Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste

2 Systemarkitekt og rådgiver innen brukskvalitet Medeier og ansatt i Lava Group as Jobber med systemer for innholds- og kunnskaps- forvaltning, bl.a. Odin og departementene Bakgrunn fra informatikk (Universitetet i Oslo) og senere interaksjonsdesign (Arkitekthøyskolen) Emnekart Norge 2004 Om meg

3 Emnekart Norge 2004 Agenda 1.Prosjekt og målsetninger 2.Gjennomgang av løsningen 3.Skattejakt i datagrunnlaget 4.Bruk av Fast søkemotor 5.Prosjekterfaringer 6.Veien videre

4 Prosjekt og målsetninger

5 Prosjekteier Statens forvaltningstjeneste (Ft)  Virksomhet under Moderniseringsdepartementet  Ansvar for fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor  Informasjonsforvaltning – blant annet: -Produksjon av regjeringens publikasjoner til Stortinget og Norges offentlige utredninger (NOUer) -Elektronisk -Trykte versjoner -Odin – felles informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene til publikum

6 Prosjektets målsetninger Enklere håndtering av metadata  Forenkle gjenfinning av offentlige publikasjoner for publikum  Samordne bibliografiske metadata for Ft’s systemer  Erstatte tidligere systemer som er kostbare i drift  Tilrettelegge for integrasjon med fremtidige systemer  Innføre felles identifikator, Unik ID, for alle systemene  Sikre at Ft selv kan utvide og vedlikeholde datamodellen  Kompetanseoverføring og eget eierskap til metadatabasen  Forenklede arbeidsrutiner internt i Ft

7 Prosjektets målsetninger Direkte føringer for prosjektet  Bruk av Odin som sluttbrukergrensesnitt  Ivareta ESOPs funksjonalitet for sakslenking  Prosjektet må ivareta eksisterende data  Integrasjonsmuligheter  Interesse for, men ingen krav til bruk av emnekart

8 Gjennomgang av løsningen

9 ODIN FAST Søkemotor Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata MUP ESOP WinPap Dep. publ. reg.

10 ODIN FAST Søkemotor Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata MUP ESOP WinPap Dep. publ. reg. Meta- data

11 ODIN Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) Meta- data MUP FAST Søkemotor Logistikk- system Metadata samordnes i ett sentralt emnekart som tjener de andre systemene Løst koblede systemer muliggjør uavhengig videreutvikling

12 ODIN Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Lovdata Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) Meta- data MUP FAST Søkemotor Logistikk- system Andre systemer henter data fra emnekartet vha. enkle HTTP- oppslag som returnerer XML

13 Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) ODIN Logistikk- system Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … Meta- data Lovdata MUP FAST Søkemotor Unik ID brukes til å identifiser publikasjoner på tvers av de ulike systemene

14 Nøkkelprinsipper for samspill mellom systemene  Åpen og standardisert løsning -Enkel integrasjon -Basert på etablerte standarder -Løst kobling mellom systemene  Klar ansvarsdeling mellom systemene -Unngå overlappende funksjonalitet -Unngå dobbeltlagring av data -Metadatabasen tjener andre systemer -Uavhengig videreutvikling  Bruk av dedikert produkter Teknisk løsning

15 Ontopia Knowledge Suite (OKS)  Serverløsning for forvaltning av metadata  Støtter alle sider ved emnekart-standarden  Norsk produkt med lokal forankring Teknisk løsning Viktigste tekniske kriterier  Åpen, komponentbasert Java/J2EE-arkitektur  Spørrespråk, API og malverk som forenkler utvikling  Høyt fokus på standardisering  Høy utnyttelsesgrad

16 Hvorfor emnekart?  Fleksibel og presis datamodellering  Opphever skillet mellom datamodell og innhold  Trygghet i standardiserte løsninger  Høyt fokus på datautveksling  Høy interesse for emnekart hos Ft  Stort potensiale for merverdi på sikt Teknisk løsning

17 Tradisjonell løsning Datamodell og lagring DB Applikasjon Emnekart-basert løsning DB Applikasjon Datamodell Datamodell og lagringsmodell slått sammen Datamodell og lagringsmodell adskilt

18 Utgangspunkt i bibliografiske data  Konvertering av eksisterende metadata  Mye data der overgang til emnekart gir begrenset gevinst -Tittel, undertittel, populærtittel -ISBN, ISSN, celex-referanse, publikasjonskode, lovnr. -Utgitt dato, sist endret dato, årgang, løpenr., tilleggsnr. Emnekartets datagrunnlag Følger for prosjektet  Fokus på søk fremfor navigasjon  "Skattejakt" i datagrunnlaget  Prosjektet som grunnlag for videre utvikling

19 Skattejakt i datagrunnlaget

20 Eksempel: Ressurspersoner Forfatter/redaktør: Nordmann, Ola (forfatter) Forfatter/redaktør: Ola Nordmann, illustratør Forfatter/redaktør: Nordman, Ola (redaktør) Publ. APubl. BPubl. C

21 Eksempel: Ressurspersoner  Er det samme person i alle tre tilfellene?  Hva er fornavn og etternavn? Hva er rollen?  Samme navn er lagret mange ganger  Åpner for flere skrivefeil, m.m. Identifiserte problemer Nordmann, Ola (forfatter) Ola Nordmann, illustratør Nordman, Ola (redaktør)

22 Eksempel: Ressurspersoner Nordmann, Ola (forfatter) Ola Nordmann, illustratør Nordman, Ola (redaktør) Fornavn Ola Etternavn Nordmann Person

23 Eksempel: Ressurspersoner Fornavn Ola Etternavn Nordmann P1 Fornavn Ola Etternavn Nordmann P2 har forfattet har illustrert har redigert Oslo født i

24 Bruk av Fast søkemotor

25 Ontopias emnekartserver støtter søk  OKS leveres med søkemotoren Lucene  Lucene håndterer fritekstsøk i emnekartet Bruk av Fast søkemotor Så hvorfor en ekstern søkemotor?  Presentere treff fra ulike datakilder i samme søkeresultat -Odin og Metadatabasen -På sikt andre systemer og tjenester  Sammenstille data fra ulike datakilder vha. Unik ID  Rangering av søkeresultater  Skalert for svært mange brukere

26 ODIN Lovdata Eksport av emneord ASCII-eksport (tekstfiler) Meta- data MUP Søkeindeks Søkemotor ODIN Meta- data … FAST Søkemotor

27

28 Søkeresultatet

29 Avansert søk

30 Prosjekterfaringer så langt

31 Emnekart-teknologi  Emnekartmodellen gir stor fleksibilitet  Tekniske gevinster kan gjøre det verdt å ta i bruk emnekart selv der datagrunnlaget ikke synes å egne seg  Omstrukturering av data kan gi store gevinster, men kan også være svært arbeidskrevende  Generelt inntrykk at emnekart-teknologien fortsatt kan være noe umoden på enkelte områder Prosjekterfaringer så langt

32 Veien videre

33 Realisere mulighetene i løsningen  Sluttføre integrasjon med nytt logistikksystem  Tettere integrasjon med Odin-løsningen  Brukerstyrt vekst av emnekartet Veien videre

34 Emnekart Norge 2004 Spørsmål

35 Emnekart Norge 2004 Takk for oss! Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste


Laste ned ppt "Emnekart Norge 2004 Felles metadata for offentlige publikasjoner Bjørn Wang Lava Group as Mette Haga Nielsen Statens Forvaltningstjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google