 Realisere mulighetene i løsningen  Sluttføre integrasjon med nytt logistikksystem  Tettere integrasjon med Odin-løsningen  Brukerstyrt vekst av emnekartet Veien videre

34 Emnekart Norge 2004 Spørsmål

35 Emnekart Norge 2004 Takk for oss! Bjørn Wang Lava Group as bjorn@lava.no Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste mette.haga-nielsen@ft.dep.no


Laste ned ppt "Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google